Правила читання англійською мовою з прикладами і вправами

Фонетика англійської мови помітно відрізняється від фонетики російської. З’являються такі поняття як носові звуки і дифтонги, а правила читання англійською мовою залежать від закритості або відкритості складу.

pravila chteniya v anglijjskom yazyke s primerami i uprazhneniyami4 Правила читання англійською мовою з прикладами і вправами

Правила читання англійською мовою з прикладами

Як і в будь-якому латинському алфавіті, в англійській 26 літер. При цьому 5 з них позначають голосні звуки.

Знак двокрапки в транскрипції [:] означає довготу звуку. Знак апостроф [‘] означає наголос на той або інший склад.

Відкритим називають такий склад, в якому приголосний звук оточений голосними, або слово закінчується на голосний.

Наприклад: fake [‘feɪk], be [biː]

В даному випадку літера буде давати такий самий звук, як і в алфавіті.

При закритому складі приголосний звук оточений голосним і приголосним.

Наприклад: stick [stɪk], cat [kæt], hen [hen].

У цьому випадку літера дає інший звук.

Основна порада полягає в тому, що вчитися читати слід відразу по транскрипциям, не записуючи російських позначень звуків. Саме так правила читання англійською мовою засвоюються швидше. Після демонстрації педагогом звуку необхідно потренуватися в його вимові.

Перейдемо до розгляду звуків, вироблених голосними буквами.

Aa. У відкритому складі дає звук [ei].

Наприклад: mistake [mɪsˈteɪk]

У закритому складі дає звук [æ]. Цей звук вимовляється як українська е, при цьому рот відкривається досить широко, звук виходить не приглушеним, відкритим.

Наприклад: fat [fæt]

Перед буквою Rr в закритому складі дає довгий звук [:]. При цьому буква Rr не дає самостійного звуку. Крім того, цей звук може бути на початку слова, або, на англійський манер, в середині. При цьому американці вимовлять звук [æ].

Наприклад: dark [da:k], pass, grass, ask.

У відкритому складі перед буквою Rr дає звук [e].

Наприклад: care [keə]

У закритому складі, найчастіше перед Ll, дає звук [ɔ:]. Наприклад: wall [wɔːl]

У закритому складі читається як [e]. Крім того, дає цей звук в деяких випадках і у відкритому складі.

Наприклад: pet [pet], beret [ˈbereɪ]

Перед буквою Rr в закритому складі дає звук [əː]. Він чимось схожий на звук е, однак не вимовляється е. При цьому, знову ж таки, сам звук r – німий.

Наприклад: term [təːm]

У відкритому складі перед буквою Rr дає звук [i]

Наприклад: sere [si]

У відкритому складі може давати короткий [i] або довгий [i:]. Наприклад: believe [bɪˈliːv], he [hiː]

Ii. У відкритому складі і в деяких випадках закритого складу читається як [ai]. Наприклад: spider [ˈspaɪdə] , sign [ˈsaɪn]

У закритому складі читається як [i]. Наприклад: trick [trɪk]

Перед буквою Rr дає звук [:]. Наприклад: sir [səː(r)]

У деяких випадках, коли слово вимовляється на французький манер, літера дає звук [i:]. Наприклад: machine [məˈſiːn]

Oo. У відкритому складі дає звук [ə]. Наприклад: stone [stəʊn]

Іноді у відкритому складі може бути звук [u:]. Наприклад: move [muːv]

У закритому складі дає звук [ɒ] — читається російською як «про». Наприклад: knot [nɒt]

Однак, це може бути і звук [ʌ], також як і у відкритому. Наприклад: come [kʌm] , son [sʌn]

Uu. У закритому складі буква дає звук, як і в алфавіті – [ju:]. Наприклад: [dju:d]

У закритому складі це може бути, як звук [ʌ] (truck [trʌk]), так і [u].

Yy. У відкритому складі дає звук [ai]. Наприклад: type [taɪp]

На початку слова дає звук [j]. Наприклад: yes [jes]

У кінці слова читається як [i]. Наприклад: pushy [ˈpʊſɪ]

Щоб краще засвоїти матеріал, подивіться відео про правила читання голосних в англійській мові:

Слід зазначити, що правила читання на англійській мові, що стосуються приголосних звуків, більш прості.

Більшість букв, що утворюють приголосні звуки, позначають один звук:

B – [b]

C — [k] e, i, y — [s]

D – [d]

F – [f]

G – [g], перед е і в — [dʒiː]

H – [h] – еквівалент російського х, або не вимовляється. Наприклад: hour

J – [dʒi] – еквівалент російського джь

K – [k]

L – [l] – еквівалент російського л

M – [m] – еквівалент російського м

N – [n] – еквівалент російського н

P – [p] – еквівалент російського п

Q – [k], однак після цієї букви практично завжди йде буква u, разом утворюють звук [kw]

R — [r] – декілька пом’якшений звук р, при проголошенні мова йде назад

S – [s]

T – [t]

V [v] – еквівалент української в

W – [w] – уривчастий звук уе, що утворюється шляхом витягування губ в трубочку

X – [eks], [z]

Z – [z]

Як відомо, правила читання англійською мовою передбачають злите прочитання деяких звуків. Розглянемо голосні буквосполучення.

Ai , ey– [ei]. Наприклад: rain, journey

Au – [:]. Наприклад: caught [kɔːt]

Oo – [u:], [ʌ]. Наприклад: zoo [zu:], blood [blʌd]

Aa – [a:]. Наприклад: Aaron

Ee – [i:]. Наприклад: steel [stiːl]

Ea – [e]. Наприклад: tear [tɪə(r)]

Ie – [i:]. Наприклад: field [fiːld]

Ei – [ei]. Наприклад: eight

Oa – [u]. Наприклад: soap [səʊp]

Oi, oy – [i]. Наприклад: oil, boy

Ou [au]. Наприклад: found [faʊnd]

Перейдемо до приголосним і змішаним буквосочетаниям.

Aw – [ɔː]. Наприклад: draw [drɔː]

Ow – [au]. Наприклад: now [dau]

Tion – [ſn]. Наприклад: exhibition [eksɪˈbɪſ(ə)n]

Ch – [tſ] – наприклад, chain [tſeɪn]. [k] — наприклад, psychology saɪ [saɪˈkɒlədʒɪ]. [] — наприклад, chaise [tſeɪs].

Sh, ss – [ſ] – аналог російського ш. Наприклад: shame [ſeɪm], passion [ˈpæſ(ə)n]

Sc – [sk]. Наприклад: scare [skeə(r)]

Gn, ng – [ŋ]. Наприклад: campaign [kæmˈpeɪn] , doing [ˈduːɪŋ]

Wh – [w], h не вимовляється. Наприклад: what [wɒt ]

Th – [θ] Наприклад: think [θɪŋk] (міжзубний с). [ð] Наприклад: though [ðəʊ] (міжзубний з). [t] Наприклад: Thames [temz]

Ph – [f] Наприклад: philosophy [fɪˈlɒsəfɪ].

Ck – [k] Наприклад: cock [kɒk]

Артикль the перед голосними звуками читається як [pi:]. Наприклад: the apple.

Невимовні звуки:

Kn – [n]. Наприклад: knight [naɪt]

Wr – [r]. Наприклад: wrong [rɒŋ]

Lm – [m]. Наприклад: calm [kɑːm]

Gh – не вимовляється, якщо в середині або в кінці слова. Наприклад: high [hai], neighbour [ˈneɪbə(r)]. ghost [gəʊst]

Вправи на правила читання англійської мови

Різні вправи азам читання на англійській мові допоможуть вам зрозуміти, як вимовляти ті чи інші слова. Для початку ви можете потренуватися вимовляти англійською мовою наступні пропозиції:

Do you think they believe us?

What is this, what is that?

Sing for free.

Prove the pride

Show the chair.

Know what’s true.

Tape the gap.

Stand at the wall.

Loose the weight.

Now it’s found.

The thief is caught.

I bet your pet’a s name is Pete.

Gain the aim, win the game.

Ви можете ЗАВАНТАЖИТИ збірник вправ на читання.

Правила читання приголосних в англійській мові у відео форматі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: