Корисні фрази для есе з англійської

При написанні есе важливо вдаватися до слів і виразів, які є загальновживаними кліше для текстів такого роду. Для зручності вони розділені на кілька груп по сфері використання.

			poleznye frazy dlya ehsse po anglijjskomu		4 Корисні фрази для есе з англійської

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Для використання у введенні
  • Для перерахування
  • Для приведення прикладу
  • Для вираження своєї думки
  • Для протиставлення
  • Перехід до іншої сторони питання
  • Для опису причинно-наслідкового зв’язку
  • Щоб зробити висновок
  • Інші корисні слова і вирази

Для використання у введенні

It is often/widely believed that … – нерідко вважається, що …; широко поширена думка про те, що …

This essay deals with … – це есе присвячене …

This essay will focus on/examine the issue of … – в цьому есе буде розглянуто питання …

The main issues addressed in this essay are … – основними проблемами, які піднімаються в даному есе, є …

Для перерахування

first(ly), … ; second(ly), …; third(ly), … – по-перше, …; по-друге, …; по-третє, …

крім того, … – більш того, …; крім того, …

furthermore, … – до того ж, …; до цього можна додати, що …

in addition to … – в додаток до …

finally, … – нарешті, …

the first point (is that) …; the second point (is that) …; the third point (is that) … – по-перше, …; по-друге, …; в-третіх, …; перший (другий/третій) теза полягає в тому, що …

Для приведення прикладу

for example, …, наприклад, …

for instance, …, наприклад, …

such as … – такі(ий/а/е), як …

as follows – як зазначено далі, наступні (при перерахуванні)

Для вираження своєї думки

I would like to express my point of view on the issue of … – Мені б хотілося висловити свою точку зору щодо …

I strongly believe that … – я твердо впевнений(а) в тому, що …

it seems to me (that) … – мені здається, (що) …

in my opinion, … – на мою думку, …

Для протиставлення

on the one hand, … on the other hand, … – з одного боку … з іншого боку, …

however, … – проте, …

on the contrary, … – навпаки, …

Перехід до іншої сторони питання

speaking about … – що стосується …; якщо говорити про …

as for … – що до …

as far as … is concerned, – якщо вести мову про …; що стосується …

some people argue that … – деякі люди стверджують, що … (використовується, якщо ви не поділяєте їхню точку зору)

There is another side to the question – Існує й інша сторона питання

Для опису причинно-наслідкового зв’язку

to lead to – приводити до

to result in – приводити до, ставати причиною

consequently, … – отже, …

therefore, … – з цієї причини; внаслідок цього

thus … – отже …, тому …

due to (the fact that) … – через те, що …

Щоб зробити висновок

in conclusion, … – висновок, …

to sum up, … – підводячи підсумки, …

Returning to the question posed at the beginning of this essay, it now is possible to state that … – Повертаючись до питання, порушеного на початку есе, ми можемо тепер стверджувати, що …

The following conclusion can be drawn from … – … може бути зроблений наступний висновок

Інші корисні слова і вирази

taking into consideration that … – враховуючи, що …

I would like to stress that … – мені хотілося б акцентувати увагу на тому, що …

the main advantage of … is … – головною перевагою … є …

despite the fact that … – незважаючи на те, що …

one should note that … – слід зазначити, що …

one cannot deny that … – не можна заперечувати, що …

which confirms the idea that … – що підтверджує думку про те, що …

to point out (the fact) that … – зазначити (той факт), що …

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: