Австралійський англійська мова

Австралійський англійська мова – далеко не найпоширеніший з варіантів англійської мови, але ви з ним напевно стикалися, якщо дивилися фільми, серіали або телепрограми мовою оригіналу. Не знаючи особливостей мови, його легко переплутати з одним з численних британських діалектів: історично так склалося, що в своєму розвитку австралійський англійська відштовхувався саме від британського.

Тим не менше, відмінності австралійського англійської з британським англійським існують, і вони досить великі. Якщо ви збираєтеся в подорож або на ПМЖ в Австралії, вам обов’язково потрібно їх знати, інакше ви ризикуєте просто не зрозуміти, про що говорять оточуючі.

			avstralijjskijj anglijjskijj yazyk		1 Австралійський англійська мова

Нижче ми розберемо, що собою являє австралійський варіант англійської мови і які його лексичні і фонетичні особливості. Важливо також врахувати те, що якщо ви збираєтеся вчитися або працювати в Австралії, вам обов’язково потрібно скласти міжнародний іспит IELTS. Останнім часом у його завданнях використовуються аудіоматеріали, начитані, в числі інших, з австралійським акцентом. Здавати його, втім, потрібно з вимовою, максимально близьким до британського нормативного вимові (Received Pronunciation) через фонетичну чистоту мови виставляється окрема оцінка, яка впливає на загальний бал за говорінню.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Австралійський англійська: акцент або іншу мову?
  • Характерні риси австралійського англійської мови
  • Лексичні особливості австралійського англійської
  • Фонетичні особливості австралійського акценту

Австралійський англійська: акцент або іншу мову?

Австралійський англійська вважають варіантом англійської, а не самостійною мовою; тим не менше, відмінності між ними не зводяться до вимови. Говорячи про AuE — так у скороченні позначається австралійський англійська — не можна не згадати те, що в ньому налічується цілих три діалекту, які значно відрізняються один від одного, і про кожну з них варто розповісти окремо.

Більше всього схожий на нормативний британський так званий Культивується Australian («напрацьований австралійський»). Він не розвинувся природним чином, а став результатом того, що серед деяких верств австралійського населення в кінці XIX століття – початку XX століття стало «модно» вивчати Received Pronunciation британського мови. Для цього люди наймали репетиторів, що вимагало великих грошей. Таким чином, Культивується Australian став ознакою високого статусу людини, який на ньому говорить. Його носії також намагаються не вживати типово «австралійські» слова і сленг.

Як альтернатива Культивується Australian розвинувся Broad Australian («широкий/яскраво виражений австралійський»). Він теж носить в собі деякі риси штучності, оскільки сформувався почасти з політичних причин: багато жителів Австралії були проти розшарування на класи, «елітарності» багатих верств населення і колонізаторського впливу Британської Імперії. Їх діалект формувався за принципом посилення особливостей австралійського слововживання і вимови. Бажаючи виділити свою приналежність до робітничого класу, вони також вважали за краще вдаватися до незрозумілого для сторонніх людей сленгу, що ріднило їх діалект з лондонським «кокни».

В Broad Australian перейшли багато особливості третього варіанту австралійського мови, General Australian («загальноприйнятий/стандартний австралійський»). General Australian, на відміну від інших варіантів, – результат природного розвитку мови, і на даний момент саме на ньому говорить велика частина населення. На ньому відбилося і те, що спочатку населення Австралії складалося з засланців злочинців, і взаємодія з місцевим населенням, і навіть спосіб життя австралійців. Стандартний австралійський варіант англійської вважають «розслабленим мовою», який розвинувся таким чином, щоб промовляння слів і фраз забирало якомога менше енергії.

Нижче ми будемо говорити, в першу чергу, як раз про General Australian, тому що з ним під час вашого перебування в Австралії ви будете стикатися найчастіше. Втім, деякі слова і вирази, типові для Broad Australian, теж важливо знати: саме вони несуть в собі найбільшу загрозу для налагодження комунікації.

Характерні риси австралійського англійської мови

Австралійський англійська набагато складніше для розуміння, ніж нормативне британське вимову або американський варіант англійської мови. Особливо він складний для тих, хто звик слухати американську мова. Багато голосні і дифтонги звучать в австралійському інакше, постійно використовуються скорочені слова і сленг, і, що найбільше ускладнює життя іноземця:

Австралійці вимовляють фрази дуже нечітко, «змащуючи» і «ковтаючи» звуки.

По-справжньому вас врятує тільки близьке і тривале знайомство з австралійської промовою, що дає досвід її розрізнення – так звана напрацювання «банку голосів». Але вивчення особливостей австралійського англійської в теорії може стати першим кроком на шляху до комфортної комунікації з австралійцями. Нижче ми докладніше поговоримо про фонетичної і лексичної специфіці австралійського варіанту англійської мови.

Перед тим, як перейти до трохи більш докладного пояснення фонетики австралійського, я вам покажу ось таке відео. На ньому самі австралійці розповідають про особливості свого язика і просять випадкових перехожих на вулиці вимовити деякі слова. Це відео наочно демонструє австралійський акцент.

Лексичні особливості австралійського англійської

Як вже говорилося, діалекти Культивується Australian і Broad Australian відрізняються великою кількістю скорочень та сленгу. Існують списки найбільш часто вживаних скорочень і слів-аналогів, з якими обов’язково потрібно ознайомитися перед поїздкою до Австралії. Не знаючи напевно, не так-то просто здогадатися, що під “arvo” мається на увазі “afternoon”, а виразом “she’s apples” позначається звичайне “it’s fine”.

Хоча існують широко поширені скорочення (наприклад, основним австралійським вітанням є “g’day” – скорочене від “good day”, а самі австралійці називають себе “Aussie”), може скорочуватися будь-яке слово. В такому разі воно зазвичай приймає на себе закінчення -ie або -o.

Якщо у випадку скорочень ще можна здогадатися, що малося на увазі, це найчастіше абсолютно неможливо у випадку, якщо мова йде про сленгу. Частина слів було запозичено з лексикону місцевих жителів (в основному це назви унікальних для Австралії рослин, тварин і предметів, але “побутові” слова серед них теж є, як “yakka” – “важка праця”), інша частина йде корінням в лондонський кокни, “римований сленг”. В ньому вираз може не мати нічого спільного за змістом з тим, що людина хоче сказати насправді, але римується за звучанням. Так, вже згадане “she’s apples” походить від виразу “apples and spice”, рифмующегося з “nice”.

У написанні слів австралійці орієнтуються найбільшою мірою на “The Macquarie Dictionary” – національний тлумачний словник, службовець найбільш авторитетним джерелом точної інформації про лексику австралійського англійської. Втім, він далеко не завжди дає однозначну відповідь на запитання про те, як правильно писати те чи інше слово. Так, у ньому стверджується, що для австралійців характерно збереження букви “u” в літеросполученні “our” (“favour”, “harbour”, “honour”), але “or” вважається прийнятним варіантом; подібна ситуація склалася зі словами, що закінчуються на -ise/-ize, -yse/-yze. -ise і -yse використовуються набагато більш широко (“analyse”, “realise”, “organise”).

Вирушаючи в Австралію, також варто врахувати, що, хоча більшість жителів перейшла на метричну систему, британські фунти» і «дюйми» як і раніше можна зустріти. Дати офіційно записуються у форматі DD/MM/YYYY, а час доби – в 12-годинному форматі.

Фонетичні особливості австралійського акценту

В першу чергу, General і Broad Australian відрізняються від британського нормативного саме вимовою. Навіть якщо не вникати в звучання окремих звуків, мова австралійців легко помітна на слух з-за спрощеного інтонаційного малюнка. Для австралійського англійської характерні різкі підйоми і спади тони, яскраво виражені фразові наголоси; для вуха, звиклого до британської та американської мови, австралійський говір зазвичай здається монотонним.

Якщо говорити про відповідність звуків австралійського варіанта британському мови, особливу увагу потрібно приділити гласним і дифтонги: найбільшу різницю ви почуєте саме в них. Так, дифтонг [ai] в різних словах та різних частинах Австралії може звучати як [ɔi] (наприклад, в слові “light”) або [ɑe] (“behind”, “price). Замість дифтонги [ei] ви, швидше за все, почуєте [ai], особливо це помітно по слову “mate”, “приятель”, яка в Австралії поширене дуже широко і яке вимовляється так, як вимовлялося слово “mite”.

Звук [æ] нерідко вимовляється як [ɛ] (що, до речі, характерно і для новозеландського англійської), а в деяких випадках замість нього може звучати [ɑ:] (і навпаки, [æ] замість [ɑ:]). На жаль, чіткої закономірності, за якою можна було б відстежити вимова [æ], немає.

Обов’язково слід врахувати те, що в закінченнях слів, що завершуються на -or, або -er, ви почуєте не «нейтральний гласний», так званий «шва» ([ə]), як в британському нормативному вимові, а звук, куди більш близьке до російського «а». Вам не зустрінеться також нічого від «р» ([ɹ]), характерного для американського вимови. Звук [ɹ] зустрічається в австралійському англійською тільки в одному випадку: в кінці слова, якщо наступне слово починається на голосну.

Подібне правило діє для дифтонги [iə], особливо якщо він стоїть у кінці слова і утворюється від сполучення голосної букви “r” (“here”, “near тощо). «Шва» в дифтонге в такому випадку теж зміниться на [a].

Говорячи про вимові приголосних звуків в австралійському англійською, не можна не згадати про “yod coalescence” – явище, при якому поєднання звуків [dj], [tj], [sj] і [zj], як в межах одного слова, так і на стику двох скорочених слів, перетворюються в [ʤ], [tʃ], [ʃ], [ʒ]. Так, у питанні з “don’t you” ви чітко почуєте “ч”, а в слові “educate” – “дж”.

Спрощеність австралійського англійської видно і ще по двох ознаках. По-перше, в Австралії вам не знадобиться працювати над выговариванием назального звуку [ŋ] – замість нього в закінченнях слів на -ing звучить звичайний [n]. По-друге, якщо слово закінчується на букву “t”, замість звуку [t] австралієць, швидше за все, використовує гортанную змичку ([ʔ]).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: