Непряма мова в англійській мові

Сьогодні основною спрямованістю вивчення мови вважається комунікативна. Це означає, що будь-який, хто хоче досконало володіти англійською мовою, повинен, в першу чергу, розуміти співрозмовника, а також правильно і дохідливо викладати свої думки. Саме тому важливим аспектом вивчення є непряма мова в англійській мові (Indirect speech), яка використовується для передачі чужого висловлення від третьої особи. Це означає, що інформація доходить до слухача в дещо видозміненій формі, однак зміст оригіналу, безумовно, залишається.

 Непряма мова в англійській мові

Якщо пряме висловлювання оформляється в лапки, то непряма мова в англійській мові завжди передається за допомогою додаткового підрядного речення, яке пов’язане з головною частиною за допомогою спеціальних спілок. Головною проблемою для тих, хто вивчає англійську, мабуть, є саме трансформація прямої мови в непряму. Тут вступає в силу складне правило узгодження часів (Sequence of Tenses). Потрібно відзначити, що якщо ви ще не знаєте правил і способів утворення основних часів в англійській (Present Simple, Present Continuous, Past Simple та ін), то даний розділ вивчати не варто, оскільки ви, навряд чи, розберетеся, що до чого.

Узгодження часів

Отже, суть правила узгодження часів в англійській мові полягає в тому, що певна форма часу в прямій мові, в якій виражений дієслово-присудок, переходить строго відповідну форму часу в непрямій мові:

 • Future Simple → Future-in the Past
 • Present Simple → Past Simple
 • Present Perfect → Past Perfect
 • Present Continuous → Past Continuous
 • Past Simple → Past Perfect
 • Past Perfect → Past Perfect
 • Past Continuous → Past Perfect Continuous

Крім того, в непрямому варіанті всі особисті й присвійні займенники, а також прислівники часу повинні замінюватися за змістом. Наприклад:

 • this (цей) замінюється на that (той, цей);
 • tomorrow (завтра) → the next day (на наступний день);
 • here (тут) → there (там);
 • ago (тому) → before (раніше);
 • yesterday (вчора) → the day before (напередодні);
 • these (ці) → those (ці);
 • now (тепер) → then (тоді) і т. д..

Розділ непряма мова в англійській мові передбачає три форми трансформації пропозицій:

При перетворенні розповідного речення прямої мови в непряму лапки опускаються, а частини сложноподчиненного речення з’єднуються сполучником that (що):

Не said, “I want to have a rest”. – Не said that he wanted to have a rest.

Він сказав: «Я хочу відпочити». – Він сказав, що хотів відпочити.

Якщо пряма мова виражена питальним реченням, то при трансформації в непряму воно стає додатковою додатковій частиною. Причому загальний питання вводиться в складнопідрядне речення за допомогою сполучників if або whether, а спеціальний – за допомогою питального слова. При цьому питальний порядок слів замінюється на розповідний, коли першим йде підмет, потім – дієслово-присудок. Наприклад:

He asked me: “Do you play tennis?” – He asked me if I played tennis.

Він запитав мене: «чи Граєш ти в теніс?» — Він запитав мене, чи грав я в теніс.

He asked me: “Where do you play tennis?” – He asked me where I played tennis.

Він запитав мене: «Де ти граєш у теніс?» — Він запитав мене, де я грав у теніс.

При трансформації наказового пропозиції в непряму мова дієслово-присудок слід замінити на інфінітив (якщо форма негативна, то перед дієсловом ставиться частка not). Наприклад:

He said: “Please bring me some water”. – He asked me to bring him some water.

Він сказав: «будь Ласка, принеси мені трохи води. – Він попросив мене принести йому трохи води.

Таким чином, непряма мова в англійській мові – досить-таки складний розділ, в якому є безліч нюансів. Саме тому проходити його слід не стільки теоретично, скільки практично, весь час відточуючи власні навички трансформації простий мови в непряму.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: