Питання до підлягає в англійській мові

Питання до підлягає в англійській мові – один з 5 видів питань в англійській мові. Питання до підлягає вводиться за допомогою питальних слів Who? (хто?) і What? (що?).

Who gave you this book? (Хто дав тобі цю книгу?).

What is wrong? (Що не так?).

Who? (хто?) використовується для одушевлених іменників, what? (що?) – для неживих.

Питання до підлягає в англійській мові будується за схемою:

Підмет + присудок + додаток + обставина

Who + is looking + at us + from the window?

(Хто дивиться на нас з вікна?).

У питаннях до підлягає зберігається прямий порядок слів. У питанні підмет замінюється на питальне слово. Наприклад,

He is talking to me. – Who is talking to me? – He is.

(Він говорить зі мною. – Хто говорить зі мною? – Він каже.).

Допоміжний дієслово to do у часи Present і Past Simple не використовується.

He plays the piano every day. – Who plays the piano every day?

(Він грає на піаніно кожен день. – Хто грає на піаніно кожен день?).

My friends go to the cinema often. – Who goes to the cinema often?.

(Мої друзі часто ходять в кіно. – Хто часто ходить в кіно?).

Особливості вживання питань

Who? What? у питаннях до підлягає в англійській мові виконують у реченні граматичні функції 3 особи однини.

They fly high. – Who flies high? (Вони високо літають. – Хто літає високо?).

All people live on the Earth. – Who lives on the earth? (Всі люди живуть на Землі. – Хто живе на Землі?).

Якщо в реченні є формальне there, то питальне слово витісняє реальне підмет, а не формальне слово:

Читайте також:
Як вчити англійську по дорозі на роботу | Вчити англійську в машині, автобусі

There is a small toy on the table. – What is there on the table?

(На столі є маленька іграшка. – Що є на столі?).

There is a man in the shop. – Who is there in the shop?.

(У магазині є чоловік. – Хто є в магазині?).

На питання до підлягає в англійській мові зазвичай дається коротка відповідь. Відповідь складається з підмета, вираженого іменником або займенником у називному відмінку, і допоміжного або модального дієслова.

Who does all the work? (дієслово to do у смисловому значенні) – My children do. (to do тут допоміжний дієслово).

(Хто робить всю роботу? – Мої діти.).

Who has eaten all the biscuits? – Frank has.

(Хто з’їв всі цукерки? – Френк.).

What can be done here? – Nothing can.

(Що можна зробити в цьому випадку? – Нічого.)

Who must clean up the room? – Jack must.

(Хто повинен забратися в кімнаті? – Джек (повинен).)

Who plays the piano there? – Peter does.

(Хто грає на піаніно? – Пітер.)

Якщо дієслова to be і to have у їх змістовому значенні, то допоміжний дієслово не потрібно.

What is that? – That is a bike. (Що це? – Це велосипед.).

Who has the most power? – The God has. (У кого більше всього влади? – У Бога.).

У розмовної мови у відповіді на питання до підлягає допоміжний або модальне дієслово може опускатися.

Who has done it? – Mike. (Хто це зробив? – Майк.).

What is that? – A bike. (Що це? – Велосипед.).

Якщо заздалегідь невідомо в якому особі і числі послідує відповідь на питання до підлягає, то важливо дієслово-присудок у теперішньому часі змінювати за типом Present: Indefinite — закінчення -s, -es; Continuous — is; Perfect – has.

Читайте також:
Англійський фінансовий сленг: всі фрази від «самурайської облігації» і «чорного понеділка» до «рятувальної шлюпки» і «чорного вівторка»

Наприклад,

Who wants to play basketball? (Хто хоче пограти в баскетбол?) – He does (Він). – We do (Ми). – I do (Я).

Who is there? (Хто там?) – I am (Я). – She is (Вона). – They are (Вони).

Who hasn’t eaten yet? (Хто ще не їв?) – I haven’t (Я не їв). – He hasn’t (Він не їв).

Питання до підлягає зі складеним іменним присудком починаються із who? і what? У питанні дієслово-зв’язка узгоджується в числі з іменником, що стоїть після нього.

Who is a pilot? (Хто льотчик?).

Who are teachers? (Хто вчителі?).

Якщо іменна частина присудка виражена не іменником, то дієслово-зв’язка ставиться в однині.

What is done? (Що зроблено?).

Who is handsome? (Хто красивий?).

What isn’t over yet? (Що ще не закінчилося?).

Негативна форма питання до підлягає в англійській мові будується на основі негативних пропозицій, і в Present і Past Simple використовується допоміжний дієслово to do. Частка not ставиться після допоміжного або модального дієслова.

Who doesn’t play chess? (Хто не грає в шахи?).

Who mustn’t smoke here? (Кому не можна тут курити?).

Who can’t help me? (Хто не може мені допомогти?).

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн