Інфінітив в англійській мові

У дієслова в англійській мові є дві формиособиста і неособисту. Дієслова, що стоять в особовій формі, завжди мають число, особа, час і спосіб заставу і виконують у реченні роль присудка. Неособисті форми дієслова мають тільки виглядом і заставою. Вживатися в реченні в якості присудка вони не можуть, хоча можуть бути використані як його частина. Найчастіше неособисті форми виконують функції інших частин мови у реченні. Всього в англійській мові налічується три неособисті форми дієслова – це герундій, інфінітив і причастя. У даній статті ми розглянемо інфінітив в англійській мові та його вживання.

Отже, інфінітив в англійській мові являє собою неособисту форму дієслова, що виражає дію. Інфінітив – це перша форма дієслова, і саме цю форму ми можемо знайти в будь-якому словнику. Цю форму відрізняє від інших наявність частки to, наприклад: to sleep – спати, to read – читати, to jump – стрибати і т. д. Без цієї частки використовується інфінітив після модальних дієслів (за винятком ought to), допоміжних дієслів майбутнього часу shall/will, дієслів почуття і сприйняття (love – любити, see – бачити, smell – відчувати запах, пахнути), дієслова дозволу let, а також після виражень would rather – краще б і had better – краще би.

Приклади використання інфінітива без частки to:

He will come tomorrow. Він прийде завтра.

I must wash the dishes. Я повинен вимити посуд.

I saw Kate read. Я бачив, як Кейт співає.

Let him do what he wants to do. Нехай він робить, що хоче.

You had better phone her. Ти б краще подзвонив їй.

Інфінітив в англійській володіє наступними формами, які ми розглянемо на прикладі дієслова to give – давати:

Невизначений інфінітив дійсного застави – to give

Невизначений страдательного застави — to be given

Тривалий — to be giving

Досконалий — to have given

Досконалий страдательного застави — to have been given

Досконалий тривалий — to have been giving

Інфінітив у дійсній заставі виражає дію, виконувану підметом, а в страдательном – дію, що відноситься до особи, виражене підлягає.

I like to draw. Я люблю малювати (що-л., кого-л.)

I like to be drawn. Я люблю, коли мене малюють (хто-л.).
Як було сказано вище, інфінітив в англійській мові виражає не тільки складене присудок ( I like to play – Я люблю грати), але і виконує роль інших членів речення. Наприклад, інфінітив може виражати:

Підмет: To read books is absolutely necessary to each of you. – Читати книги абсолютно необхідно кожному з вас.

Додаток: I was happy to have changed the job. – Я був щасливий, що змінив роботу.

Визначення: She was the only one to come to see me. – Вона була єдиною людиною, хто прийшов мене провідати.

Обставина: He is too young to know how to read. – Він занадто маленький, щоб вміти читати.

Інфінітив в англійській мові — вправи

Нижче наведені завдання на закріплення використання інфінітива.

1. My mother wants (know) _____ when I come home.

2. The house (build) _____ two years ago.

3. The children (play) _____ their new table game.

4. This singer (say) _____ (release) _____ a new CD.

5. He proved (be) _____ the best hockey player of the year.

6. I (tear) ____his letter.

7. I (do) ____ this exercise for about an hour.

Ключі до завдань:

1. to know 2. was built 3. are playing 4. is said to have released 5. to be 6. have torn 7. have been doing

Також ви можете завантажити вправи в файлі word для самостійного вивчення англійської мови:

Завантажити

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: