Неправильні дієслова англійської мови в таблиці з перекладом і транскрипцією (irregular verbs)

3bc025771b283388ca46c2c3887211ed Неправильні дієслова англійської мови в таблиці з перекладом і транскрипцією (irregular verbs)

Походження неправильних дієслів

Дієслова, спрягающиеся за особливими правилами, – це так званий «пережиток минулого» у мові. Вони зобов’язані своїм походженням англам і саксам, у яких колись найбільш поширеною різновидом підгрупа «сильних».

Особливістю всіх неправильних дієслів (irregular verbs) є нестандартне утворення другої і третьої форми. Якщо у правильних досить просто додати в обох випадках –ed в кінці слова, то для розглянутої різновиди це не спрацює – доведеться запам’ятовувати кожне слово разом з ще двома варіаціями. В якості прикладу наведемо найбільш відомі і уживані неправильні дієслова: let (в перекладі означає «дозволяти, дозволити, відпускати») – let – let; come (на російську перекладається як «приходити, приїжджати») – came – come.

Із-за складнощів при запам’ятовуванні і нерозуміння логіки словотворчих процесів дана тема представляється студентам особливо складною і вигадливою. На думку деяких лінгвістів, знання всієї таблиці з неправильними дієсловами, піднімає рівень знання мови на цілих 5%! Причому загальна кількість таких слів становить близько 500, сюди входять не тільки загальновживані, але і вже застарілі варіанти. Якщо говорити про корисні дієсловах, які можуть стати в нагоді в сучасних умовах, то знадобиться всього 220 – 250 одиниць із загального числа, тобто буквально половина.

Як знайти потрібну форму неправильного дієслова

Для того щоб відшукати необхідну варіацію слова, що позначає дію, мовознавці та лінгвісти створили таблицю неправильних дієслів англійської мови. У будь-якому, навіть самому примітивному, підручнику можна знайти цей список (зазвичай він розташовується в кінці видання).

При цьому частина посібників як основний варіант видає американську форму (все залежить від країни видання книги і від методики авторського складу). У разі використання її на іспиті та отримання негативного бали за завдання на іспиті ви з легкістю зможете це оскаржити.

Однак наша рекомендація буде наступна: при будь-якому сумніві краще звертатися до оксфордського словника. Це видання вважається у лінгвістів своєрідним «кодексом», що регламентує використання тієї чи іншої лексеми. Сучасні видання зазначеної книги включають не лише традиційні варіанти, але і американізовані версії неправильних форм дієслів.

Отже, тепер перейдемо до найголовнішого: розглянемо докладніше дієслівні форми:

 • Перша – це, мабуть, найпростіша варіація – інфінітив. Використовується зазвичай як невизначеної форми; при вживанні часу Present Simple, причому в 3-м особі однині дієслово отримує закінчення –s (приміром, runs, goes). Дієслово «to be» веде себе особливим чином – в 1-м особі однині приймає вигляд «am» (I am…), в 3-м особі однині перетворюється в «is» (it, she, he is), для всіх інших випадків є «are».
 • Серед 3-х форм неправильних дієслів в англійській друга виступає у найбільш простих і зрозумілих мовленнєвих ситуаціях, зокрема, вона употребима тільки під час Past Simple. «to be» в цьому випадку має тільки дві варіації – це «was» і «were», перша з яких використовується в однині, друга – у множині і при наявності займенника «you» в якості підлягає.
 • Поширене російське найменування третьої форми – дієприкметник минулого часу. Є три основних варіанти, коли вона вживається. По-перше, вона використовується в якості дієприкметника минулого часу. По-друге, у складі конструкції Present Perfect (Приклад: I have done it (Переклад: Я зробив це). По-третє, причастя минулого часу буде необхідно при утворенні всіх форм страдательного застави.
 • Читайте також:  Розповідь Мій друг, твір англійською мовою, есе + переклад

  Неправильні дієслова англійської мови з перекладом та транскрипцією

  Пропонуємо вашій увазі таблицю неправильних дієслів. Для кожної лексеми представлений тільки один основний варіант перекладу. Для пошуку підходящого значення рекомендуємо заглянути в словник.

  Чим частіше зустрічається слово в повсякденній мові, тим більше у нього, як правило, значень. Приміром, слово «get» може виражати до 80 різних думок.

  Форми неправильних дієслів в англійській видозмінюються з плином часу і поступово прагнуть до «правильності». Таким можна назвати дієслово «to show», друга і третя форма якого в американському варіанті звучить як showed – showed. Список включає і співзвучні з правильними варіантами слова, написання яких все ще виробляється по «неправильній» моделі: say (перекладається як «мовити, говорити») – said – said.

  Іноді можна зустріти зазначені слова у вигляді списку. Ми ж пропонуємо неправильні дієслова англійської мови в таблиці з перекладом.

  Таблиця неправильних дієслів англійської мови

   

  Infinitive

  Simple past

  Past participle

  Переклад

  Слухати

  A

  №1

  abide

  abode

  abode

  миритися (з обставинами); дотримуватися

  [ə’baɪd]

  [ə’bəʊd]

  [ə’bəʊd]

  №2

  arise

  arose

  arisen

  з’являтися

  [ə’raɪz]

  [ə’rəʊz]

  [ə’rɪzən]

  №3

  awake

  прокинувся / awaked

  awoken

  будити; прокидатися

  [ə’weɪk]

  [ə’wəʊk] / [ə’wəikt]

  [ə’wəʊkən]

  B

  №4

  be

  was/were

  been

  бути

  [bi:]

  [wɒz]/ [wз:]

  [bi:n]

  №5

  bear

  bore

  borne / born

  носити

  [beə]

  [bɔ:]

  [bɔ:n] / [bɔ:rn]

  №6

  beat

  beat

  beaten / beat

  бити

  [bi:t]

  [bi:t]

  [‘bi:tən] / [bi:t]

  №7

  become

  became

  become

  ставати

  [bɪˈkəm]

  [bɪˈkeɪm]

  [bɪˈkəm]

  №8

  begin

  began

  begun

  починати

  [bɪ’gɪn]

  [bɪ’gæn]

  [bɪ’gʌn]

  №9

  bend

  bent

  bent

  гнути; нахилятися

  [bend]

  [bent]

  [bent]

  №10

  beseech

  besought / beseeched

  besought / beseeched

  просити, благати

  [bɪ’si:ʧ]

  [bɪ’sɔ:t]

  [bɪ’sɔ:t]

  №11

  bet

  bet

  bet

  тримати парі

  [bet]

  [bet]

  [bet]

  №12

  bind

  bound

  bound

  в’язати

  [baɪnd]

  [baʊnd]

  [baʊnd]

  №13

  bite

  bit

  bit / bitten

  кусати

  [baɪt]

  [bɪt]

  [bɪt] / [‘bɪtən]

  №14

  blow

  blew

  blown

  дути

  [bləʊ]

  [blu:]

  [bləʊn]

  №15

  break

  broke

  broken

  головоломка

  [breɪk]

  [brəʊk]

  [‘brəʊkən]

  №16

  breed

  bred

  bred

  розводити; виховувати

  [bri:d]

  [bred]

  [bred]

  №17

  bring

  brought

  brought

  приносити

  [ˈbrɪŋ]

  [ˈbrɔt]

  [ˈbrɔt]

  №18

  broadcast

  broadcast

  broadcast

  транслювати

  [‘brɔ:dkɑ:st]

  [‘brɔ:dkɑ:st]

  [‘brɔ:dkɑ:st]

  №19

  build

  built

  built

  будувати

  [bɪld]

  [bɪlt]

  [bɪlt]

  №20

  burn

  burnt

  burnt

  горіти

  [bз:n]

  [bз:nt], burned

  [bз:nt], burned

  №21

  burst

  burst

  burst

  лопнути, вибухнути

  [bз:st]

  [bз:st]

  [bз:st]

  №22

  buy

  bought

  bought

  купувати

  [baɪ]

  [bɔ:t]

  [bɔ:t]

  C

  №23

  catch

  caught

  caught

  ловити

  [kæʧ]

  [kɔ:t]

  [kɔ:t]

  №24

  choose

  chose

  chosen

  вибирати

  [ʧu:z]

  [ʧəʊz]

  [‘ʧəʊzən]

  №25

  come

  came

  come

  приходити, приїжджати

  [ˈkəm]

  [ˈkeɪm]

  [ˈkəm]

  №26

  cost

  cost

  cost

  коштувати

  [kɒst]

  [kɒst]

  [kɒst]

  №27

  creep

  crept

  crept

  повзати

  [kri:p]

  [krept]

  [krept]

  D

  №28

  deal

  dealt

  dealt

  займатися, мати справу

  [di:l]

  [delt]

  [delt]

  №29

  dig

  dug

  dug

  копати

  [dɪg]

  [dʌg]

  [dʌg]

  №30

  dream

  dreamt / dreamed

  dreamt / dreamed

  мріяти; снитися

  [dri:m]

  [dremt]

  [dremt]

  №31

  drink

  drank

  drunk

  пити

  [drɪŋk]

  [dræŋk]

  [drʌnk]

  №32

  drive

  drove

  driven

  їхати (верхи), вести (машину)

  [draɪv]

  [drəʊv]

  [‘drɪvən]

  №33

  dwell

  dwelt / dwelled

  dwelt / dwelled

  жити; поселити

  [dwel]

  [dwelt]

  [dwelt]

  F

  №34

  fall

  fell

  fallen

  Падати

  [fɒl]

  [fel]

  [fɔ:lən]

  №35

  feed

  fed

  fed

  годувати

  [fi:d]

  [fed]

  [fed]

  №36

  feel

  felt

  felt

  відчувати

  [ˈfiːl]

  [ˈfelt]

  [ˈfelt]

  №37

  fight

  fought

  fought

  боротися

  [faɪt]

  [fɔ:t]

  [fɔ:t]

  №38

  find

  found

  found

  знаходити

  [ˈfaɪnd]

  [ˈfæʊnd]

  [ˈfæʊnd]

  №39

  flee

  fled

  fled

  бігти, сховатися

  [fli:]

  [fled]

  [fled]

  №40

  forbid

  forbade

  forbidden

  забороняти

  [fə’bɪd]

  [fə’beɪd]

  [fə’bɪdən]

  №41

  forecast

  forecast

  forecast

  прогнозувати

  [‘fɔ:kɑ:st]

  [‘fɔ:kɑ:st]

  [‘fɔ:kɑ:st]

  №42

  forgive

  forgave

  forgiven

  пробачати

  [fə’gɪv]

  [fə’geɪv]

  [fə’gɪvən]

  G

  №43

  get

  got

  got

  отримувати, діставати

  [ˈget]

  [ˈgɑt]

  [ˈgɑt]

  №44

  give

  gave

  given

  давати

  [giv]

  [ˈgeɪv]

  [ˈgɪvən]

  №45

  go

  went

  gone

  йти, їхати

  [gəʊ]

  [went]

  [gɒn]

  №46

  grow

  росло

  grown

  рости

  [grəʊ]

  [gru:]

  [grəʊn]

  H

  №47

  hang

  hung

  hung

  висіти; вішати

  [hæŋ]

  [hʌŋ]

  [hʌŋ]

  №48

  have

  had

  had

  мати

  [hæv]

  [hæd]

  [hæd]

  №49

  hear

  heard

  heard

  чути

  [hɪə]

  [һз:d]

  [һз:d]

  №50

  hide

  hid

  hidden

  ховати; ховатися

  [haɪd]

  [hɪd]

  [‘hɪdən]

  №51

  hold

  held

  held

  тримати

  [ˈhoʊld]

  [ˈheld]

  [ˈheld]

  K

  №52

  keep

  kept

  kept

  зберігати, тримати

  [ki:p]

  [kept]

  [kept]

  №53

  knit

  knit / knitted

  knit / knitted

  в’язати

  [nɪt]

  [nɪt]

  [nɪt]

  №54

  know

  knew

  known

  знати

  [ˈnoʊ]

  [ˈnuː]

  [ˈnoʊn]

  L

  №55

  leap

  leapt / leaped

  leapt / leaped

  стрибати, стрибнути

  [li:p]

  [lept]

  [lept]

  №56

  leave

  left

  left

  покидати, залишати

  [li:v]

  [left]

  [left]

  №57

  lend

  lent

  lent

  давати в борг

  [lend]

  [lent]

  [lent]

  №58

  let

  let

  let

  дозволяти

  [let]

  [let]

  [let]

  №59

  lose

  lost

  lost

  втрачати

  [lu:z]

  [lɒst]

  [lɒst]

  M

  №60

  make

  made

  made

  робити

  [meɪk]

  [meɪd]

  [meɪd]

  №61

  mean

  meant

  meant

  означати

  [mi:n]

  [development]

  [development]

  №62

  meet

  met

  met

  зустрічати

  [mi:t]

  [met]

  [met]

  P

  №63

  pay

  paid

  paid

  платити

  [peɪ]

  [peɪd]

  [peɪd]

  №64

  prove

  proved

  proven / proved

  доводити

  [pru:v]

  [pru:vd]

  [pru:vn] / [pru:vd]

  №65

  put

  put

  put

  класти

  [ˈpʊt]

  [ˈpʊt]

  [ˈpʊt]

  R

  №66

  read

  read

  read

  читати

  [ri:d]

  [red]

  [red]

  №67

  rise

  rose

  risen

  піднятися, вирости

  [raɪz]

  [rəʊz]

  [‘rɪzən]

  №68

  run

  ran

  run

  бігти

  [rʌn]

  [ræn]

  [rʌn]

  S

  №69

  say

  said

  said

  сказати

  [seɪ]

  [sed]

  [sed]

  №70

  see

  saw

  seen

  бачити

  [si:]

  [sɔ:]

  [si:n]

  №71

  seek

  sought

  sought

  шукати

  [si:k]

  [sɔ:t]

  [sɔ:t]

  №72

  sell

  sold

  sold

  продавати

  [ˈsel]

  [ˈsoʊld]

  [ˈsoʊld]

  №73

  send

  sent

  sent

  посилати, відправляти

  [send]

  [sent]

  [sent]

  №74

  set

  set

  set

  встановлювати, налаштовувати

  [set]

  [set]

  [set]

  №75

  shake

  shook

  shaken

  струшувати

  [ʃeɪk]

  [ʃʊk]

  [‘ʃeɪkən]

  №76

  show

  showed

  shown

  показувати

  [ˈʃoʊ]

  [ˈʃoʊd]

  [ˈʃoʊn]

  №77

  shrink

  shrank

  shrunk

  зменшувати

  [ʃrɪŋk]

  [ʃræŋk]

  [ʃrʌŋk]

  №78

  sit

  sat

  sat

  сидіти

  [sɪt]

  [sæt]

  [sæt]

  №79

  slide

  slid

  slid

  ковзати

  ковзати

  [slaɪd]

  [slɪd]

  [slɪd]

  №80

  smell

  smelt / smelled

  smelt / smelled

  пахнути; нюхати

  [smel]

  [smelt]

  [smelt]

  №81

  sow

  sowed

  sown

  сіяти

  [səʊ]

  [səʊd]

  [səʊn], sowed

  №82

  speak

  spoke

  spoken

  говорити

  [spi:k]

  [spəʊk]

  [‘spəʊkən]

  №83

  spend

  spent

  spent

  проводити час, витрачати

  [spend]

  [spent]

  [spent]

  №84

  spill

  spilt / spilled

  spilt / spilled

  пролити

  [spɪl]

  [spɪlt]

  [spɪlt]

  №85

  spin

  spun / span

  spun

  обертатися; прясти

  [spɪn]

  [spʌn] / [spæn]

  [spʌn]

  №86

  spoil

  spoilt / spoiled

  spoilt / spoiled

  псувати

  [spɔɪl]

  [spɔɪlt]

  [spɔɪlt]

  №87

  spread

  spread

  spread

  поширювати

  [spred]

  [spred]

  [spred]

  №88

  stand

  stood

  stood

  стояти

  [stænd]

  [stu:d]

  [stu:d]

  №89

  steal

  stole

  stolen

  красти

  [sti:l]

  [stəʊl]

  [‘stəʊlən]

  №90

  strike

  struck

  struck

  вдарити; врізатися

  [straɪk]

  [strʌk]

  [strʌk]

  №91

  sweep

  swept

  swept

  підмітати

  [swi:p]

  [swept]

  [swept]

  T

  №92

  take

  took

  taken

  брати

  [ˈteɪk]

  [ˈtʊk]

  [ˈteɪkən]

  №93

  teach

  taught

  taught

  навчати

  [ti:ʧ]

  [tɔ:t]

  [tɔ:t]

  №94

  tear

  tore

  torn

  рвати

  [teə]

  [tɔ:]

  [tɔ:n]

  №95

  tell

  told

  told

  розповідати

  [ˈtel]

  [ˈtoʊld]

  [ˈtoʊld]

  №96

  think

  thought

  thought

  думати

  [θɪŋk]

  [ˈθɔt]

  [ˈθɔt]

  U

  №97

  understand

  understood

  understood

  розуміти

  [ʌndə’stænd]

  [ʌndə’stʊd]

  [ʌndə’stʊd]

  W

  №98

  wake

  woke

  woken

  будити

  [weɪk]

  [wəʊk]

  [‘wəʊkən]

  №99

  wear

  wore

  worn

  носити

  [weə]

  [wɔ:]

  [wɔ:n]

  №100

  write

  wrote

  written

  писати

  [ˈraɪt]

  [ˈroʊt]

  [ˈrɪtən ]

  Вправи для запам’ятовування неправильних дієслів

  Блок 1. Виберіть із поданих варіантів той, який є другою формою дієслова?

  • He …iswaswere a student.

  • He …telltellstold , that her dress was amazing.

  • This girl …drunkdrinkdrank coffee.

  • My friend …drivedrovedroven the car.

  • I …sentsendsends this message to you.

  • This man …choosechooseschose his way.

  • The lesson …beginbeganbegun .

  • I …feelfeelsfelt a pain.

  • She …fallfallsfell in love with you.

  • My brother …metmetsmeet him.

  ПроверитьСбросить результатБольше вправ

  Блок 2. Поставте неправильні дієслова в третю форму, вибравши правильний варіант із зазначених.

  • We have …loseloseslost 10% of our youth.

  • I have …boughtbuyboughts the ticket.

  • I have …dreamdreamtdreamsdreamd about this.

  • She has …brokebrokesbroken every rule.

  • They have …meetmeetsmet many times.

  • He is …gogonegones .

  • My mother has …feelfeelsfelt valued.

  • They have …seekseekssought to find solutions.

  • Its sister have …drivesdrovedriven a car.

  • They have …writeswrotewritten hockey history.

  ПроверитьСбросить результатБольше вправ

  Блок 3. Виберіть потрібну форму дієслова:

  • My friend …arebeis a doctor.

  • I have …dodoesdone my homework.

  • She is …gogoesgone .

  • These cars are …stealstolestolen .

  • She …fellsfellfelling in love with me.

  • 6. Вони …toldingtellstold «yes».

  • She …writtenwrotewrotes the book.

  • I …hadshavehaving a good job.

  • My wife …drivesdrovesdroven the car.

  • He …dreamsdreamdreaming about the travel around the world.

  ПроверитьСбросить результатБольше вправ

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: