Прийменники в англійській мові (Prepositions): правила вживання англійських прийменників з таблицями та прикладами

Hi there! З сьогоднішньої статті ви дізнаєтеся: чим відрізняються англійські прийменники від росіян, які бувають їх види і групи, як їх запам’ятати, систематизувати і правильно використовувати.

Зміст статті:

Прийменник в англійській мові — це службова частина мови, яка таїть у собі аналог російського падежу, переміщує предмети в просторі і може безповоротно змінити значення того, що ви говорите.

В англійській мові багато приводів, але це не означає, що треба їх вчити все відразу. Досить буде знати основні і розуміти їх розподіл за групами.

 

У чому різниця між російськими та англійськими приводами?

Так, у російській приводів значно менше, однак там є десятки закінчень відмінків. Наприклад:

She read the text in English, crossed it out with a red pen and cried for hours. – Вона прочитала текст на английском, викреслила його червой ручкаой і плакала годинуами.

Крім цього, існують відмінності, які приховані в нашому сприйнятті світу.

The bird is in the tree. – Птах на дереві.
There are flowers in the picture. – На картині квіти.
I’m at a concert. – Я на концерті.
She is dancing in the rain. – Вона танцює під дощем.
I went to England. – Я їздив в Англію.

Таких ситуацій досить багато, намагайтеся запам’ятовувати такі «дивні» (для російської мови) прийменники з того, що читаєте, дивитеся або слухаєте.

Крім фізичного світу, істотна відмінність прийменників супроводжує абстрактних понять і дій. Іноді це збігається (rely on – розраховувати на), а іноді ні. Наприклад:

depend on – залежати від;
prepare for – готуватися до;
tired of втомлений від;
wait for – чекати;
listen to – слухати.

 Прийменники в англійській мові (Prepositions): правила вживання англійських прийменників з таблицями та прикладами

Форми англійських прийменників

 • Прості:

at – біля, близько, в, на;
in – в, на, за, через;
about – о, навколо, в, з;
against – проти, особою, на;
before – до, раніше, перед.

 • Похідні (походять від слів з інших частин мови):

concerning – відносно, щодо;
including – включаючи, в тому числі;
depending – в залежності;
granted – за умови, що.

 • Складні (включають в себе декілька компонентів):

alongside – близько, поруч, у;
outside – поза, за межами, за винятком;
within – всередині, в межах, що не далі;
wherewith – ніж, за допомогою якого.

 • Складові (являють собою словосполучення — включають в себе слово іншої частини мови + 1 або 2 прийменника):

because of – через;
instead of – замість;
by virtue of – чинності, на підставі;
for the sake of – заради;
with regard to – щодо, по відношенню.

Важливо пам’ятати, що жоден з елементів складеного прийменника можна розширити, скоротити або змінити. Навіть складовою привід завжди лишається цільним.

Читайте також:  Як швидко підготуватися до ЗНО з англійської мови з нуля | Частини та особливості іспиту

Привід або прислівник — як визначити?

Деякі прийменники збігаються за написанням з прислівниками. Однак роль у реченні у них все одно буде різною.

Привід відображає відношення між значущими частинами, а прислівник несе своє значення.

There is only clear sky above me. – Наді мною тільки чисте небо («above» виражає просторові відношення між словами —іменниками «sky» і займенником «me»).
The guests were led above. – Гостей відвели нагору (прислівник «above» має власне значення напряму — «куди?»)

 Прийменники в англійській мові (Prepositions): правила вживання англійських прийменників з таблицями та прикладами

Види англійських прийменників за значенням

По своєму значенню і функціям англійські прийменники можна розділити на різні групи. Самі основні — прийменники місця, часу, напрямку, діяча та інструменту.

 • Прийменники місця (prepositions of place):

above – над, вище;
across from – навпроти, через дорогу від;
around – вопруг;
at – у, в, на;
behind – позаду, за;
below – під, нижче;
between – між;
by, beside, near – при, біля, біля;
under – під.

close to – близько до, поряд;
in – в, всередині;
in front of – попереду, перед;
next to – поруч, наступний за;
on – на;
opposite – навпаки;
over – над;
past – за, по ту сторону.

Рекомендуємо до прочитання: Що поставити: at, on або in?

 • Прийменники руху:

across – через, поперек, на ту сторону;
along – вздовж;
away from – від, геть;
back to – назад до;
down – вниз;
from – від, з, с;
into – в;
off – від, з;
onto – на;
out of – з, за межі;
over – через;
past – мимо;
round, around – навколо;
through – через, крізь, по, всередині;
to – до, до, до, по напрямку до;
towards – до, в напрямку до;
under – під;
up – вгору.

 • Прийменники часу (prepositions of time ):

after – після;
at – у, під час;
before – до, перед;
by – до, не пізніше ніж у;
during – протягом, під час;
for – протягом, у продовження;
from – з, від, починаючи з;
in – під час, протягом, за;
on – в, у час;
past – після, за;
since – з , з часу, відколи;
through – протягом, у продовження;
till, until – до, не раніше;
within – протягом, в межах.

 

 • Прийменники діяча та інструменту:

by – від особи; вказує на того, хто здійснює дію (особа/предмет);
with – з допомогою; те, чим виконується дія;
without – без чогось;
on – о; про; за допомогою.

I was scolded by my teacher. – Я був выруган вчителем.
Our house was destroyed by a falling tree. – Наш будинок був зруйнований деревом.
He always writes only with a pencil. – Він завжди пише тільки олівцем.
I cut my hand on a broken glass. – Я порізався об розбитий стакан.

Важливо знати! Прийменники with/by в даному значенні вживаються у пасивному заставі і вказують на те, ким або чим було скоєно дію.

Читайте також:  Навчання вимові англійської мови: put the accent on pronunciation

Вживання прийменників в англійській мові

Прийменники і відмінки. Подивимося, яким відмінками в російській які прийменники відповідають.

• Родовий відмінок (кого? чого?) – прийменник «of».

Show me the plan of the house. – Покажи мені план будинку.

• Давальний відмінок (кому? чому?) – прийменник «to».

Give it to me. – Дай це мені.

• Знахідний відмінок (кого? що?) – без прийменника.

Give me a pen. – Дай мені ручку.

• Орудний відмінок (ким? чим?) — прийменник «with», «by».

She was the cutting letter with scissors. – Вона різала лист ножицями.

• Прийменниковий падіж (про кого? про що?) — прийменник «about», «of».

Don’t speak about me. – Не говори про мене.
I think of you. – Я думаю про тебе.

Прийменник у реченні. Є кілька загальних правил про те, куди ж його поставити.

 • Прийменник ставиться перед іменником або займенником (якщо у іменника є артикль або визначення, то перед ними).

Put the book on the table. – Поклади книгу на стіл.
Give it to me. – Дай це мені.
The shop is near the big house. – Магазин поряд з великим будинком.

 • У питальних пропозиціях (які починаються з питальних слів) прийменник виноситься в кінець.

What city do you live in? – В якому місті ти живеш?
Who are you waiting for? – Кого ти чекаєш?

 • За аналогією з питанням, прийменник стоїть у кінці підрядного речення або пасивної конструкції (в російській мові прийменник ставиться в початок придаткового пропозиції):

That is what they wanted to begin with. – Це те, з чого вони хотіли почати.
You know who she is worried about. – Ти знаєш, про кого вона турбується.
Her marriage was very much talked about. – Її заміжжя було дуже обговорюване
Mary loved the cat and it was taken good care of. – Мері любила кішку, і вона була добре доглянута.

 Прийменники в англійській мові (Prepositions): правила вживання англійських прийменників з таблицями та прикладами

Прийменники також зустрічаються у складі стійких виразів, які зручніше запам’ятовувати цілком. Кілька найпоширеніших:

Читайте також:  Топік "My future profession" з перекладом

 

Таблиця: Прийменники в англійській мові

by

By mistake

By accident

By chance

By the way

By bus/train/car

Day by day

Step by step

помилково

ненавмисно

випадково

до речі

на автобусі/поїзді/машині

день за днем

крок за кроком

for

For a walk/dance/drink/swim

For breakfast/dinner

піти на прогулянку/танцювати/пити/плавати

на сніданок/обід

in

In fact

In case

In future

In love

In time

In the morning/evening/afternoon

насправді

у разі

в майбутньому

закоханий

вчасно

вранці/ввечері/вдень

on

On television

On holiday/ a trip

On foot

по телевізору

у відпустці/в поїздці

пішки

at

At home/work

At night

At present

вдома/на роботі

вночі

зараз


Як це все запам’ятати?

Жонглювати всіма приводами англійської мови вкрай складно. Є кілька порад, як не «упустити» основні:

 • Коли ви передплачуєте зі словника дієслова, помічайте собі хоча б 2 варіанти з різними приводами. Незабаром це позбавить вас від пауз різних контекстах і мовленнєвих ситуаціях.
 • Як і інші частини мови, прийменники краще вивчати в контексті (хоча б у словосполученнях).
 • Починайте з найбільш простих і популярних прийменників (напрямки, місця, часу).
 • Прийменники місця легше запам’ятовувати з картинками.
 • Регулярно виконуйте вправи. Прийменники — це не та тема, яку досить пройти і повернутися до неї через місяць.

Почнемо запам’ятовувати прийменники прямо зараз! Пропонуємо вам виконати вправу і написати відповіді у коментарях:

1. This letter was written ___ English.

2. The sun was shining ___ our heads, were the birds singing ___ the tree.

3. Your results depend ___ your preparation.

4. I have been waiting ___ you here for 3 hours!

5. We moved to another country because ___ my new job.

6. There is a lamp ___ two armchairs in my room.

7. He sits ___ front ___ a computer every day.

8. Give me the map ___ this city, please.

9. I don’t know anything ___ this writer.

10. Give this book ___ him.

11. What are you worried ___?

12. He hopes he’ll find a better job ___future.

13. We went there ___ foot.

14. ___the way, what do you think about it?

Висновок

Отже, підіб’ємо підсумки.

 • Англійські прийменники замінюють відмінки (of, to, with, by, about).
 • Прийменники можуть вказувати на місце, час, напрям і інструмент.
 • У реченні ми ставимо їх перед іменником та його артиклем (або визначенням).
 • У питаннях виносимо привід в кінець.
 • Є сполучення слів з прийменниками, які потрібно завчити (depend on, wait for і т. д.)

Сподіваємося, що ця стаття допоможе вам використовувати прийменники швидко і доречно! Good luck!

Велика і дружна сім’я EnglishDom

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: