Дієслова в англійській мові

Дієслова в англійській мові – дуже широке поняття. Один дієслово може мати кілька значень залежно від контексту, а переклад деяких з них і зовсім може викликати труднощі.

 Дієслова в англійській мові

Типи дієслів — класифікація

В англійській мові існує безліч класифікацій дієслів. В першу чергу, дієслова поділяються на:

  • смислові;
  • допоміжні.

Смислові дієслова, як можна здогадатися, несуть в собі якусь смислове навантаження і відповідають на стандартні для дієслова питання (що (з)робити?). Наприклад, to break, to read, to cancel. Допоміжні дієслова, крім того, що в реченні вони можуть нести і смислове навантаження, виступають в ролі засобу для створення питального або від’ємного пропозиції. Допоміжні це дієслова to do (має форми do, does, did), to have (форми have, has, had), will (shall), to be (форми am, is, are, was, were).

Наведемо приклади.

What museums do you want to visit in London? Які музеї ви хочете відвідати в Лондоні?

В даному реченні do – допоміжний дієслово, visit – смисловий.

Did you do everything you could to help them? — Ти зробив усе, що міг, щоб допомогти їм?

Did – форма минулого часу дієслова do, виступає в якості допоміжного дієслова, його форма теперішнього часу do – смислової дієслово.

Have met you my sister on your way home? — Ти зустрів мою сестру по дорозі додому?

Have – допоміжний дієслово перфектных часів

When will you answer my question? Коли ви відповісте на моє запитання?

Will – допоміжний дієслово для перфектных часів майбутнього

Are you fond of this music? Вам дійсно подобається ця музика?

Are – форма дієслова to be. Служить допоміжним дієсловом і одночасно частиною присудка (дієслово-зв’язка).

Крім того, всі дієслова в англійській мові можна розділити на дві великі групи, залежно від способу утворення їх форм:

  • правильні дієслова;
  • неправильні дієслова.

Друга і третя форма дієслів першої групи збігається і утворюється за допомогою додавання закінчення –ed до основи. Дієслова другої групи мають особливі способи утворення форм і є винятками.

Cook – cooked – cooked (правильний дієслово)

Begin – began – begun (неправильний дієслово)

Докладна стаття про неправильні дієслова →

Також виділяють особливу групу дієслів – фразальные, або фразові. Вони утворюються шляхом додавання до «базового» дієслова прийменника. У більшості випадків за основу беруться дієслова to get, to go, to be, to break, to turn etc. Ці дієслова є досить функціональними, адже крім того, що вони замінюють звичайні дієслова, вони також можуть мати кілька значень.

Докладна стаття про фразові дієслова →

To break in (= to train) – to break up (= to part) – to break off (= to stop) – to break away (= to escape)

Також існує таке поняття, як модальні дієслова в англійській мові. Це група дієслів, що позначають не сама дія, а ступінь здатності або повноваження на його вчинення. Вони не вживаються окремо, не змінюються за особами і числами, не мають допоміжних дієслів, смислового дієслова з ними вживається без частки to.

Докладна стаття про модальні дієслова →

До модальним дієсловам відносять can (could) – могти, вміти робити що-небудь. Could – форма минулого часу can, або більш ввічлива форма.

Could you sit over there, please? — Не могли б ви сісти отам?

I can type three words for a second. — Я можу надрукувати три слова за секунду.

Must – означає обов’язок, борг або рекомендацію.

You must see this French performance, it’s great! — Ти повинен подивитися це французьке уявлення, воно чудово!

He must tell you the truth. Він повинен сказати тобі правду.

Should – позначає пораду, рекомендацію (слід зробити що-небудь).

You should leave now not to miss your train. Тобі треба вийти, щоб не запізнитись на поїзд.

Крім того, існують такі модальні дієслова англійської мови, як ought to (аналог should), to be to (домовленість зробити що-небудь), have to (усвідомлення обов’язку зробити що-небудь), maymight (уживається для вираження ступеня ймовірності або умовного способу), need (потрібно зробити що-небудь).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: