Крапка з комою, двокрапка й тире в англійській

Пунктуація в англійській не так розвинена, як у російській мові. Існують певні умови вживання знаків пунктуації, про яких і поговоримо нижче.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • Крапка з комою в англійській мові (Semicolons)
  • Двокрапка в англійській мові (Colons)
  • Вживання тире в англійській

Крапка з комою в англійській мові (Semicolons)

1. Для того, щоб розділити два незалежних речень, які близькі за своїм змістом.

Наприклад:

Our tourist group has a city tour on Thursday; the Italian group has this excursion on Wednesdays.

Наша туристична група їде на екскурсію по місту в четвер, а група з Італії їде на цю екскурсію в середу.

2. Для того, щоб розділити однорідні члени речення, що мають всередині коми.

Приклад:

The tourists відвідали six different places: Museum, City Park; Theatre, Cinema; Sport Stadium, national reserve.

Туристи відвідали шість різних місць: Музей, міський парк; театр, кінотеатр, спортивний стадіон, національний заповідник.

3. У разі коли пропозиція містить узагальнююче слово разом з двокрапкою:

Приклад:

The rules are simple:

1) the student must not be late for class;

2) the student does not have to miss classes; 3) the student must be diligent.

Правила прості:

1) учень не повинен спізнюватися на урок;

2) учень не повинен пропускати заняття

3) учень повинен бути старанним.

4. У разі наявності однорідних членів речення виділених в окремі пункти:

To pass the driving test, you must:

(1) go to classes;

(2) be fully informed and prepared;

(3) know how to drive safely;

(4) can deal with different situations on the road.

Щоб пройти іспит з водіння, ви повинні:

(1) відвідувати заняття;

(2) бути повністю поінформованим і підготовленим;

(3) знати основи безпечного водіння;

(4) знати, як поступати в різних ситуаціях на дорозі.

Двокрапка в англійській мові (Colons)

Основні правила вживання двокрапки (colon) такі ж, як і правила вживання двокрапки в російській: двокрапка слід вживати:

  • перед поясненням,
  • перед перерахуванням,
  • перед цитатою.

Двокрапка слід вживати перед прямою мовою лише тоді, коли пряма мова досить поширена; перед коротким текстом прямій мові як правило ставлять кому.

Двокрапка в англійській мові следуетставить в наступних випадках:

1. Якщо в реченні вказана причина, що будь-який доказ, і якщо в реченні висвітлюється зміст попереднього йому пропозиції.

Приклад:

After a long meeting, they reached an agreement: the goods are dispatched after the 50% prepayment.

Після невеликої дисскуссии вони зуміли знайти правильне рішення: замовлення буде виконано після внесення 30% застави. After some discussion, they were able to find the right solution order will be executed after making the 30% deposit.

2. Перед фразою, що додається до основної пропозиції:

Приклад:

Мій дід завжди казав: Не треба боятися труднощів і вони зникнуть самі собою. My grandfather always said: Do not be afraid of difficulties and they will disappear by themselves.

3. Також слід ставити двокрапку перед цитатами:

Приклад:

Співвласник японської компанії заявив: «У моделі нового покоління буде більш потужний двигун». Co-owner of the Japanese company, said: «A model of the new generation will be more powerful engine».

Багато особливості пунктуації англійської мови та його орфографії відповідають синтаксичним і морфологічним особливостям, властивим даній мові. Це можна побачити при розгляді правил у відповідності з якими вживається крапка з комою, двокрапка й тире в англійській. Наприклад, тире використовується в якості заміни пропущеного дієслова, що широко поширене в російській мові (наприклад: Ми ходили на заняття по вівторках, а Олена – по середах) не можна застосовувати в англійській мові, так як дієслово в англійському реченні опускати не можна.

Деякі із складових слова (наприклад, a tape-recorder «магнітофон»), які мають ознаки слова і словосполучення, можна оформити на листі окремо, разом або через дефіс.

Вживання тире в англійській

Тире в мові використовується тоді, коли є необхідність акцентувати яку-небудь додаткову інформацію, змусити звернути на неї увагу.

Тире можна вживати тоді, коли можна вживати круглі дужки (тобто в тих же випадках), але, перш ніж зробити це, задайте собі питання: чи насправді ця інформація є важливою і на неї варто звернути увагу і виділити. На відміну від дужок і комою, тире розриває пропозицію.

Наприклад:

He came up to the test table and then he felt fear – such fear as ever experienced before.

Він підійшов до екзаменаційного столу і тоді він відчув страх, такий страх який не відчував ніколи

Then they went to the country, and then they – little, scared boys – had to drive the car at high speed. Вони поїхали за місто і тоді вони – маленькі, перелякані хлопці, повинні були керувати автомобілем на великій швидкості.

Пропозиція може бути розірвано для поставлення акценту на прояв будь-яких несподіваних якостей людини.

Звичайно, в будь-якому правилі можуть бути виключення, і наступне речення, можна записати з тире, а не в круглих дужках:

The 20 th anniversary of the music ensemble – March 12, 1999 – brought good old memories.

Однак у цьому випадку у цієї додаткової інформації не буде загального характеру, вона не буде якоюсь довідкою, а буде говорити про те, що це важливий елемент, на якому читачеві неодмінно варто звернути увагу. Якщо ви хочете отримати саме такий ефект, то інформація повинна бути виділена за допомогою тире.

Іншим істотним відзнакою тире від круглих дужок є наступне: коли ми використовуємо дужки, ми завжди використовуємо їх у парі (лівою і правою), тоді як тире лише одне: можна вводити важливу інформацію у кінці речення або твердження, яке вже містить коми, наприклад:

There was only one thing missing in the country house – stock of goods.

Єдине,чого бракувало в заміському будинку, так це запасу продуктів.

У цьому випадку тире використано в реченні для того, щоб виділити яскраву і суттєву інформацію (відсутність продуктів). Це пропозицію ми можемо написати і використовуючи двокрапку, наприклад:

There was only one thing missing in the country house: stock of goods.

Але тоді у нього вже не буде такого сильного ефекту. Двокрапка у порівнянні з тире є більш спокійним, стриманим знаком пунктуації.

Також одне тире може вживатися для введення довгого звичайного пропозиції (не критичного характеру) затвердження, якщо в ньому вже містяться коми.

Ми розглянули основні випадки, в яких вживаються крапка з комою, двокрапка й тире в англійській мові, і сподіваємося, що цей урок допоміг вам освоїти ці правила.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: