Дієслово to be в англійській мові

Далеко не усі дієслова англійської мови підкоряються загальним правилам граматики. Як виняток можна назвати модальні дієслова, які змінюються і утворюються відмінним способом. Крім того, прийнято виділяти дієслово to be в англійській мові, не тільки тому, що він може бути як змістового, так і допоміжним дієсловом, але і тому, що він має власні способи утворення. Назвемо основні функції дієслова to be.

Особливість дієслова to be (бути, бути) полягає в тому, що він часто виступає в ролі дієслова-зв’язки і не переводиться, проте за правилами англійської мови в реченні не може не бути підлягає:

My name is Alice. Мене звуть Аліса

She is a teacher. Він вчителька

We are happy. Ми щасливі

They are on holiday. Вони у відпустці

У негативній формі до відповідної форми дієслова додається частка not.

You aren’t good for her.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Дієслово to be у різних часах
  • Дієслово to be та пасивний заставу
  • Дієслово to be в якості модального дієслова

Дієслово to be у різних часах

Дієслово to be в англійській мові служить також для утворення численних виразів, що позначають емоції, почуття і стан (to be terrified, to be sad/happy, to be married, to be astonished etc)

Поряд з іншими дієсловами, to be має 4 форми (be-was/were-been-being). В теперішньому часі (Simple/Continuous) цей дієслово підрозділяється ще на 3:

I am

He/she/it is

We/you/they are

У минулому часі (Simple/Continuous) дієслово має 2 форми: was (од. ч.) і were (мн.год.).

I was at home/ they were at home

Іноді його можна вживати в подовженому часу:

Why are you being late?

Тим більше, якщо він виступає в якості іменника(human being) або в ролі герундія (being a famous person is a very hard work).

Однак у більшості випадків, особливо, якщо мова йде про емоційному стані, to be не використовують для Continuous.

Як і такі дієслова, як to have і to do, to be може виступати в якості допоміжного дієслова. Однак у Present Simple даний дієслово виключає наявність іншого дієслова, будучи одночасно смисловим і допоміжним. Для кращого розуміння різниці розглянемо приклади з усіма трьома дієсловами.

Do you realize what you’ve done?

У даному випадку дієслово to do виступає в якості допоміжного дієслова для часу Present Simple.

У наступному прикладі to do є допоміжним, і смисловим дієсловом.

Do you do any sports?

Дієслово to have може бути допоміжним, так і змістовим (групи Perfect/Perfect Continuous), а також бути частиною конструкції have/has got.

Наприклад,

Have you made your decision? Ти прийняв рішення?

Have you got a pencil? У тебе є олівець?

Do you have a pencil? У тебе є олівець?

При утворенні питальній форми to be робиться стандартна інверсія:

Am I right? Я прав?

Are you OK? Ти в порядку?

Were you glad? Було тобі добре?

Дієслово to be виступає частиною допоміжної конструкції у часи Perfect Continuous:

Have/has been + Verb IV

Дієслово to be та пасивний заставу

Дієслово to be виконує ще одну функцію: освіта пасивного застави.

Розглянемо форми дієслова to be в пасивному заставі.

Am/is/are lost

Was/were lost

Will/shall be lost

Have/has been lost

Had been lost

Will/shall have been lost

У часи групи Perfect Continuous дієслово to be не існує.

Дієслово to be в якості модального дієслова

Дієслово to be в англійській мові може виступати в якості модального дієслова.

To be в якості модального дієслова виражає обов’язок зробити що-небудь за попередньою домовленістю. Має форми минулого і теперішнього часу.

Наприклад:

I am to write this letter. Я повинен написати цей лист.

We were to wear suits. Ми повинні були одягнути костюми.

Розглянемо, як змінюється за порами самостійне дієслово to be в англійській мові.

Present Simple/Continuous: am/is/are

He is proud of his parents. Він гордий за своїх батьків

I am watching a good film. Я дивлюся хороший фільм

Past Simple/Continuous: was/were

When she was young, she was such a beautiful woman.

It was raining last evening.

Future Simple/Continuous: will/shall be

She will be a female lead in the new film. Вона буде жінкою лідером у новому фільмі

He will be sitting on his place and doing nothing, I guess. Він буде сидіти на своєму місці і нічого не робити, я сподіваюся

Група Perfect: have/has been

They have been friends for twenty years. У них були друзі 20 років

Таким чином, глаголв to be в англійській мові має різні форми в різних часах.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: