Питальні займенники в англійській мові

Питальні займенники – велика група займенників у англійській мові. Вони необхідні для побудови спеціального питання (тобто питання, який починається не з допоміжного дієслова, а з питального слова).

Всі займенники мають свої особливі випадки вживання, тому слід розглянути кожне окремо.

What. Дане займенник перекладається як «що», у сполученні з іменником може перекладатися як «який».

У реченні це займенник може бути підметом або прямим доповненням.

What was there? — Що там було?

What happened to you? — Що з тобою сталося?

What do you want to say? — Що ти хочеш сказати?

What did he find out? — Що він дізнався?

What sort of things do you usually do at work? — Якими речами ти займаєшся на роботі (що саме ти робиш)?

What colour are her eyes? — Якого кольору її очі?

Також це займенник може бути частиною іменного присудка. Тоді основа буде узгоджуватися з підметом.

What are you? I am a CEO in an international company. — Ким ви працюєте? Я генеральний директор міжнародної компанії.

Займенник what може вживатися у реченнях, що містять вигук.

What a shame! — Яка ганьба!

Це займенник може використовуватися з приводом, тоді діє звичайне правило побудови питання в англійській мові: прийменник йде в самий кінець.

What are you looking at? — На що ти дивишся?

What did he do it for? — Заради чого він це зробив?

Крім того, до питальним займенникам в англійській мові відносять займенник who, яке перекладається як «хто». Цей займенник має дві форми залежно від падежу: для називного – who, для непрямих — whom. У реченні воно буває підметом або частиною присудка.

Who wrote this? — Хто написав це?

Слід звернути увагу, що в питаннях, де who є підметом, відсутня допоміжний дієслово, використовується форма 3 л., од. ч.(де це видно).

Who drives a car? — Хто водить машину?

Whom/who did you see there? — Кого ти там побачив?

В даному випадку допускається подвійне вживання займенника в силу відсутності прийменника.

Whom/who were you speaking to? — З ким ти розмовляв?

Тут є привід, тому вживається whom, хоча можна використовувати і просто who. Але тоді привід повинен стояти строго в кінці речення, а не перед займенником.

Також до питальним займенникам в англійській мові належить whose (чий). Це займенник використовується разом з іменником.

Whose dog is it? — Чия це собака?

Займенник which (який) необхідно для позначення питання при виборі.

Наприклад: Which dress are you taking: a pink or a red one? — Яке плаття ти береш: рожеве або червоне?

Займенник why, яке перекладається як чому, вживається за загальними правилами.

Why did you choose this house, not that? -Чому ви вибрали цей будинок, а не той?

Why are you shouting at me? — Чому ти кричиш на мене?

Як і багато питальні займенники в англійській мові, займенник how має особливі випадки вживання.

Воно може застосовуватися окремо: How did you get there by train? — Як ти сюди добрався, на поїзді?

How was the film? — Як фільм?

Крім того, це займенник може бути частиною питання:

How long does it take you to go around Spain by car? — Скільки вам знадобилося часу, щоб об’їхати Іспанію на машині?

How much did you pay for this? — Скільки ви за це заплатили?

How far is your house? — Як далеко ваш будинок?

How is it hot usually in July in Tokyo? — Наскільки жарко в липні в Токіо?

Слід зазначити, що всі дані займенники одночасно є і відносними.

Наприклад: I can’t understand why she did that. — Не розумію, чому вона це зробила.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: