Інверсія в англійській мові

В англійському реченні існує певний, встановлений, прямий порядок слів. Тобто, присудок йде відразу за підметом.

He came here. (Він прийшов сюди).

Однак у деяких випадках прямий порядок слів порушується. В такому випадку присудок стоїть перед підметом. Це явище називається інверсією.

Near the river is a small garden. (Там є невеликий сад).

Інверсія в англійській мові має місце в таких випадках.

Найчастіше в питальних реченнях:

Is she a real star? (Вона справжня зірка?).

Are you a good man? (Ти хороша людина?).

На відміну від інверсії в англійській мові, російська інверсія не залежить від граматики і служить лише для емоційного забарвлення пропозиції.

Будеш ти слухатися? Говорите Ви складно.

Інверсія можлива і в інших випадках. Якщо на початку речення варто прислівник місця:

On my way are many barriers. (На моєму шляху багато перешкод).

In this town lives a friend of mine. (В цьому місті живе мій друг).

Часто інверсія присутній після слів here (тут) і there (там).

Here stand an old sofa. (Тут варто старий диван).

There flies a big fly. (Там літає велика муха).

Також інверсія присутній у прямій мові.

“You are strange”, — said he. («Ти дивний», — сказав він).

“I can’t believe it”, — cried Tom. («Я не можу в це повірити», вигукнув Том).

Після слів neither, so, as, nor, якщо вона висловлюють згоду.

I love that man! – So do I! (Я люблю цього чоловіка! – Я теж).

I don’t believe in ghosts. – Neither do I. (Я не вірю в привидів. – Я теж не вірю).

Зі словами should, had, were в умовних реченнях. Наприклад:

Читайте також:
Самовчитель з англійської мови - Урок 14

Were I in that city i’d take a million photos! (Якщо б я була в тому місті, я б зробила мільйон фотографій).

Had he believed in ghosts he would have driven mad. (Якщо б він вірив у привидів, він би збожеволів).

Вживання прийменників і прислівників, різних конструкцій

Інверсія в англійській мові також має місце, якщо на початку речення стоять такі прислівники, як: never, seldom, rarely, barely (hardly scarcely) … when (before), no soonerthan.

Hardly had I started my work when I understood how little I know. (Тільки я почав свою роботу, як зрозумів, що знаю дуже мало).

Seldom I have seen a better man. (Дуже рідко я бачив людину краще).

З допомогою інверсії можна опустити слово If (якщо):

If we should need more money, we’ll ask for them. = Should we need more money, we’ll ask for them. (Якщо нам знадобиться більше грошей, ми попросимо)

If I were there I would call him. = I Were there, i’d call him. (Якщо б я була там, я б йому зателефонувала).

Після слова only (тільки) з тимчасовими термінами, як only after, only later, only when, only then, only once:

Only once was I in trouble. (Тільки одного разу я потрапив у біду).

I came home at 3 p.m. Only then did I my homework. (Я повернувся додому о 15.00. Тільки тоді я зробив домашню роботу)

Також якщо за словом only слідують прийменники by, in, with та інші. Наприклад:

Only by 12 o’clock had he finished the task. (Тільки до 12 години він закінчив завдання)

I had to work for 12 hours a day. Only in this case could I earn much money. (Я повинна була працювати по 12 годин на день. Тільки в цьому випадку я змогла заробити багато грошей).

Читайте також:
Nature. Вправи для початківців (beginner — intermediate)

Інверсія в англійській мові також має місце у виразах з часткою not, not only, not until і not + object.

Not a single word was heard from him. (Від нього не було чути жодного слова).

Після конструкцій so + adjective… that, so + be… that, neither/not…

So fluent spoke she English that she could understand all the words. (Вона так побіжно говорила по-англійськи, що змогла зрозуміти усі слова)

So bad was her behaviour that we couldn’t be friends. (Її поведінка було таким поганим, що ми не змогли стати друзями)

З обігом it + to be також використовується непрямий порядок слів.

It was him who played in the yard. (Він – ось хто грав у дворі).

It is me who pays the bills. (Я – ось хто платить за рахунками).

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн