Есе з англійської мови, приклади для ЄДІ

b1d4a96ec201da4fff1f0965af0fddf8 Есе з англійської мови, приклади для ЄДІ

Світ сповнений знань, а освіта – це єдина ступінь, що допомагає людині досягти досконалості. Цікаво, що слово «есе» прийшло в російську мову з французької, однак має латинську історію. Французьке слово «essai» може мати кілька варіантів перекладу, «досвід», «проба», «нарис».

Отже, есе – це твір заданого обсягу і часто вільної композиції, проте якщо йдеться про есе з англійської, то тут потрібно дотримуватися чіткого плану, все залежить від типу виробництва. Основними рисами есе є наявність вичерпної інформації щодо конкретної теми, вираження індивідуальної думки, а також контраргументи.

Школярам важливо навчитися писати есе, щоб з легкістю впоратися із завданнями на іспиті, а пізніше зуміти подати себе і описати свої досягнення потенційного роботодавця.

Основна мета есе полягає в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового вираження думок.

І якщо грамотно висловлювати думки ви вже навчилися, то структурувати інформацію, а також виділяти зв’язку та ілюструвати всі прикладами, досить складно. Саме тому такий твір як есе з англійської мови та виноситься на ЄДІ.

Есе з англійської приклади

Electronic books versus printed books. Who will be the winner in future? ba5b57fd8d102380796eae8e41a9b82d Есе з англійської мови, приклади для ЄДІ

Recent researches have shown that the quantity of readers of printed books is constantly reducing. Electronic books are becoming the most popular way of getting information. But despite of their certain advantages many of us prefer acquaintance with fresh printed volumes. Will electronic books replace printed ones?

Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 91

I am convinced that the growing number of readers will be absolutely happy to get an e-book as their birthday present. First of all, electronic versions can store thousands of books at the same time. Besides, there will be no need to go shopping for every new book because people can do buy it at one click.

On the other hand, there are a lot of people who are not ready to replace printed books because they are better for human eyes. Крім того printed books are much easier to read because of no need in electricity supply. Nowadays less people are ready to buy books because of its expensive price but printed books are still the reminding of a miracle that each of us can easily touch and breathe in.

Summing up all the above, I think both books variants will happily coexist in future, it means that it will be possible to enjoy fresh printed books as well as easily download electronic ones into your gadget.

Електронні книги проти друкованих книг. Хто стане переможцем в майбутньому?

Недавні дослідження показали, що кількість читачів друкованих книг постійно зменшується. Кажучи про електронні книги, вони стають найбільш популярним способом отримання інформації. Але, незважаючи на їх певні переваги, багато хто з нас вважають за краще знайомство з свіжонадрукованими книгами. Чи замінять електронні книги друковані?

Я впевнена, що зростаюче число читачів буде абсолютно щасливі отримати електронну книгу в якості подарунка на день народження. По-перше, електронні версії можуть зберігати тисячі книг одночасно. Крім того, не буде необхідності відправлятися за покупкою кожної нової книги, адже її можна купити в один клік.

Читайте також:  Вправи на англійські прислів'я та приказки (з відповідями)

З іншого боку, є багато людей, не готових замінити друковані книги, тому що вони краще для очей. Крім того, друковані книги легше читати, так як вони не потребують електроживлення. Сьогодні менше людей готові купити книги з-за високої ціни, але друковані книги все ще залишаються нагадуванням про диво, до якого кожен з нас може доторкнутися і вдихнути.

Підводячи підсумок вищесказаного, я вважаю, що обидва варіанти книг зможуть щасливо співіснувати в майбутньому, а це означає, що буде можливо насолоджуватися друкованими книгами також, як і легко завантажити електронну книгу в свій гаджет.

Есе за і проти з англійської

Що стосується есе «за і проти», то тут важливо чітко висловити два протилежні думки – а так само висловити власну думку про проблему. Наприклад, якщо йдеться про вивчення декількох іноземних мов у школі. Почати варто з постановки проблеми:

Nowadays people are keen on many different languages to survive in the fast moving world. Therefore people send children to schools to learn as many languages as possible. However, is it good to get knowledge of several languages at the same time?

6e66b7495dc8e36aa275b49d21567bed Есе з англійської мови, приклади для ЄДІПроблема зрозуміла – добре вивчати декілька мов одночасно. Далі висловлюємо власну думку щодо поставленого ситуації. Firstly, foreign languages broaden our world view giving us the opportunity to speak without fears. Secondly, every new language is the perspective to know a new culture and to find a good job. Крім того, every new language helps to think more quickly and to learn faster.

Тепер потрібно підкреслити, що є і негативні сторони вивчення кількох іноземних мов.

On the other hand, learning several languages can be confusing, especially if talking about languages of the same group. Some languages contain many rules while many others have exceptions. All this can lead to misunderstanding of new languages as well as the native one.

Читайте також:  Топік "Мої домашні обов'язки" (My household chores/duties)

Тепер саме час підбити підсумки. Being a person of a modern society, I would like to say that the knowledge of many languages is a beneficial advantage. However, people should learn their native language first before starting several ones at the same time.

Так може виглядати приклад есе з англійської для ЄДІ.

Вивчайте англійську мову за допомогою онлайн сервісу Lim English і написати есе для Вас не складе труднощів. Почати навчання можна за посиланням.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: