Час Present Simple — Даний Просте

Час Present Simple – це теперішній простий час. Воно використовується для позначення дії, що повторюється. Це може бути якась звичка, хобі, якась подія, що відбувається регулярно. Також це час показує подія, яке не відбувається регулярно, або щось, що людина зазвичай не робить.

He goes to the gym every day. — Він ходить в тренажерний зал кожен день.

I never use my headphones. — Я ніколи не користуюся своїми навушниками.

Дія може повторюватися, як і кожен день, так і кожні 30 років, головне, що воно циклічно.

Також в просте даний час використовується для узагальнень — фактів, які завжди вірні. Наприклад:

The Earth goes around the Sun. — Земля обертається навколо Сонця.

Birds fly. — Птахи літають.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Заплановані події та частотність дій
  • Питальні речення у Теперішньому Часі
  • Вправи на час Present Simple (Теперішній Простий)

Заплановані події та частотність дій

Також час Даний час може позначати заплановане дію. Наприклад:

The meeting starts at 10 a.m. — Збори починається о 10 годині ранку.

The bus leaves tonight о 10.30. — Автобус вирушає сьогодні о 10.30 вечора.

З цим простим часом використовуються частотні обставини: usually (зазвичай), always (завжди), never (ніколи), from time to time (час від часу), every year (кожен рік) та інші.

He never plays alone. — Він ніколи не грає один.

Every year they go to the sea. — Кожен рік вони їдуть на море.

Прислівники, які виражають частотність дії always, never, only (тільки), often (часто) і інші, у Present Simple ставляться після підлягає.

Читайте також:
Тема: Хобі збирати каміння (Collecting stones)

I always do what you say! — Я завжди роблю те, що ви говорите!.

Але якщо в реченні є дієслово to be, прислівники частотності ставляться після нього.

He is never ill. — Він ніколи не хворіє.

У вживанні часу Present Simple є свої особливості.

Дієслово в простому оповідному пропозиції не змінюється, але в третій особі, однині, до дієслова додається закінчення –s. Наприклад:

He lives in Russia. — Він живе в Росії.

She works hard. — Вона тяжко працює.

Важливо пам’ятати про вживанні дієслів-зв’язок to be/to have за типом теперішнього часу c займенниками.

To be: I am, you are, he/she/it is, we are, they are.

Дієслово to have змінюється тільки в 3-м особі, од. числі на has.

She has a big flat. — У неї є велика квартира.

Питальні речення у Теперішньому Часі

Якщо присудок в реченні якась форма to be, присудок ставиться перед підметом.

Is he an old man? – No, he isn’t. (Він старий? Немає)

Are you a doctor? – Yes, I am. (Ти лікар? Так)

В інших випадках, щоб задати запитання у Present Simple використовуються допоміжні дієслова Do/Does.

Do you live here? – Yes, I do. (Ти живеш тут? Так, живу)

Does he work here? – No , he doesn’t. (Він тут працює? Ні, не тут)

Допоміжний дієслово does використовується тільки в 3-м особі, од. числі. Спеціальні питання складаються з допомогою питального слова і допоміжного дієслова.

Why do you study there? — Чому ти там вчишся?

When does she read? — Коли вона читає?

Якщо в реченні використовується допоміжний дієслово does, то до смислового дієслова закінчення не додається.

Читайте також:
Вправи "Модальні дієслова must і have to" (з відповідями)

При запереченні також використовуються допоміжні дієслова, але з часткою not: do not = don’t, does not = doesn’t. Ставляться вони перед смисловим дієсловом.

He doesn’t study well. — Він погано вчиться)

I don’t eat in the morning. — Я не їм вранці)

У даному часу дієслова відповідають на такі питання: Що роблю? Що робить? Що роблять?

Вправи на час Present Simple (Теперішній Простий)

Поставте слова у правильному порядку і складіть речення.

  • go/we/to the shop/Every day
  • doesn’t/play/he/with children/Usually
  • Every year/go/to the seaside/they

Знайдіть помилку в реченні.

He very high jump

I goes to the shop every week

His friends often doesn’t do their homework

Does she plays the piano?

Поставте в питаннях Do або Does.

____ you see him often?

Where ____ your mother work?

When _____ the bus leave?

____they believe in ghosts?

Утворіть негативну форму

He visits his granny every month

My parents always believe in me

Children run fast

Вжити дієслово to be у правильній формі

Children ___ always smart

His brother ___ a doctor and I ___ a nurse

Dogs ___ friendly

Вжити дієслово to have у правильній формі.

She ____ a nice cat

His grandparents ____ a big house

My cat ____ a fat mouse

I ____ a beautiful box

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн