Кома в англійській мові

Нижче будуть перераховані основні випадки, в яких слід використовувати коми, тобто ті випадки коли кома в англійській мові ставиться обов’язково:

1. Кому потрібно ставити у випадку, якщо 2 незалежних придаткових пропозиції з’єднані за допомогою одного з наступних слів-зв’язок: and, not, for, but, yet, or, so. Кожне незалежне підрядне речення може бути окремим реченням. Коли як мінімум 2 таких пропозиції з’єднані в одне речення за допомогою якого-небудь з перерахованих вище слів, то для того, щоб їх розділити ставлять кому. Але, в тому випадку якщо ці пропозиції досить короткі, то кома може і не ставиться, як до прикладу – I was and swimming caught a cold (Я плавав і застудився).

Приклад:

Paul wanted to say something, but he was interrupted. – Поль хотів щось сказати, але його перебили.

2. Кома в англійській мові ставиться у разі перерахування 3 або більше предметів.

Приклад:

I brought skates, skis, ski poles. – Він приніс ковзани, лижі, лижні палиці.

3. При наявності 2 або більше прикметників, які описують предмет або людини.

Приклад: My mother is a beautiful, kind woman. – Моя мама красива, добра жінка.

4. Якщо залежне підрядне речення ми ставимо перед головним реченням.

Залежне підрядне речення – це речення, яке можна використовувати окремо від головного речення.

На приклад:

Unless you are rested, we are not going anywhere. – Поки ти не відпочинеш, ми нікуди не підемо.

Because it was cold, we did not go out of town. – Так як було холодно, ми не поїхали за місто

5. Кома ставиться при подачі додаткової інформації про како-небудь предмет або людину (придаткового прикметника «adjective clause»)

Читайте також:
Дієслово to be в англійській мові

Наприклад: Jorge, who is a clever man, answered this question. – Джщрдж, розумний чоловік, відповів на це питання.

6. При прямому питанні або цитаті.

Наприклад: Helen said, “I want some juce.” – Сказала Хелен, я хочу випити сік.

7. Якщо ви хочете звернути на щось увагу іншої людини.

Наприклад:

Golf, Jorge, is a very interesting game – Гольф, Джорж, це дуже цікава гра

You, sir, are not very smart. – Ви, сер, не дуже розумні.

8. При використанні сполучних слів, таких як: therefore (отже, тому), consequently (слідство, в результаті) та ін.

Наприклад:

Mary didn’t go to geography lessons. Therefore, she didn’t say where the northern part of the country is. – Мері не ходила на уроки географії, тому вона не сказала де знаходиться північна частина країни.

9. При виділенні звернення, також як ми це робимо і в російській мові:

John, where’s your bookbag? — Джон, де твій портфель?

10. Кому також ставлять перед підписом в листі після останньої фрази, як наприклад Sincerely yours (Щиро ваш); Yours faithfully — відданий вам і т. д.:

Наприклад:

Sincerely yours, — Щиро ваш,

Jordge. Джордж.

11. Іноді кому ставлять у написанні багатозначних чисел або дат:

11.1. для позначення кількісних числівників за допомогою цифр кожні 3 розряду (справа наліво) повинні відокремлюватися за допомогою коми: 4,564; 3,873,000. Хоча в математиці, відповідно системі СІ замість коми після кожних трьох розрядів ставлять прогалини: 4 625; 5 531 000;

11.2. при написанні дат можна вживати кому для того, щоб відокремити число від року. Наприклад:

6th July, 1987 6-е липня 1987 року.

6th July 1987

Читайте також:
Опис зовнішності людини англійською: стійкі вирази як запорука успіху

11.3. Кому не уотребляют в написаниях дат, якщо поруч стоїть інша кома. Приклад:

Well go to New York on Tuesday, — Ми поїдемо в Нью Йорк у вівторок,

7th February 2013. 7-го лютого 2013 року.

12. Ніколи не можна ставити пунтуационный знак у непрямій промови після таких дієслів: to say (сказати), to tell (говорити) і т. д.:

My mother said that I could not go to this lesson. – Моя мати сказала, що я не можу піти на цей урок.

Our teacher told that the lesson was over – Наш учитель сказав, що заняття закінчено.

13. Кому в англійській мові ставлять перед прямою мовою відразу після вступних слів, тоді як у російській мові в цьому випадку потрібно було б поставити двокрапку:

My brother said, ‘i’ll be at home at 6’. — Мій брат сказав: “Я прийду додому о шостій”.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн