Підрядні речення в англійській мові

У сложноподчиненном реченні підрядне речення виконує ряд функцій: обставини, іменної частини складеного присудка, підмета, визначення та доповнення. Підрядні речення в англійській мові вводяться в склад сложноподчиненного пропозиції. Для цього використовуються спілки that, if, before, because, as, unless whether, though till, when, since, after і т. д.

Класифікація придаткових пропозицій

Придаткових пропозицій поділяються на багато видів.

1. Придаткові пропозиції підлягають (Subject Clause). Виконують функції підмета в реченні і відповідають на питання хто? що? З’єднуються підлягають сполучниками that, whether, if, who (whom), whose, what, which, when, where, how, why.

Where I live is a wonderful place. (Місце, де я живу, чудесне)

How he behaves drives me mad. (Його поведінка зводить мене з розуму).

2. Придаткові пропозиції сказуемые (Predicative Clause). Ці пропозиції виконують функції іменної частини складеного присудка. Сказуемые з’єднуються тими ж спілками, що підлягають, і відповідають на питання: яким є підмет? (що воно таке? що підлягає собою являє?).

The problem is whether they are able to study. (Проблема в тому, чи зможуть вони навчатись)

The result was that hadn’t we got any presents. (В результаті ми не отримали ніяких подарунків)

3. Доповнення (Object Clause). У реченні вони виконують функцію прямого або предложного непрямого доповнення. Ці пропозиції відповідають на питання що?

They said that they did all the tasks. (Вони сказали, що зробили всі завдання)

I was told that I was a strange person. (Мені сказали, що я дивна людина)

4. Визначення (Attributive Clause). У реченні вони виконують функції визначення і відповідають на питання який? який? чий? У свою чергу вони з’єднуються сполучниками who, whose, which, that, where, when, why.

I like the song that I heard in the club. (Мені подобається пісня, яку я почув у клубі)

He wears the coat which he bought long ago. (Він носить пальто, яке він купив давним-давно)

5. Обставини (Adverbial Clause). Ці пропозиції виконують функції різних обставин. Вони відповідають на питання коли? де? куди? чому? як? та ін.

В англійській мові подібного роду пропозиції, які виконують функції обставини, за своїм значенням поділяються на 8 видів:

  • часу;
  • місця;
  • причини;
  • слідства;
  • способу дії та порівняння;
  • уступительные;
  • цілі;
  • умови.

Часу

Між собою вони з’єднуються сполучниками when, while, as, as soon as, since, till, untill, after та інші.

I won’t eat until you join me. (Я не буду їсти, поки ти не приєднаєшся до мене)

You haven’t slept since morning. (Ти не спав з самого ранку)

Місця

З головним реченням з’єднуються сполучниками where, wherever.

She leaves where the forest grows the biggest. (Вона живе там, де росте самий густий ліс)

Wherever I lived, I was always satisfied. (Де б я не жила, я завжди була задоволена)

Причини

З головним реченням вони з’єднуються сполучниками because, since, as, now, for.

I caught a cold because I was reckless. (Я застудився, тому що був необережний)

Since you study well, you may get some privileges. (Раз ти добре вчишся, ти можеш отримати деякі привілеї)

Слідства

З головним реченням з’єднуються союзом so that (so… that), замість якого в розмовній мові часто вживається so.

I was a good boy so I can get sweets. (Я був хорошим хлопчиком, тому я можу отримати солодощі)

Способу дії та порівняння

Think i’ll as want to. (Я буду думати так, як хочу)

Порівняльні речення з’єднуються з головним спілками than, as…as, not so…as, the…the.

He is as handsome as his father. (Він такий же гарний, як і його батько)

Уступительные

З’єднуються сполучниками though, although, however, whoever та інші.

She never was in love though many boys like her. (Вона ніколи не закохувалася, хоча подобалася багатьом хлопцям)

Цілі

Використовуються спілки so that, in order that, lest.

Do this work right now so that we may start another work. (Зробіть цю роботу зараз, щоб ми могли розпочати іншу роботу)

Умови

Використовуються спілки if, in case, unless, provided (that) і інші.

If we try better, we’ll finish the work by noon. (Якщо ми будемо краще намагатися, ми закінчимо роботу до полудня)

Підрядні речення в англійській мові відрізняються за своїми функціями в реченні і значенні.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: