Англійські слова для початківців

Якщо ви вирішили вивчати іноземну мову, зокрема, англійська, англійська для початківців потрібно вчити з найпростіших слів.

Найпростіші англійські слова — це прийменники, займенники, числівники, питальні слова. З них-то і потрібно вивчати англійську. Ці слова найчастіше зустрічаються в розмовній англійській, так і в письмовій мові.

Добре вивчати слова на картках. А ще є ось такі добірки, які сильно допомагають розширити словникову базу для розмовної англійської:

Англійські слова для початківців з перекладом на російську мову c транскрипцією

Перші слова, які необхідно знати в самому початку шляху вивчення англійської показано нижче.

Англійське слово
[транскрипція]
Переклад на російськуАнглійське слово
[транскрипція]
Переклад на російську
a [?]невизначений артикльall [?:l]всі
andіas [?z]як
at [?t]на, біля, у, вbut [b?t]а, але, крім, тільки
be [bi:]бути, перебуватиcan [k?n]могти, вміти
do [du:]робитиfor [f?:]для
from [fr?m]зget [get]отримати
go [g?u]йтиher [?з:]її
he [hi:]вінhis [hiz]його
him [him]йогоit [it]це
I [?i]Яin [in]в
know [n?u]знатиnow [nau]зараз
me [mi:]меніmy [mai]мій
not [n?t]ні, не, аніone [w?n]один
on [?n]наsay [sei]сказати
out [aut]поза, зовніshe [?i:]вона
see [se:]бачитиthere [???]там, туди
that [??t]цейthis [?is]ця
they [?ei]вониwell [wel]добре
we [wі:]миup [?p]вгору
what [(h)w?t]щоwith [wi?]з, разом з
about [?’baut]про-проyou [ju:]ти
come [k?m]приходитиaround [ju:]навколо
when [(h)wen]колиday day [dei]день
down [daun]внизeye [ai]очей
head [hed]головаhand [h?nd]рука
how [hau]якif [if]якщо
like [laik]подобатисяor [o:r]або
make [meik]робитиman [m?n]чоловік
woman [wu:m?n]жінкаboy [boi]хлопчик
father [fa:??]батькоmother [m?:??]мама
sister [sist?]сестраbrother [br?:??]брат
grandmother
[grendm?:??]
бабусяgrandfather
[grendfa:??]
дідусь
cat [ket]кітdog [do:g]собака
fox [foks]лисицяcow [cou]корова
brown [‘br?un]коричневийblack [bl?k]чорний
blue [‘blu:]блакитнийred [red]червоний
yellow [‘jel?u]жовтийpink [pink]рожевий
white [w?it]білийgreen [gri:n]зелений
back [b?k]спина, заднійyour [j?:]твій
which [(h)wit?]який, щоtime [taim]час
who [hu:]хтоjust [d??st]тільки
their [???]їхover [‘?uv?]над, понад
more [m?:]більшеsome [s?m]кілька
other [‘???]інший, іншийlittle [‘litl]маленький
here [hi?]тут, тутthing [?i?]річ, предмет
Читайте також:
Різдвяна історія - A Christmas Carol (2009)

Рада по вивченню англійської мови — на перших порах вивчайте слова, а потім вчіть фразами — так ефективніше і швидше. І зверніть увагу на транскрипцію, — вимова в англійській мові теж важливо.

Таким чином, перші англійські слова для початківців повинні бути простими і такими, що запам’ятовуються.

Більше слів англійською мовою ви можете знайти на сторінці:

Англійські слова — тут ви можете ознайомитися з 2500 тисячами англійських слів.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн