Цифри англійською мовою – англійські цифри від 1 до 20 з транскрипцією та російською вимовою

Цифри англійською мовою починають вчити з перших етапів знайомства з англійською мовою. Зокрема, у навчанні дітей, перші десять англійських цифр – це, мабуть, найбільш легкі слова, яким можна навчити з наочною опорою. Варто лише показати картинки з цифрами або почати загинати пальчики, як прості числа вкладаються в голові самі собою.

439367de223e8ab26db88ded21d5329c Цифри англійською мовою   англійські цифри від 1 до 20 з транскрипцією та російською вимовою

Учні старших теж стикаються з цифрами англійською майже відразу – вже на етапі діалогів знайомства. Вони потрібні, щоб сказати про вік, назвати дати, і є частим доповненням для слів у множині.

Принцип утворення англійських числівників

Правила утворення англійських числівників логічні й прості для розуміння. Англійські цифри від 1 до 20 потрібно запам’ятати (це досить легко зробити, адже їх порядок точно співвідноситься з їх російськими еквівалентами), а для утворення інших необхідні певні суфікси, які потрібно додавати до перших десяти числівником.

Для більшої наочності давайте занесемо цифри в таблицю і проаналізуємо, як суфікси впливають на значення слів.

one1eleven11
two2twelve12twenty20
three3thirteen13thirty30
four4fourteen14forty40
five5fifteen15fifty50
six6sixteen16sixty60
seven7seventeen17seventy70
eight8eighteen18eighty80
nine9nineteen19ninety90
ten10

Числа з “teen”

З цієї таблиці легко простежити, що англійські числівники другого десятка, починаючи з тринадцяти – утворюються за допомогою суфікса –teen. Всім відомо, що прийшло до нас з англійської мови слово тінейджер (teenager), у складі якого присутній цей самий суфікс, а так само слово вік (age). Означає це слово – підліток, тобто осіб у віці від тринадцяти до дев’ятнадцяти років. Саме в цих числівників англійської мови (другий розділ таблиці) використовується суфікс –teen.

Десятки

Якщо подивитися в третій розділ таблиці, легко зрозуміти принцип утворення числівників, що означають десятки (двадцять, тридцять, тощо) – для них необхідний суфікс –ty. Суфікси –teen і –ty додаються до відповідних числівників першого десятка. Винятками є лише 11 (eleven) і 12 (twelve), які заучиваются разом з першим десятком цифр. Так само подивіться на числа three, four й five в таблиці і на їх похідні числівники з суфіксами. Запам’ятайте зміни у їх написанні.

Читайте також:  Інверсія в англійській мові

Складені числівники

Отже, принцип утворення англійських числівників до ста ми розглянули. Залишилося тільки розібратися, що потрібно зробити, щоб назвати складові числівники – такого порядку, як, наприклад, сімдесят вісім, п’ятдесят чотири і т. д. насправді, ніякої складності тут немає. Подібні числа англійською називаються аналогічно росіянам. Виходить прямий переклад: сімдесят вісім seventy-eight, п’ятдесят чотири – fifty-four і т. д. Єдина деталь, що заслуговує уваги – в англійських числівників такого типу, на відміну від росіян, потрібен дефіс між частинами.

Великі числа англійською

Також пропонуємо вам ознайомитися зі способом утворення великих чисел англійською.

Що стосується сотень, то вони формуються наступним чином: береться основа «hundred» (в перекладі на російську означає «сотня»), до неї приставляється ту кількість, яка необхідна. Якщо мова йде про двісті овець, то говоримо «two hundred», якщо мається на увазі сотня років, вживаємо «one hundred» і т. д.

Далі рахунок англійською будується так: десять сотень утворюють тисячу, що перекладається як «thousand». При необхідності вказівки на конкретну кількість тисяч потрібно вдатися (як і у випадку з сотнями) до чисел від 1 до 999. Приміром, «дві тисячі» – це по-англійськи «two thousand», п’ять – «five thousand».

стоone hundredвісімсотeight hundred
двістіtwo hundredдев’ятсотnine hundred
тристаthree hundredтисячаthousand
чотиристаfour hundredдесять тисячten thousand
п’ятсотfive hundredмільйонmillion
шістсотsix hundredмільярдbillion
сімсотseven hundred

Тепер давайте напишемо цифри російською і переведемо їх на англійську:

378 – триста сімдесят вісім – three hundred and seventy-eight

5964 – п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири – five thousand _ nine hundred and sixty-four

Читайте також:  Топіки з англійської мови на тему родина (сім'я) - Вивчення англійської. Методики і матеріали

Звертаємо увагу:

  • сотні і тисячі в складі складних числівників ставимо в однині, а не в множині (без закінчення –s в кінці слова);
  • перед останньою частиною числівника вставляємо союз and (і);
  • не забуваємо про дефіс в складених числівників з десятками і одиницями.

Труднощі, як правило, виникають при читанні саме таких складних цифр. Чотиризначні числа англійською мовою в навчальних текстах найчастіше зустрічаються роки якихось подій. Таких цифр, що позначають роки (до 2000), новачкам не можна лякатися. Адже вимовляючи по-англійськи, їх прийнято ділити на дві частини: спочатку читаємо число з перших двох цифр, а потім з других двох.

Приміром, хтось народився в 1967 році – in 1967. Читати потрібно не «в (одна) тисяча дев’ятсот шістдесят сьомому», як це було б в російському варіанті, а «in nineteen sixty-seven» («у дев’ятнадцять шістдесят сім»).

Для першого десятка років з 2000 року, застосовується звичайне правило, т. е. 2000 рік – two thousand, 2007 – two thousand (and) seven.

Починаючи з 2011 можна знову спростити читання – двадцять – одинадцять (twenty eleven), двадцять – дванадцять (twenty-twelve) і т. д.

Порядкові числівники англійською

Важливо також знати, як утворюються порядкові числівники, так як у них є свої особливості. Головним правилом в даному випадку є підстановка закінчення –th до кількісного числительному, наприклад, eleventh (одинадцять), fifteenth (п’ятнадцять). При цьому перші дев’ять порядкових англійських чисел ми рекомендуємо запам’ятати – вони трохи відхиляються від загального правила:

першийfirstшостийsixth
другийsecondсьомийseventh
третійthirdвосьмийeighth
четвертийfourthдев’ятийninth
п’ятийfifth

Для тих, хто хоче не тільки рахувати по-англійськи, але і вільно володіти вступними конструкціями, будуть потрібні прислівники «по-перше, по-друге, по-третє».

Якщо ми говоримо про серйозної наукової статті або офіційному документі, то краще вжити «firstly, secondly, thirdly». Однак у ситуаціях побутового спілкування радимо використовувати «first, second, third» – так буде простіше і звичніше для вуха будь-якого носія мови.

Читайте також:  Адреса англійською мовою - приклад перекладу

Дробу англійською

Дробу вимагають окремої розмови. Для порядкових діє всього кілька правил:

  • Чисельник читається як кількісних числівників, а знаменник – як порядкове.
  • У разі якщо чисельник більше одного, знаменник отримує «-s» на кінці.
  • Ціла частина при наявності приєднується до дробової з допомогою союзу «and».

Наприклад, ⅓ вимовляється як «one third», ⅗ – як «three fifths», 1⅔ в мовлення відтворюється як «one and two thirds».

З десятковими дробами все набагато простіше – наявні символи читаються по порядку. Якщо попереду стоїть нуль, вживаємо «nought». Точка між цілою і дробовою частиною – «point».

Наприклад, 55.5 – five five point five; 0.4 — nought four point, 1.22 — one point two two.

Вимова англійських числівників

В наступній таблиці наведемо цифри на англійській від 1 до 20 з транскрипцією та російською вимовою:

ЧислівникТранскрипціяПерекладВимова
українськими літерами
Слухати
one[wʌn]одинуан
two[tuː]двату
three[θriː]трифрі:
four[fɔː]чотирифо:
five[faɪv]п’ятьфайв
six[sɪks]шістьсыкс
seven[ˈsɛv(ə)n]сімсэвн
eight[eɪt]вісімейт
nine[naɪn]дев’ятьнайн
ten[ten]десятьтен
eleven[ɪˈlɛv(ə)n]одинадцятьил’евн
twelve[twɛlv]дванадцятьту’элв
thirteen[θəːˈtiːn]тринадцятьсе’ти:н
fourteen[fɔːˈtiːn]чотирнадцятьфо’ти:н
fifteen[fɪfˈtiːn]п’ятнадцятьфиф’ти:н
sixteen[sɪksˈtiːn]шістнадцятьсыкс’ти:н
seventeen[sɛv(ə)nˈtiːn]сімнадцятьсэвн’ти:н
eighteen[eɪˈtiːn]вісімнадцятьэй’ти:н
nineteen[nʌɪnˈtiːn]дев’ятнадцятьнайн’ти:н
twenty[ˈtwɛnti]двадцятьту’энти

Враховуючи всю вищенаведену інформацію, тепер Ви зможете назвати будь-яке число англійською мовою. Продовжіть дану таблицю самостійно, наприклад продовжите рахунок англійською від 1 до 100.

До речі, щоб навчитися впевнено називати цифри англійською, можна попросити родичів або друзів називати будь-які цифри російською, вам же потрібно буде виголосити їх англійською. Крім того, назвіть по-англійськи роки народження ваших родичів, подумки говоріть по-англійськи ціни в супермаркеті, час на електронних годинниках і т. д.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: