Частини мови в англійській мові: 10 integral parts

Питання про частини мови в англійській мові та критерії, за якими їх виділяють, було порушено багато років тому. Однак і зараз сучасні лінгвісти не можуть прийти до єдиної думки.

Традиційний підхід трактує 10 частин мови, кожна з яких несе певну функцію. Отже, пропонуємо Вашій увазі самостійні і службові частини мови, без яких обійтися при вивченні англійської мови.

Для того щоб зрозуміти, для чого нам потрібні частини мови, достатньо уявити, що вони виконують свою функцію в реченні. Крім того, слід пам’ятати, що речення в англійській мові має чітку структуру, а це означає, що порядок слів у реченні завжди відповідає одній схемі. Більш того, у реченні завжди є підмет і присудок, які виражені іменником (рідше займенником) і дієсловом.

Оповідний пропозиція завжди починається з іменника (займенника), за яким слід дієслово. Далі все залежить від того, якої довжини пропозицію доведеться написати. На третьому місці найчастіше розташовується доповнення, після якого випливає обставина. Іноді може здатися, що дієслова в реченні немає. Такого бути не може, в цьому разі є допоміжний дієслово, на якому будується вся конструкція.

Отже, запам’ятаємо частини мови в англійській мові:

 • іменник;
 • дієслово;
 • прикметник;
 • числівник;
 • займенник;
 • прислівник;
 • привід;
 • союз;
 • частка;
 • артикль.

Ні для кого не секрет, що дієслово має абсолютну популярність і є провідною частиною мови. Ви можете поглянути в словник і виявити, що велика частина лексики має глагольную складову. Саме тому потрібно приділити дієслова особливу увагу. З допомогою дієслова можна виразити дію, стан, відчуття й процес мислення. Існує 4 видовременных форм дієслова:

 • Simple;
 • Continuous;
 • Perfect;
 • Perfect Continuous.

Які бувають дієслова? Виділяють смислові, допоміжні, модальні та дієслова-зв’язки. Смисловий дієслово завжди має значення самостійної одиниці і в реченні є присудком:

Читайте також:  Складні дієслова в англійській мові: words cut more than swords

She reads newspaper every day.

Допоміжний дієслово служить для утворення складних форм. Основними дієсловами є to be, to do, to have. Про них Ви могли прочитати в попередній статті.

I am watching cartoon.

She has відвідали Miami.

They do not agree with us.

Дієслово-зв’язка “to be” необхідна для того, щоб допомагати будувати речення:

The film was too emotional.

The wind is gusty.

Звертаючи увагу на формальні ознаки, а не на зміст речення, можна зрозуміти, яка частина промови перед нами. Подивимося на уривок з повісті Л. Керрола «Through the Looking-Glass»:

Twas brilling, and the slithy towes

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

Службові слова мають величезний сенс. Частина мови всіх інших слів можна без праці визначити, орієнтуючись на синтаксичний критерій. Так, “towes”, “borogoves – множина іменників, “gyre”, “gimble” – дієслова, “brilling”, “slithy” – прикметники. Проте, використовуючи такий прийом неможливо визначити вигуки, прийменники, сполучники, артиклі.

Цікаво, що довгий час європейські мови дотримувалися класифікації Аристотеля, яка стверджувала, що існують 4 частини мови: ім’я, дієслово, сполучник і займенник. Проте вже у XVII столітті частин мови стало 9. До вищеназваних були додані причастя, прикметник, числівник, прислівник і артикль.

chasti rechi v anglijjskom yazyke: 10 integral parts10 Частини мови в англійській мові: 10 integral parts

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: