Невизначені займенники в англійській мові: all are welcome to come to the English class

Як показує практика, найчастіше люди, які вивчають англійську мову, стикаються з проблемою вживання невизначених займенників.

Чому так відбувається? Тому що їх багато, а також тому, що внаслідок їх вживання сенс пропозиції може змінитися до невпізнання.

Виділяють прості займенники (some, any, all, each, every, both, either, other, another, many, much, little, a little, few, a few, one) і складні (somebody, anybody, something, anything, someone, anyone, everybody, everything, everyone)

Важливо відзначити, що в реченні займенники можуть виконувати наступні функції:

  • бути підметом;
  • бути іменною частиною присудка;
  • бути доповненням;
  • бути визначенням.

Для того щоб зрозуміти, як займенники ведуть себе в пропозиціях, подивіться на наступну таблицю:

Some, anyAnyAny, noNoAll
Позначають певну кількість, стоять перед іменниками мн.ч. або перед неисчисл. іменникамиУ питальних та заперечних реченняхУ негативних пропозиціях: затвердить. форма дієслова+no;
отриц. форма дієслова+any
No+іменник (функція підмета)= посилення запереченняВиражає сукупність предметів/осіб
Вживається з неисчисл./ исчисл. іменниками в од. ч. і мн.ч.
Використовуються в питальних реченнях, що позначають прохання або пропозицію
Any+исчисл. іменник в затвердить. пропозиції= будь-який, всякийNo → none при опусканні іменника щоб уникнути повторенняAll в якості підмета, іменної частини присудка, доповнення, визначення
У стверджувальних реченнях some+исчисл. іменник= трохи, деякіany в отриц. пропозиції= ніякоїAll замість живого іменника поєднується з дієсловом у мн.ч.
All замість неживого іменника поєднується з дієсловом в од. ч.
У стверджувальних реченнях some+неисч. іменник= небагато (або не перекладається)
Any+исчисл. іменник= скільки-небудь, яке-небудь кількість
Вживається після слів hardly, scarcely (ледь, ледь)

Аll were ready for the lesson. – Всі були готові до заняття.

All is well that ends well. – Все добре, що добре кінчається.

Пам’ятайте, що до єдиного числа відносяться такі невизначені займенники:

another, anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something.

До множинного числа належать такі займенники:

both, few, many, others, several.

Можуть бути одночасно і єдиним і множинним числом:

all, any, more, most, none, some.

Важливо знати, що невизначені займенники в однині вживаються з дієсловами в однині або особовими займенниками в однині:

Each of the members has one vote. – Кожен виборець має один голос.

One of the girls gave up her seat. – Одна з дівчат покинула своє місце.

Невизначені займенника множини відповідно вживаються з дієсловами у множині або особовими займенниками в множині:

A few of the judges were voicing their opposition. – Деякі з суддів висловлювали свою незгоду.

У деяких випадках, щоб вибрати, з якого числа погоджувати дієслово, необхідно зрозуміти, до якого саме іменника відноситься невизначений займенник:

All of the people clapped their hands. – Всі люди аплодували.

All of the newspaper was soaked. – Вся газета була мокра.

Займенники “each”, “every” вживаються тільки з обчислюваними іменниками в однині. “Each” – кожен окремо, “every” – всякий, будь-який.

Each student must learn this rule by heart. – Кожен студент повинен вивчити це правило напам’ять.

She has to read this book up to the end in every possible way. – Вона повинна дочитати цю книгу до кінця будь-якими можливими способами.

Займенник “another” (ще один, інший) вживається з обчислюваними іменниками в однині:

Would you like another cup of tea? – Хочете ще одну чашку чаю?

Займенник “other” (іншої, інші) вживається з іменниками в однині та множині.

Tom took a taxi, and the other friend walked home. – Тому взяв таксі, а другий друг пішов додому пішки.

“Others” (інші, інші, інші) – форма множини:

Six people stayed for supper, the others went home. – Шість чоловік залишилися на вечерю, інші пішли додому.

Вивчайте англійську і будь-які займенники будуть Вам по плечу!

neopredelennye mestoimeniya v anglijjskom yazyke: all are welcome to come to the english class27 Невизначені займенники в англійській мові: all are welcome to come to the English class

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: