Цілі уроку англійської мови – Вивчення англійської. Методики і матеріали

Англійська мова в сучасному суспільстві займає приблизно те місце, яке в 18-19 століттях належало французькому. Знання його, як правило, демонструє освіченість і неабиякий рівень інтелекту людини. Саме тому, даючи уроки англійської, викладачеві важливо правильно визначити цілі, які він переслідує і чітко слідувати їм. Тільки тоді стає можливим якісне і повноцінне навчання.

Помилкою було б обмежувати мети уроку англійської мови лише передачею навичок усного та писемного мовлення, читання та перекладу текстів. Подібний підхід не забезпечує достатнього рівня знань і не дозволяє вести повноцінний діалог з носіями англійської мови.

Грамотний викладач ставить перед собою набагато більш широку задачу, розраховану на весь час навчання. Його цілі можуть підрозділятися на:

 • освітні;
 • виховні;
 • розвиваючі.

Із статті ви дізнаєтесь:

 • Освітні цілі уроків англійської
 • Виховні цілі
 • Розвиваючі цілі

Освітні цілі уроків англійської

Освітні цілі уроку англійської мови, як правило, мають на увазі безпосереднє навчання грамотному побудові речень на мові, що вивчається, а також слухати і розуміти почуте. Тут можуть використовуватися такі засоби, як навчальні тексти, аудіозаписи, діалоги між учнями та вчителем, а також інші, незнайомі мовні засоби. Все це дозволяє наростити базові знання, виходячи з яких буде відбуватися подальше формування мовних знань і умінь.

Виховні цілі

Працюючи над формуванням базових знань, не можна забувати про те, що ніяке навчання не завершитися успіхом, якщо виучуваного людині не цікавий сам процес роботи над пізнанням іноземної мови. При цьому він може чудово усвідомлювати, навіщо потрібно вчити значення слів і граматику (наприклад, для майбутньої роботи, пов’язаної з англійською). Але навіть такий стимул часто виявляється недостатнім.

Читайте також:
Як правильно вчити англійську мову?

Учителеві, крім навчання безпосередньо мові, необхідно прищепити слухачам інтерес до країни, де говорять на ньому, виховати любов до традицій і культурних цінностей носіїв мови, навчити певним правилам поведінки, передати учням формули ввічливості, які використовуються в англомовних країнах та їх мовні кліше.

Все це і є виховні цілі уроку англійської мови.

Розвиваючі цілі

Розвиваючий аспект навчання англійської мови полягає в умінні узагальнювати, доводити й логічно висловлювати свої думки. Учень повинен отримати навички порівняння, розвивати змістовність і легкість мови для сприйняття. Його англійська не повинен звучати чужорідне для вуха гостя із Сполучених штатів або Англії.

Приклад розробки уроку з англійської мови

Часто слухачів уроку навчають правильної літературної англійської мови. Але адже повсякденні діалоги рідко відповідають усім канонам класичного мови. Тут можливі застереження, специфічні вирази, сленг. Все це повинен вміти використовувати людина, що досконало володіє англійською мовою.

Також при навчанні важливо правильно навчити висловлювати свої емоції, думки, цілісно сприймати мову співрозмовника, вникаючи в усі тонкощі, і «читати між рядків», розуміючи підтекст усної або письмової інформації.

Зрозуміло, для досягнення всіх цих цілей потрібно чимало часу і колосальна праця, як викладача англійської, так і учня. Місяці, а може і роки кропіткої роботи можуть закінчитися крахом, якщо цілі навчання поставлено неправильно.

Тому вчитель англійської повинен чітко визначати те, чого він хоче досягти на кожному окремо взятому уроці і за весь термін навчання. Тільки тоді можна буде говорити про те, що учень повною мірою сприйняв передану йому інформацію і дійсно оволодів англійською мовою!

Таким чином, стратегічні цілі уроків англійської мови можна звести до:

 • Базове оволодіння мовою — граматика, письмо.
 • Оволодіння розмовною англійською із застосуванням сленгу, характерних обертів.
 • Спілкування з носіями мови, вільна розмовна та письмова мова.
 • Подобається? Поділіться з друзями:
  Вчити англійську: Англійська мова онлайн