Прийменники Like Vs As (різниця у вживанні, вправи)

Говорячи про схожі речі, ми часто використовуємо like та as. Давайте розберемося, у чому різниця у вживанні, і виконаємо вправи на like та as. Для початку перевірте себе!

It tastes …. water.

Like Vs As (різниця у вживанні, вправи)

Давайте розбиратися і запам’ятовувати, що like та as — це прийменники.

Like — перекладається «як» і використовується при порівнянні;

As — перекладається «як» і використовується при позначенні реального співвідношення

ПРИКЛАДИ

Не плутайте привід like (як) c дієсловом to like (подобається):

I like him. — Він мені подобається.
You behave like a child. — Ти ведеш себе як дитина.

Не плутайте конструкції:

be like — представляти із себе
look like — бути схожим

ПРИКЛАДИ

 1. What is she like? — Що вона з себе представляє?
 2. What is the weather like today? — Яка сьогодні погода? (досл. Що представляє з себе погода?)
 3. What does she look like? — Як вона виглядає?

Не плутайте привід as (як) і союз as — так як (оскільки); так само як

ПРИКЛАДИ

 1. I must stop working now as I have to go out. — Я повинен припинити роботу зараз, бо мені треба вийти.
 2. Mary thinks about love as all young girls do. — Мері думає про кохання, так само як і всі молоді дівчата.

* * *

Випадки вживання Like та As

I. Like використовується:

1.для позначення подібності перед іменником, займенником або герундием

ПРИКЛАДИ

2.після дієслів feel, look, smell, sound

Читайте також:  Foreign Languages in Our Life | Топік з перекладом

Запам’ятайте вислови з like:
1.Like father, like son. — Який батько, такий і син. (прислів’я)

2. and the like тощо
3. something like that — щось на зразок цього
4. There is nothing like … — Немає нічого краще …

II. As використовується:

1. для позначення реального співвідношення:

2. у виразах:

ПРИКЛАДИ

 1. Nick came late as usual. — Нік прийшов пізно як зазвичай.
 2. Cats are not as clever as dogs. — Кішки не такі розумні як собаки.
 3. She is the same age as Lucie. — Вона такого ж віку як Люсі.
 4. He had a bag such as a postman usually has. — У нього була сумка, яка зазвичай буває у листоноші.

3. з дієсловами:

ПРИКЛАДИ
Do as I told you. — Роби як я тобі сказав.

Запам’ятайте:

as many as / as much as — стільки ж скільки
as much as possible — як можна більше
as well as — на додаток до (а також)
as long as — до тих пір, поки
as soon as — як тільки
As far as I know — Наскільки мені відомо
As far as I remember — Наскільки я пам’ятаю

Like та As. Вправи

Вправа 1. Вставити в речення конструкцію as … as і прийменники as і like.

 1. She behaved … a little girl.
 2. The little boy is good … gold.
 3. He is always hungry. He eats …. a horse.
 4. There is nothing … home.
 5. He looks … Father Christmas.
 6. … father, … son.
 7. What was the weather… yesterday?
 8. He was employed …. a teacher. (employ — наймати на роботу)
 9. It tasted … juice.
 10. He did everything … I had showed him.
Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 93

Далі рекомендуємо вивчити:

 1. Порівняльна конструкція as… as. Правила та вправи
 2. Розділ «Прийменники в англійській мові»

ВІДПОВІДІ

Відповіді доступні тільки для користувачів, що зробили допомогу сайту.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: