Безособові речення в англійській мові

Що ж таке безособові пропозиції? Це такий тип речень, у якому є не повна граматична основа, а тільки одна її частина. Це може бути або підмет, або присудок. Ще таке речення називають односоставным. Односкладні пропозиції можуть бути іменними або дієслівними.

Безособове речення в англійській мові, на відміну від російської, повинно обов’язково містити підмет і присудок, хоча на російську мову воно перекладається односкладово.

Порівняйте:

It’s cold. = Холодно.

It is turning dark. = Темніє.

З допомогою безособових речень в англійській мові описують:

  • Явища природи.

It has snowed for a week now. (Сніг йде вже тиждень).

  • Стан погоди.

It’s getting hot. (Стає жарко).

  • Оцінку різних дій.

It is hard to cook in the bathroom. (Складно готувати у ванній).

  • Позначення часу і відстані.

It was 8.30 when we returned home. (Було пів на дев’яту, коли ми повернулися додому).

Негативна форма

Негативні безособові речення в англійській мові складають так само, як і в простому реченні.

It is not getting hot. (Не холоднішає).

It wasn’t hard to cook in the bathroom. (Було не складно готувати у ванній).

Питання складаються як зазвичай.

Is getting it cold? (Холоне?)

Was it 8.30 when I came in? (Було 8.30, коли я увійшов?)

Для того, щоб скласти безособове речення, в якості що підлягає використовується вступне it.

У безособових реченнях, які виражають оцінку різних дій по типу «It is necessary to» (), «It is hard to» (Складно…), «It is impossible to» (Неможливо…) та інші, відразу після прикметника ставиться інфінітив.

It is impossible to find a needle in the haystack. (Неможливо знайти голку в копиці сіна).

It is necessary to be careful with fire. (Необхідно бути обережним з вогнем).

Щоб вказати особу, яка виконує дію, після прикметника ставиться прийменник for.

It is easy for me to climb walls. (Для мене легко дертися по стінах).

It is hard for students to apply for a good job. (Студентам важко влаштуватися на хорошу роботу).

Займенник it у функції формального підмета може вживатися з деякими дієсловами в страдательном заставі. Такі страдательные обороти будуть відповідати в російській мові невизначено-особистих оборотам:

It is said that people can’t fly. (Кажуть, що люди не вміють літати).

It is believed that ancient warriors had super powers. (Вважають, що стародавні воїни володіли надприродними силами).

Крім it вступним підлягає можуть бути слова one, you або they. Ці займенники майже повністю втратили своє первісне значення.

One must be careful. (Потрібно бути обережним).

They say Russians are too emotional. (Кажуть, росіяни надто емоційні).

You can never be in safe. (Ніколи не можна бути в безпеці).

They у таких реченнях можна порівняти зі словом люди в реченні люди говорять; one — зі словом людина в реченні.

They say i’m a terrible chef. (Люди кажуть, що я поганий кухар).

One must be careful with snakes. (Чоловік повинен бути обережний зі зміями).

Коли є звичайне іменник, замість it ставиться there.

There were so dark nights in winter. (Взимку були такі темні ночі).

It is dark at night in winter. (Зимової вночі темно).

There is a lot of snow in winter. (Взимку багато снігу).

It сніги a lot in winter. (Взимку багато снігу).

У безособових реченнях в англійській мові займенник it в поєднанні з дієсловом to take перекладається як «треба» або «потрібно».

It takes me two days to learn 100 words. (Мені потрібно 2 дні, щоб вивчити 100 слів).

It will take me many effоrts to finish my work. (Мені потрібно багато сил, щоб закінчити свою роботу).

Обороти there is/there are часто використовуються для опису почуттів, емоцій, душевного стану або думок.

There is a strange feeling in my heart. (В моєму серці дивне почуття).

Після обертів there is/there are завжди ставиться «no», а не «not».

There are no limits for love. (Для любові немає меж).

There is not time to explain. (Немає часу пояснювати).

Після there is/there are іменники вживаються тільки або фрази з іменниками (з much, a lot of, little, a few, some).

There is coldness in his words. (В його словах є холодок).

It is cold outside. (На вулиці холодно).

There is too much noise. (Там занадто багато шуму).

It is too noisy. (Занадто шумно).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: