Прийменники в англійській мові

Прийменник — це службове слово, яке показує відношення займенники або іменника до інших членів речення.

Прийменники в англійській мові відіграють виключно важливу роль, так як ця мова фактично не містить відмінкових закінчень. Тому відношення іменника або займенника іншими словами виражаються саме з їх допомогою. Ці відносини можуть самими різними і відноситися до часу, простору, пояснювати причину та ін. У російській мові ми виражаємо це приводами + закінченнями згідно з відмінками, а в англійській — тільки приводами.

Порівняйте:

I like to live in Kiev. — Я люблю жити в Києві. Як бачимо, слово «Київ» змінив закінчення, а в англійському зразку — ні.

He is crawling under the table. — Він повзає під столом.

Вживання прийменників (prepositions) в англійській

Іноді буває так, що прийменники англійської мови наділені лише граматичною функцією, що у поєднанні з іменником відповідає російським непрямими відмінками без прийменників. Тобто, якщо ми бачимо англійський прийменник, це не означає, що і в російській мові він обов’язково повинен бути. Він може і взагалі не перекладатися ніяк.

— Прийменник of (перекладається родительным падежем);

The door of our flat is painted white. — Двері нашої квартири пофарбована білим.

I was crying at the end of the story. — Я плакав в кінці цієї історії.

— Прийменник to + займенник або іменник (відповідає дательному загибелі і просто вказує на особу, до якої має відношення дія). Але окремо на російську мову не перекладається;

Mr. Clarkson showed the fax to the manager. — Містер Кларксон показав факс менеджеру.

— Прийменник by + займенник або іменник означає орудний відмінок в українській мові. Характеризує діючу силу в страдательном заставі;

Читайте також:
Текст і переклад пісні David Guetta feat. Sia — Titanium

The book was written by Mr. Fedorov. — Книга була написана паном Федоровим.

— Прийменник with + займенник або іменник теж перекладається творительным падежем, не маючи самостійного значення, а лише вказуючи на інструмент, предмет, що вчиняє дію.

He cut his hand with a knife. — Він порізав руку ножем.

Прийменники англійської мови, що мають кілька значень.

Це дуже характерно для англійської мови. Назвемо лише найбільш поширені випадки.

In;

She will come in September. — Вона приїде у вересні. Тут ми маємо справу з позначеннями часу, що ставиться перед назвою місяця або року.

Let me come back in 3 hours. — Дозволь мені прийти через 3 години. Позначення часу, що має значення «через».

The book was written in 2 yesars. — Книга була написана за два роки. Позначення часу «протягом», «за», «в».

Прийменники англійської мови можуть залежати і від того, який дієслово стоїть перед ними. Наприклад, дуже поширений дієслово «depend» — залежати вимагає після себе виключно прийменник «on», а на російську мову він будете переводитися «від».

Nothing depends on me. — Від мене нічого не залежить.

Дієслово «laugh» обов’язковий з використанням прийменника «at«.

They laugh at me. — Вони сміються наді мною.

При зміні прийменників може змінюватися і сенс самого дієслова — це ще одна особливість англійської мови:

— Look for — шукати. I am looking for my books. — Я шукаю свої книги;

— Look after — наглядати. Look after the kids. — Доглянь за дітьми;

— Look through — переглядати. I am looking through the papers. — Я переглядаю газети;

Читайте також:
Уроки з англійської мови - Урок 89

— Look at — поглянути на. Look at them! — Подивися на них!

Зверніть увагу, що одному приводу в російській мові можуть відповідати відразу декілька англійською мовою:

— Кружка на столі. — The cup is on the table.

— Не дивись на мене. — Don’t look at me.

— Я живу на півночі. — I live in the North.

— Лена поїде туди на 4 дні. — Helen will go there for 4 days.

— Він злиться на свою сестру.- He is angry with her sister.

Деякі прийменники англійської мови можуть бути складовими, тобто складатися більш ніж з одного слова. Наприклад, instead of — замість, according to — відповідно з, in front of — перед і т. д.

Крім того, вони, як і союзи, можуть збігатися за формою один з одним і з прислівниками. Наприклад, don’t look up! — Не дивися вгору! (прислівник) і

I went up the stairs — Я піднялася вгору по сходах (прийменник).

Також корисно виконати упражениня на знання прийменників.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн