Основні спілки в англійській мові. Вправи (рівень-beginner)

Союзи в будь-якій мові служать для зв’язку слів у реченні або простих речень в складні для додання мови зв’язності. При вивченні англійської мови знання спілок дозволяє розуміти причинно-наслідкові зв’язки у реченні, нерозуміння яких веде до нерозуміння змісту тексту!
Союзи в англійській мові або conjunctions необхідно знати вже на рівні beginner (для початківців), і тим більше на рівні intermediate.

Основні спілки англійською мовою (рівень 1, beginner)

Якщо ви початківець, то збережіть таблицю «Основні спілки в англійській мові (для початківців).»

08c372da2d75e733aa9752d450cdf906 Основні спілки в англійській мові. Вправи (рівень beginner)

Далі в статті я буду детально розглядати основні англійські спілки. Також я підібрала для вас вправи, до яких є відповіді. А ось тут інформація про всі англійські спілки (з вправами)

I. Основні сурядні сполучники в англійській мові

 1. and – і, а
 2. but – але
 3. or – або

ПРИКЛАДИ

II. Основні підрядні сполучники в англійській мові

Основний союз that – що вводить велику частину придаткових пропозицій.

ПРИКЛАД. She thinks that she is beautiful. – Вона думає, що вона красива.

Причини і наслідки:

 1. because – тому що
 2. so – тому, так що

Часу:

 1. when – коли
 2. after – після
 3. before – до того як

Умови:

 1. if – якщо

ПРИКЛАДИ

Разом на рівні вивчення англійської мови BEGINNER треба запам’ятати 10 основних англійських спілок:

3 сурядних: and, but, or

7 підрядних: that, because, so, when, after, before, if.

Далі вас чекають вправи на основні спілки в англійській мові.

Читайте також:  Самовчитель англійської мови для дітей

* * *

Основні спілки в англійській мові. Вправи (рівень 1 — beginner)

Вправа 1. Вставте сурядні сполучники в пропозиції: and, but, or.

 1. He play football … he doesn’t skate.
 2. He can’t ski … skate.
 3. Do you like plums … cherries?
 4. My brother is too small. He can’t read … write.
 5. I lost my book. … Richard found it.
 6. Newton was a great man … he was absent-minded (розсіяне).
 7. George knocked at the door … nobody opened him.
 8. I can visit my grandparents tomorrow …. at the weekends.
 9. Sink … swim.
 10. To be … not be?

* * *

Вправа 2. Складіть складнопідрядні речення, використовуючи праву і ліву колонки таблиці і союзи so і because.

ac37e990453bda0ec950a6816f279067 Основні спілки в англійській мові. Вправи (рівень beginner)

* * *

Вправа 3. Виберіть правильний варіант. that, after, before

 1. Children must wash their face and hands … they go to bed.
 2. She thinks … she must help them.
 3. Wash your hands … the meal.
 4. The children went to the playground … classes.
 5. I can give you the book … I have read it myself.
 6. Think … you leap.
 7. The darkest hour is the dawn.
 8. I guess … he was right.
 9. My father always watches TV …. he comes from work.
 10. We will go to the country the day … tomorrow.

* * *

Вправа 4. Вставте замість крапок ifабо when.

 1. … you can’t do it yourself, ask for help.
 2. I’ll go home … film ends.
 3. … you phone Peter, tell him i’m out.
 4. Come on! …. we hurry, we’ll catch the bus.
 5. … I play tennis with Harris, he always wins.
 6. … you find my gloves, let me know.
 7. I’ll ask him … he remembers the visit.
 8. The boy laughed … I spoke to him.
 9. I’ll tell you the secret… you won’t tell it to anyone else.
 10. … the rain stops, I will go for a walk.
Читайте також:  Англійські ідіоми зі словом head: off with her head!

Далі рекомендуємо:

 1. Всі сполучники в англійській мові (рівень 2 — intermediate, з вправами) СКОРО
 2. Довідник «Прийменники та сполучники в англійській мові»

ВІДПОВІДІ

Відповіді доступні тільки для користувачів, що зробили допомогу сайту.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: