Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

Hey, everyone! Сьогодні обговоримо іменники в англійській мові. Розберемо, що таке іменник, що воно позначає і яку роль воно виконує в реченні. Розглянемо види та класифікацію іменника, і також дізнаємося, як з іменника можна зробити прикметник. Let’s get down to the basics!

Зміст статті:

 • Як з іменника зробити прикметник?
 • Відмінки іменників в англійській мові
 • Рід іменників
 • Висновок
 • Іменник в англійській мові (noun) — це частина мови, яка позначає (називає) предмет, особу або явище і відповідає на питання «хто?» або «що?».

  Тут можна вивчити ТОП 100 іменників в англійській мові!

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

  Іменники можуть означати:

  • речі: plane – літак, magazine – журнал;
  • живі істоти: dog – собака, human – людина;
  • місця: field – поле, New York – Нью-Йорк;
  • матеріали: cloth – тканина, wood – деревина;
  • процеси: life – життя, laughter – сміх;
  • стану: rest – відпочинок, сон – сон;
  • абстрактні поняття: beauty – краса, happiness – щастя;
  • якості: kindness – доброзичливість, bravery – сміливість.

  Роль іменника в англійських пропозиціях

  Англійські іменники можуть грати роль кожного з п’яти основних членів речення — підмета, присудка, доповнення, визначення або обставини.

  Підмет (subject)

  У ролі що підлягає іменник в англійській мові може виступати самостійно або ж з визначеннями.

  The classes begin at eight o’clock. – Заняття починаються о восьмій годині.
  Тһе new student is ill. – Новий студент захворів.

  Присудок (predicate)

  У ролі присудка іменник обов’язково має йти слідом за дієсловом-зв’язкою. Найчастіше цією зв’язкою виступає дієслово to bе (бути, бути).

  Не is a pupil. – Він учень.
  Не is a good pupil. – Він хороший учень.

  Додаток (object)

  Роль іменника в реченні в якості доповнення зобов’язує його завжди стояти після присудка і бути прямим або непрямим доповненням.

  Пряме доповнення відповідає на питання «кого?», «що?» і зазвичай використовується без прийменника.

  The Soviet industry has given the miner (непрямий додаток) the coal combine (прямий додаток). – Радянська промисловість дала шахтарю вугільний комбайн.
  Uranium can be produced from thorium (предложное додаток). – Уран можна отримати з торію.

  Визначення (attribute)

  В якості визначення іменник може вживатися або з прийменникомабо без нього.

  Вивчити англійські прийменники на практиці можна тут!

  У першому випадку воно стоїть після обумовленого слова і в основному відповідає російському прилагательному або іменника.

  У другому — перед означуваним іменником після артикля. Воно також може відповідати прилагательному російської мови.

  Do you have any laboratory experience? – У вас є досвід роботи в лабораторії (букв. лабораторний досвід)?
  In the radio telephone sound waves are converted into radio waves. – В радіотелефонах звукові хвилі перетворюються на радіохвилі.
  The atomic reactor is encased in a jacket of steel. – Атомний реактор поміщається в сталевому корпусі.

  Обставина (adverbial modifier)

  В якості обставини іменник використовується тільки з приводом, зазвичай це певний артикль. Воно може знаходитися як на початку, так і наприкінці речення.

  His car is in the garage. – Його машина стоїть в гаражі.
  Не walked back slowly into the room. – Він повільно повернувся в кімнату.
  Bodies are lighter in water than they are in air. – Тіла легше у воді, ніж у повітрі.

   

  Читайте також:  Навчання англійської мови в ігровій формі: to play winning a game

  Морфологічний склад іменників

  За своїм складом іменники поділяються на:

  • Прості іменники — у складі яких немає суфікс або префікс: pen – ручка, book – книга, day – день, cat – кіт.
  • Похідні іменники – в яких є суфікс або префікс або те й інше: brotherhood — братство, engineer – інженер, actress – актриса, immortality – безсмертя.
  • Складні (або складові) іменники — складаються з двох слів: двох іменників або іменника та прикметника чи іменника і дієслова.

  Іноді такі слова з’єднані приводами: letterbox – ящик для листів (letter – лист, box – скринька), blackboard – класна дошка (black – чорний, board – дошка), son-in-law – зять (son – син, in – прийменник «в» (або «за»), law – закон), waterfall – водоспад (water – вода, fall – падати).

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

  Класифікація іменників

  За своїм значенням іменники поділяються на нарицательные і власні імена.

  Імена власні (proper nouns)

  Позначають єдині у своєму роді предмети або назви, які виділяються із загального класу:

  • Географічні назви, національності та мови:

  Australia – Австралія;
  the Greeks – греки;
  English – англійська мова.

  • Особисті імена:

  Mary – Мері;
  Parker – Паркер.

  • Місяці і дні тижня:

  Monday – понеділок;
  October – жовтень.

  • Назви небесних тіл:

  Earth – Земля;
  the Moon – Місяць.

  • Назви кораблів, готелів, клубів:

  The Santa Maria – Санта-Марія (корабель Колумба).

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

   

  • Назви свят:

  Halloween – Хеллоуїн;
  the New Year – Новий рік.

  • Назви будівель, вулиць, парків, мостів:

  Hyde Park – Гайд-Парк;
  Broadway – Бродвей.

  • Назви установ, організацій, друкованих видань:

  North Atlantic Treaty Organization – Організація Північноатлантичного договору (НАТО);
  the Times – Таймс (газета).

  Власні імена пишуться з великої літери (включаючи назви місяців і днів тижня, на відміну від російської мови).

  Якщо це поєднання кількох слів, то всі вони, крім артиклів і прийменників, теж пишуться з великої літери (the United States of America – Сполучені Штати Америки).

  Радимо почитати! Артиклі з власними іменами в англійській мові

  Нарицательные імена (common names)

  Вказують на загальні назви предметів, матерій, осіб і понять, їх категорій і груп: love – любов, father – батько, bus – автобус.

  До загальним іменником відносяться:

  • Збірні (collective nouns) — іменники, що представляють собою назви груп осіб, тварин, предметів, що розглядаються як єдине ціле: club – клуб, team – команда, crowd – натовп, herd – стадо, fleet – флот;
  • Речові (material nouns) — іменники, що позначають різні речовини: iron – залізо, water – вода, wool – шерсть;
  • Конкретні (concrete nouns) — іменники, що позначають назви будь-яких предметів, що володіють властивістю бути впізнаними допомогою відчуття: ball – м’яч, stone – камінь;
  • Абстрактні (abstract nouns) іменники, що означають назви понять, якості, властивості, ознаки чи якийсь стан предмета, особи: knowledge – знання, strength – сила, сміливість – мужність, beauty – краса.
  Читайте також:  Заняття англійською мовою для дошкільнят

  Обчислювальні та необчислювальні іменники в англійській мові

  Нарицательные також іменники поділяються на обчислювальні та необчислювальні.

  До обчислюється іменником належать назви предметів, які можна перерахувати. Вони вживаються як в однині, і в множині: a book – книга, five books – п’ять книг.

  До неисчисляемым іменником відносяться назви речовин і понять, які не можна перерахувати, т. е. речові та абстрактні іменники. Вони вживаються тільки в однині: iron – залізо, capitalism – капіталізм.

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

  Деякі англійські іменники в різних значеннях можуть бути як розрахунковими, так і неисчисляемыми:

  My dad has bought a couple of papers. – Мій тато купив кілька газет.
  Paper was invented in China in 105 BC. – Папір був винайдений у Китаї в 105 році н. е.

  Just look at those beauties ahead! – Тільки поглянь на тих красунь попереду!
  Her beauty was stunning. – Її краса була надзвичайною.

  Однина і множина іменників

  Як ви вже зрозуміли, іменник може бути як однини, так і множини.

  Єдине число (singular) позначає один предмет: cup – чашка, gun – гармата, bubble – пухирець.

  Множина (plural) позначає два і більше предметів: three cups – три чашки, two guns – дві гармати, hundreds of bubbles – сотні бульбашок.

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

  Утворення множини англійських іменників

  Англійське іменник можна поставити під множина, додавши до нього закінчення «-s».

  Воно читається як [z] після голосних та дзвінких приголосних: shoe – shoes, hen – hens. Або як [s]- після глухих приголосних: bat – bats.

  Про більшій кількості правил утворення множини іменника ви можете знайти в цій статті.

  Як з іменника зробити прикметник?

  В англійській мові можна утворити прикметник від іменника за допомогою додавання суфікса.

  Розглянемо деякі суфікси, за допомогою яких можна утворити прикметник від іменника.

  • Суфікс «-al»: centre – центр, central – центральний; form – форма, зовнішній вигляд, formal – належить до зовнішньої сторони (питання, проблеми), формальний.
  • Суфікс «-ary»: element – елемент, elementary – елементарний; document – документ, documentary – документальний.
  • Суфікс «-ful»: use – користь, useful – корисний; beauty – краса, beautiful – красивий.
  • Суфікс «-ic»: magnet – магніт, magnetic – магнітний.
  • Суфікс «-ive»: progress – прогрес, progressive – прогресивний; mass – маса, massive – масивний.
  • Суфікс-less»: use – користь, useless – даремний; hope – надія, hopeless – безнадійний.
  • Суфікс «-підрозділах»: adventure – авантюра, adventurпідрозділах – безрозсудно-сміливий, авантюрного складу; fame – популярність, слава, famпідрозділах – відомий, знаменитий. Замінюємо крайню голосну.
  • Суфікс «-y»: rain – дощ, rainy – дощовий; смак – смак, tasty – смачний. Також замінюємо крайню голосну.

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

  Відмінки іменників в англійській мові

  Відмінок — це граматична категорія, яка відображає взаємозв’язок іменника з іншими словами пропозиції.

  В сучасній англійській мові існує тільки два відмінка: загальний і притяжательный.

  • Загальний відмінок (common case) англійських іменників нічим не позначений, тобто іменники в цьому відмінку мають нульове закінчення (chair, car). Його значення дуже розмито, і в залежності від контексту іменник у загальному відмінку може виконувати самі різні функції.
  • Притяжательный відмінок (possessive/genitive case) найчастіше виражає приналежність (звідси назва possessive).
  Читайте також:  Make love, not war: історія і сленг хіпі

  Притяжательный відмінок утворюється за допомогою символу апострофа і літери «s» (‘s) або просто апострофа (‘).

  Останній спосіб використовується для іменників у множині (pupils work, cars colour) і грецьких запозичень, які закінчуються [-iz] (Xerxes army, Socrateswife)

  Більш детально з цією інформацією можна ознайомитись тут.

  Рід іменників

  Рід іменників вказує на приналежність іменника до чоловічої або жіночої статі.

  В англійській мові не завжди можна визначити рід по закінченню слова, як і в російській. До того ж тільки іменники, що вказують на живі об’єкти, людей можуть відрізнятися за родами (чоловічого і жіночого). Всі інші іменники належать до нейтрального роду (it).

  Іменники, що позначають чоловічу стать, належать до чоловічого роду (masculine gender): boy – хлопчик, man – чоловік, horse – кінь.

  Іменники, що позначають жіночий підлогу, належать до жіночого роду (feminine gender): girl – дівчина, woman – жінка, mare – кобила, lioness – левиця.

   Іменник в англійській мові (Noun): класифікація, освіта, вправа

  Іменники, що позначають неживі предмети, і абстрактні іменники, як правило, належать до середнього роду (neuter gender). До цього ж роду звичайно ставляться і іменники, що означають тварин. Наприклад: chair – стілець, fear – страх, cat – кіт.

  Багато одухотворені іменники нейтральні. Поза контекстом вони не позначають певний підлогу і мають однакову форму як для чоловічої статі, так і жіночого. Це так звані іменники невизначеного роду (indeterminate gender): child – дитина (може бути хлопчик і дівчинка); singer – співак, співачка; cook – кухар (чоловік і жінка); cousin – двоюрідний брат, двоюрідна сестра; assistant – помічник (чоловік і жінка).

  Більше інформації з даної теми можна знайти тут.

  Також, якщо ви хочете практикувати отримані знання, рекомендуємо виконати кілька вправ в нашому Онлайн-тренажері і в розділі Граматика.

  Висновок

  Давайте підведемо підсумки.

  • Іменники — це слова, що позначають предмети, людей, тварин, та інші живі або неживі речі.
  • Всі іменники в англійській мові поділяються на 2 групи: імена власні (proper nouns) і імена нарицательные (common nouns).
  • Іменники належать до назв загальним поділяються на обчислюються (countable nouns) та необчислювальні іменники (uncountable nouns).
  • Поняття роду у англійських іменників практично відсутня. Всі живі слова відносяться або до чоловічого або жіночого роду у відповідності зі своїм значенням, і можуть замінюватися займенниками «he» – він або «she» – вона.
  • Всі тварини і неживі предмети відносяться до середнього роду і можуть бути замінені займенником «it»- він / вона / воно, неодушевлевленные.
  • Англійські іменники поділяються на прості (simple nouns), похідні (derived nouns) і складені (compound nouns).
  • Іменники в англійській мають всього 2 відмінка: загальний (nominative case) і притяжательный (possessive case), що відповідає на питання «чий?».

  And that’s pretty much it! Тепер ви знайомі з основними правилами вживання іменників в англійській мові, а, можливо, і трохи поповнили свій словниковий запас. Never forget the basics!

  Велика і дружна сім’я EnglishDom

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: