Модальні дієслова в англійській мові – таблиця, правила, приклади

modalnye glagoly v anglijjskom yazyke   tablica, pravila, primery Модальні дієслова в англійській мові   таблиця, правила, приклади

В англійській мові існують особливі дієслова, які необхідні для вираження здібності, можливості, зобов’язання, дозволи. На них не поширюються правила утворення звичайних форм дієслів. Модальні дієслова в англійській займають окрему ступінь граматики, їх значення необхідно запам’ятовувати, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Розглянемо основні modal verbs, правила їх використання, а також значення.

Що таке модальне дієслово?

Модальне дієслово – це дієслово, яке виражає дію, а вказує на можливість, необхідність і інші значення. Він не вживається самостійно, а тільки в комбінації зі смисловим дієсловом, вираженим инфинитивом. До модальним відносяться might, must, can, could, ought, should та інші. Тільки деякі з них мають форму минулого часу, наприклад, can – could, інші ж для вираження закінченості дії використовують перфектний інфінітив:

He must have done it. – Повинно бути, він вже це зробив.

Серед формальних відмінних ознак можна виділити наступні:

  • Відсутність закінчення – s в 3-м особі теперішнього часу. She can swim. – Вона вміє плавати. He might be there. – Він повинен бути там.
  • Відсутність форми інфінітива, герундія, дієприкметники минулого часу.
  • Відсутність допоміжного дієслова у питальних пропозиціях. Модальне дієслово ставиться першим в загальних питаннях і після питального слова в спеціальних. Can you help me? – Ти зможеш мені допомогти? May I come in? – Чи можу я увійти? How can I help you? – Чим я можу допомогти?
  • Освіта негативної форми за допомогою частки not без додавання допоміжного дієслова. We need not do that. – Нам не потрібно це робити.
  • Багато англійські модальні дієслова мають еквіваленти. Наприклад, to have (must), to be (must), to be able to (can, could), to be allowed (might, may).
  • За більшістю модальних дієслів слід смисловий дієслово, виражений инфинитивом без частки to, однак, є й винятки. Наприклад, You ought to be more careful. – Вам слід бути обережніше. This fact ought not to be mentioned so often. – Про це не варто було нагадувати так часто.

Модальні дієслова в англійській мові: правила вживання

Розглянемо основні модальні дієслова в англійській мові у відповідності з їх значеннями. При цьому кожен модальне дієслово може мати більше одного значення:

Вираз ймовірності

Для вираження можливості або ймовірності використовуються дієслова can, could, may, might, must, shall, should, will і would. Мовець використовує must, should якщо він повністю впевнений у своїх словах.

He hasn’t had a lunch. He must be hungry. – він не обідав. Він має бути голодний.

It’s very dark outside. It must be dangerous to home on foot. – На вулиці дуже темно. Йти додому пішки небезпечно.

Ask Peter. He should know. – Запитай Пітера. Він повинен знати.

Мовець використовує could, may, might, щоб висловити можливість чогось у майбутньому.

We might come late. – Можливо, ми спізнимося.

He may travel by plane. – Можливо, він полетить на літаку.

Якщо ми hurry up, we could be late. – Ми можемо запізнитися, якщо не поквапимось.

Для вираження можливих дій в сьогоденні або найближчому минулому використовується перфектний інфінітив.

It’s practically 3 o’clock now. She could have arrived now. – Вже практично три години. Вона могла приїхати.

He might have come hours ago. – Вона могла приїхати кілька годин тому.

Англійські модальні дієслова could, can у негативній формі з часткою not використовуються для вираження неможливості чого-то в минулому або теперішньому часі.

It was a joke. She couldn’t be serious. – Це був жарт. Вона не могла говорити всерйоз.

It can’t be true.- Це не може бути правдою.

Вираз фізичної можливості вчинити дію

Для вираження здібностей людини і його фізичних вмінь використовуються модальне дієслово can. Йому властиві дві часові форми: can для вираження здібностей людини в сьогоденні і could – в минулому. В інших часових формах дієслово може бути еквівалентом to be able (to).

We can’t translate the text.- Ми не можемо перекласти текст.

He couldn’t see me, I was too far. – Він не міг мене бачити, я був надто далеко.

We’ll be able to see each other very often. – Ми зможемо бачитися частіше.

He has been able to help me. – Йому вдалося мені допомогти.

Вираз дозволу вчинити дію

Мовець використовує модальний дієслово can, щоб попросити дозвіл зробити що-небудь. Форма минулого часу could буде означати теж саме, але зробить фразу більш ввічливій і формальною.

Can I ask a question? – Можу я задати питання?

Could I ask a question? – Дозвольте задати питання.

Дієслово may має модальне значення: вирішити що-небудь зробити і може бути використаний замість can.

May I visit a doctor? – Можу я відвідати лікаря?

Вираження повинності

Для вираження повинності зазвичай вживаються модальні дієслова must, have to, need to, негативна форма яких покликана висловити відсутність необхідності що-небудь робити. Більшість дієслів повинності мають форму теперішнього часу. Had to має також форму минулого часу.

I must pick up my daughter from the kindergarten. – Я повинна забрати дитину з дитячого саду.

When I was ill I had to take the pills two times a day. – Коли я був хворий, мені потрібно було приймати таблетки 2 рази в день.

Вираз ради або критики в адресу когось

Для того щоб дати раду кому-небудь, ми також можемо використовувати відповідні модальні дієслова should або ought to.

You should stop smoking. – Ти повинен кинути палити.

You ought to cut down the amount of meat you eat. – Ти повинен скоротити кількість споживаного м’яса.

Модальне дієслово ought to разом з перфектним инфинитивом допоможе розкритикувати чиєсь поведінку.

He should have made more effort on winning the medal. – Він повинен був докласти більше зусиль і постаратися виграти медаль.

Таблиця модальних дієслів

Для зручності і наочності приклади модальних дієслів разом з їх значеннями можна помістити в таблицю.

Modal Verbs

Meaning

Example

must

необхідність вчинення дії

You must understand it. Ти маєш це зрозуміти.

mustn’t

заборона

You mustn’t turn right. Поворот направо заборонений.

should

дати рекомендацію, рада

You should lose some weight. Тобі слід скинути вагу.

You should’t drink coffee before going to bed. Тобі не слід пити каву перед сном.

shouldn’t + перфектний інфінітив

критикувати стиль чийсь стиль поведінки

You should’t have given your telephone number to a stranger. Тобі не слід було давати свій номер телефону незнайомцеві.

ought to

дати рекомендацію, рада

You ought to go to dentist. Тобі варто відвідати стоматолога.

need to

потреба вчинення дії

We need to talk to each other. Нам потрібно поговорити один з одним.

Can, could

запитати дозвіл;

 

розповісти про уміннях і здібностях.

Can I take these documents? Можу я взяти ці документи?

 

I could swim when I was 6. Коли мені було 6 років, я вмів плавати.

Речення з модальними дієсловами в англійській зустрічаються дуже часто. Важливо навчитися розуміти їх значення в кожному конкретному випадку.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: