Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Hi there! Продовжуємо тему основ англійської. І сьогодні у нас до вас серйозна розмова. З цієї статті ви дізнаєтеся все про англійському дієслові: його роль у реченні, суфікси, префікси, закінчення, види, типи, форми, спосіб, дієвідміна, заставу, число та особу. Все-Все, що, можливо, було для вас таємницею всі ці роки.

Ви вивчаєте англійську мову і начебто все добре, але тут з’являється він… допоміжний і основний, герундій і інфінітив, смисловий і модальний. Загадковий і холодні кров англійський дієслово.

Саме дієслова — це та основа, навколо якої будується пропозицію, тому-то з ними все так і заплутано. But let’s figure it out!

Зміст статті:

Дієслово та його роль у реченні

Дієслово в англійській мові (Verb) — частина мови, що позначає дію або стан людини або предмета. В невизначеній формі поряд з дієсловом варто частка «to».

У реченнях дієслова виконують роль дієслівного присудка або є частиною складеного іменного присудка. Саме завдяки дієслова ми дізнаємося початок, продовження, припинення дії або стан предмета.

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Суфікси, префікси і закінчення дієслова

Суфіксів у англійського дієслова небагато. Розглянемо їх з прикладами:

 • Суфікс-ate»: motivate – мотивувати, activate – активувати, communicate – спілкуватися.
 • Суфікс «-en»: lengthen – подовжувати, strengthen – підсилювати.
 • Суфікс «-ify»: verify – підтверджувати, clarify – роз’яснювати, notify – сповіщати.
 • Суфікси «-ize», «-ise»: visualize – візуалізувати, mesmerise – гіпнотизувати, organize – організовувати.

До найбільш поширеним префиксам дієслів належать:

 • Префікс «re-»: reconstruct – реконструювати, reset – перевстановлювати, react – реагувати.
 • Префікс «dis-»: disappear – зникати, disarm – обеззброїти.
 • Префікс «un-»: unload – розвантажувати, untie – розв’язати, ungated – замикати.

Закінчень у англійських дієслів куди вже менше, ніж у росіян.

 • Закінчення «-s» використовується для третьої особи однини (he/she/it) у дієслів у Present Simple.

He usually sleeps well at night. – Він зазвичай добре спить вночі.
She plays the piano every day. – Вона грає на піаніно кожен день.

 • Закінчення-ed» може вказувати на другу форму (Past Simple), третю форму (у часи Perfect) або на причастя минулого часу:

Yesterday we visited our friend. – Вчора ми ходили в гості до нашого друга.
I have lived here since my childhood. – Я живу тут з самого дитинства.
He was an adopted child. – Він був прийомним дитиною.

 • Закінчення «-ing» вказує на причастя теперішнього часу, герундій і віддієслівна прикметник:

She is working now. – Вона працює зараз.
Barking dog was behind the fence. – Гавкающая собака була за парканом.
Swimming is my favorite kind of sport. – Плавання мій улюблений вид спорту.
That film was terrifying. – Той фільм був страшенно страшним.

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

 

Структура дієслова

Виходячи зі своєї структури, англійські дієслова поділяються на прості, похідні, складні та складені (фразові).

 • Прості (зазвичай короткі і з одного кореня): work, play, eat.
 • Похідні (у них є суфікси і префікси): replay, enrich, prepare.
 • Складні (складаються з двох невеличких слів, які пишуться разом): underline, overtake.
 • Складові (ще їх називають фразовими, складаються з двох слів і пишуться роздільно): carry on, look after, put on.

Ще більше про загадкових фразовых дієсловах можете прочитати в нашій статті.

Які бувають дієслова?

За своєю роллю в реченні можемо виділити смислові дієслова, допоміжні, модальні та дієслова-зв’язки.

 • Смислові (самостійні) дієслова володіють власним значенням, вони позначають певну дію або стан:

He works as a teacher. – Він працює вчителем.

 • Допоміжні дієслова втратили значення і виконують лише граматичні функції. Важливо пам’ятати, що допоміжні дієслова в англійській мові (to be, to have, to do, shall, will) можуть також виступати і смисловими.
Читайте також:  Present Perfect continues and simple (I have been doing and I have done)

Порівняємо:

He does exercises every day. – Він робить вправи кожен день (дієслово «do» – смисловогозначення «робити»).

She does not go to school. – Вона не ходить у школу (дієслово «do» використаний для заперечення у Present Simple, смисловим тут є дієслово «go»).

I have a cat. – У мене є кіт (have – смислової дієслово).

I have already out my task. – Я вже закінчив своє завдання (дієслово have використаний для побудови часу Present Perfect).

 • Модальні дієслова (must, should, can і інші) частково втратили значення, вони не використовуються самостійно і не позначають конкретної дії. Вони відображають ставлення мовця до цього дійства.

You must see this film it is awesome! – Ти повинен подивитися цей фільм, він потрясний!
You should go to a doctor. – Тобі треба піти до лікаря.

Не забувайте! У питальних пропозиціях ми виносимо модальне дієслово в початок питання, а в запереченні просто додаємо частку «not».

May I see your passport? – Можу я подивитися ваш паспорт?
You should not come. – Тобі не слід приходити.

Детальніше про модальні дієсловах ви можете дізнатися з нашої статті.

 • Дієслова зв’язки — дієслова, які втратили своє власне значення у певному контексті. Вони використовуються для зв’язку підмета і інших членів речення.

Розглянемо найбільш вживані дієслова-зв’язки:

to be – бути
to seem – здаватися, вважатися
to remain – залишатися
to turn – ставати
to prove – опинятися
to get – ставати, робитися
to sound – звучати
to smell – пахнути, мати запах
to become – ставати
to look – виглядати, здаватися
to appear – здаватися, виглядати
to stay – залишатися, не змінюватися
to grow – робитися, ставати
to feel – відчувати себе, здаватися
to taste – мати смак, бути на смак

He is my best friend. – Він мій найкращий друг.
Mom becomes very angry when I break something. – Мама стає дуже злий, коли я що-небудь ламаю.
You look tired. You should rest a bit. – Ти виглядаєш втомленим. Тобі треба відпочити.
She got hungry in the evening. – Вона зголодніла ввечері.
The children seem to be growing rapidly – Діти, здається, швидко ростуть.

Для кращого сприйняття інформації радимо займатися на нашому онлайн-тренажері англійських дієслів.

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Неособисті форми дієслова

Існують неособисті форми дієслова, які не відмінюються по особам і не використовуються в ролі присудка: інфінітив, герундій і дієприкметник.

Інфінітив називає дію і завжди відповідає на питання «що робити?». Формальною ознакою інфінітива виступає частка to. Він може використовуватися в реченні з різними функціями.

To eat apples is good for health – Є яблука добре для здоров’я (підмет).
Tom desperately wanted to win the contest. – Тому відчайдушно хотів виграти конкурс (прямий додаток).
We left early (in order to avoid the traffic. – Ми виїхали раніше (для того) щоб уникнути трафіку (обставина мети).
You have the right to remain silent. – Ви маєте право залишатися безмовною = У вас є право зберігати мовчання (визначення).

Інфінітив вживається після певних дієслів. Список найбільш уживаних:

afford – дозволити (фінансово)
agree – погоджуватися
aim – націлитися
ask – запитувати, просити
decide – вирішувати
expect –чекати
fail – зазнати невдачі
hope – сподіватися
learn – вчити
offer – пропонувати
plan – планувати
prepare – готуватися
promise – обіцяти
refuse – відмовлятися
seem – здаватися

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

В англійській є кілька моментів, в яких інфінітив вживається без частки «to» і називається «bare infinitive».

 • З дієсловами «let» і «make»:

I let them go. – Я дозволив їм піти = Я їх відпустив.
The news made him change his mind. – Новина змусила його змінити думку.

Радимо до прочитання! Якщо різниця між Do та Make?

 • З дієсловами почуттів:

I heard you sing. – Я чув, як ви співали.
I saw them play together. – Я бачив, що вони грали разом.

 • З модальними дієсловами:

You can stay with us. – Ти можеш залишитися з нами.

 • Конструкція «do» + «verb» використовується для посилення акценту.

I do believe in Santa. – Я все-таки (я реально) вірю в Санту.

Герундій — це неособисту форма дієслова, яка в пропозиціях використовується як іменник і може виконувати різні функції. Розглянемо на прикладах:

Knitting takes a lot of patience. – В’язання вимагає великого терпіння (підмет).
His car needs washing. – Його машина вимагає миття (прямий додаток).
Martha gives playing the piano all her spare time. – Марфа віддає грі на піаніно весь вільний час (непрямий додаток).
Mom praised Billy for keeping his room clean. – Мама похвалила Біллі за зміст кімнати в чистоті (додаток після прийменника).

Детальніше тема герундія розкрита в нашій статті.

Читайте також:  Англійські скорочення — літери G, H, I — з перекладом

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Причастя — неособисту форма дієслова, яка відповідає на питання «що робить?» (дієприкметник теперішнього часу) або «що зроблений?» (дієприкметник минулого часу).

Причастя минулого часу в правильних дієслів має закінчення-ed»:

open – opened
invite – invited

Неправильні дієслова (irregular verbs) мають унікальні форми дієприкметника минулого часу:

break – broke – broken
do – did – done

Дієприкметник теперішнього часу має закінчення «-ing» і є віддієслівним прикметником.

interest (цікавити) – interesting (цікавий)
excite (захоплювати) – exciting (захоплюючий)

Особа і число дієслова

Особисті форми дієслова мають два числа (однина і множина) і три особи.

На відміну від російської мови, де дієслова мають форми для кожної особи і числа в англійському таке правило збереглося лише в деяких випадках:

 • Дієслово «бути» у теперішньому часі має форми однини (I am, he / she / it is) і множинного (you / we / they are). В минулому вони теж різні: I / he / she / it was, you / we / they were.
 • Дієслово «have» має окрему форму для he / she / it has. Незалежно від того, використовується «have» як смисловий або як допоміжний дієслово, він буде зберігати цю форму.
 • Усі дієслова, за винятком модальних, в теперішньому часі (Present Simple) мають закінчення «-s» для третьої особи однини (he / she / it).

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Спосіб англійського дієслова

Спосіб показує нам, як мовець розглядає дію по відношенню до дійсності. В англійській мові існує три способу: изъявительное, умовний, наказовий.

У дійсному способі мовець розглядає дію як реальний факт, який відноситься до конкретного часу.

Brazil produces good coffee. – Бразилія виробляє хороший кави.
The table is made of wood. – Стіл зроблений з дерева.

Умовний спосіб вказує на те, що промовець бачить дію не як реальний факт, а як щось очікуване, бажане чи можливе.

She insisted that he take the dog for a walk. Вона наполягала на тому, щоб він вигуляв собаку.
I wish you were here. – Як шкода, що тебе тут немає.

Наказовий спосіб виражає волю мовця, прохання, наказ чи спонукає до дії.

Stop! – Припини!
Come in! – Заходь!
Put the book on the table. – Поклади книгу на стіл.

Детальніше про наказовому способі можна дізнатися тут.

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Відмінювання дієслів в англійській мові

Для того, щоб зрозуміти, як відмінюються англійські дієслова, потрібно враховувати, що у нас є:

Прості часи. В утвердженні ми додаємо лише закінчення (-s для he/she/it Present Simple, -ed для Past Simple). У запереченні та питанні використовуємо допоміжний дієслово do у різних його формах (do/does для Present Simple, did для Past Simple), при цьому закінчення дієслова (-s/-ed) прибираємо.

He відвідали Germany last year. – Він відвідав німеччину в минулому році. (visited –з закінченням -ed)
He didn’t visit Germany last year. – Він не відвідував Німеччину в минулому році. (visit – без закінчення)
Did he visit Germany last year? – Він відвідав німеччину в минулому році? (visit – без закінчення)

Складні часи. Тут потрібен допоміжний дієслово to be, to have, або will, який використовується у всіх типах речень. І заперечення, та питання будуються з допомогою цього дієслова.

Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 29

Допоміжні дієслова в свою чергу теж відмінюються (to be: am / is / are, to have: had, has). Основний дієслово набуває закінчення третьої форми (-ed) або закінчення-ing і не втрачає його в запереченнях і питаннях.

He has already відвідали Italy. – Він вже відвідав Італію.
He hasn’t відвідали Italy yet. – Він ще не відвідував Італію.
Has he ever відвідали Italy? – Він коли-небудь відвідував Італію?
You are working now. – Ти працюєш зараз.
You aren’t playing now. – Ти не граєш зараз.
Are you playing now? – Ти зараз граєш?

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Було б занадто просто, якщо б ми додавали тільки «-ed» закінчення, погодьтеся?

Це закінчення використовується виключно з правильними дієсловами англійської мови. Є кілька орфографічних правил його додавання:

 • Якщо дієслово закінчується на «-e», додаємо просто букву «d» (invite – invited).
 • Якщо дієслово закінчується на приголосну, перед якою коротка ударна (частіше в дуже коротких односкладових словах), остання літера подвоюється (stop – stopped). Виняток – літера – x (mix – mixed).
 • Якщо закінчується на «-l», то в британському англійською її теж подвоюємо (travel – travelled).
 • Якщо дієслово закінчується на «-r», і останній склад ударний, то «r» подвоюється (prefer – preferred).
 • Кінцева «-y» змінюється на «-i» + закінчення-ed» тільки якщо перед нею була згодна (study – studied), а якщо була голосна, нічого не змінюється (play – played).

Неправильні дієслова мають свої унікальні форми. Звичайно, їх потрібно вивчити на зубок (by heart). Але зробити це можна різними способами.

Форми не такі вже й унікальні, якщо їх поділити на групи. Такий поділ буває різним, ви можете самостійно розподілити дієслова з таблиці так, як зручно вам. Наприклад, можуть бути такі групи:

1 група: усі форми однакові (cut – cut – cut, put – put – put);
2 група: заміна останньої «-d» на «-t» (send – sent – sent);
3 група: додавання «-t» у 2 і 3 формі (burn – burnt – burnt);
4 група: зміна кореневої голосної на звук – «е» (feel – felt – felt);
5 група: зміна закінчення на «-ought» (buy – bought – bought);
6 група: коренева «-o» у 2 формі, і суфікс «-en» у 3-й (choose – chose – chosen).

Вибрати дієслова можна з нашого Топ 100 неправильних дієслів і потренуватися тут.

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Активний і пасивний заставу

Коли підмет (людина або предмет) є виконавцем дії, дієслово вживається у формі активного застави (всі звичайні форми і закінчення, про які ми сьогодні говоримо).

They will discuss this question tomorrow. – Вони обговорять це питання завтра.
I invited my friends. – Я запросив своїх друзів.

Коли підмет є тим, над ким/чим відбувається дія, тоді дієслово поставимо у форму пасивного застави.

This question will be discussed tomorrow. – Це питання буде обговорюватися завтра.
Friends were invited by me. – Друзі були запрошені мною.

Для побудови пасивного застави нам потрібно дієслово «be» (у різних формах) + основний дієслово в 3-й формі («-ed» або 3-я колонка в таблиці).

Для того, щоб уловити, як же будується пасивний заставу, досить запам’ятати просте правило: який час – таке to be, а основний дієслово завжди у 3-й формі, незалежно від часу. To be буде набувати форми в залежності від часу (is, is being, have been, will be та ін)

Дізнатися всі-всі деталі пасивного застави можете в нашій статті.

 Англійські дієслова (Verb): види (допоміжний, смисловий), правильні та неправильні дієслова в англійській мові

Висновок

Ось і все, страшний англійський дієслово переможений. Сподіваємося, що наша стаття допомогла вам систематизувати знання і не бояться більше дієслів, їх форм, суфіксів і закінчень.

Be brave and let your English fly!

Велика і дружна сім’я EnglishDom

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: