Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

Hey, everyone! Сьогодні обговоримо англійські прикметники, а точніше: їх роль і порядок у реченні, види, будова, освіта, характерні суфікси і префікси, ступені порівняння і вживання артикля з ними. You need this! C’mon!

Зміст статті:

 • Види прикметників в англійській мові
 • Ступені порівняння прикметників
  • Позитивна форма прикметника
  • Прикметники-виключення
 • Вживання артикля з прикметниками
 • Висновок
 • Прикметник (adjective) — це одна з головних частин мови, яка позначає ознаку предмета і відповідає на питання «який?», «чий?».

  Вживається прикметник з іменником, щоб показати його особливий ознака, властивість і надати додаткові характеристики різного характеру. Саме завдяки прикметникам наша мова стає різноманітною і емоційно насиченою.

  На відміну від прикметників у російській мові, в англійській вони не змінюються ні за родами, ні за відмінками, ні за числами.

  Просто беремо прикметник і після нього ставимо будь-який іменник. Easy!

  smart cat – розумний кіт;
  cute kids – милі діти;
  hot stuff – гаряча штучка.

   Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

  Порядок прикметників у англійському реченні

  Прикметник у функції визначення стоїть перед іменником, до якого відноситься, а у функції іменної частини складеного присудка — після дієслова-зв’язки:

  I have bought a black cat. – Я купив чорного кота (визначення).
  This cat is black. – Цей кіт чорний (іменна частина складеного присудка).

  Якщо прикметників два або більше, то вживати їх потрібно в певному порядку.

  Першими будуть стояти прикметники, що показують ставлення (думку) мовця до предмету: handsome (привабливий), ugly (потворний), luxurious (розкішний).

  Другими вживаються прикметники, що описують параметри предмета (розмір, характеристики, вік, форма, колір) : black (чорний), old (старий), huge (величезний).

  А перед іменником зазвичай призначення: кухня (кухонний), throwing (метальний), educative (освітній).

  Порядок прикметників у реченні
  Артикль/Визначникasomemy
  Думкаlovely
  (чудовий)
  stunning
  (надзвичайні)
  reasonably priced
  (недороге)
  Розмірbig
  (великий)
  small
  (маленькі)
  Якість
  (характеристика стану)
  well made
  (майстерно виконаний)
  artful
  (майстерно виконані)
  boiling
  (кипляче)
  Вікnew
  (новий)
  old
  (старі)
  Формаrectangular
  (прямокутний)
  square
  (квадратні)
  Колірblackred
  (червоне)
  Походження
  (країна)
  american
  (американський)
  english
  (англійські)
  Ukrainian
  (українське)
  Матеріал (речовина)steel
  (сталевий)
  oil
  (масляні)
  Призначенняthrowing
  (метальний)
  ceiling
  (стельові)
  Halloween
  (хелловінські)
  Іменникknife
  (ніж)
  paintings
  (картини)
  meal
  (страва)

  She has fascinating long hair. – У неї чарівні довгі волосся.
  Take that small black metal box. – Візьми той маленький чорний металевий ящик.
  It was a modern wooden dinner table. – Це був дерев’яний обідній стіл.
  I’ve bought a new steel carving knife. – Я купив новий сталевий обробний ніж.
  I’ve bought some expensive square fragile china plates. – Я купила кілька дорогих квадратних тендітних порцелянових тарілок.

  Прикметники, які показують міру (deep – глибиною, high – висотою, long – довжиною, wide – шириною тощо), розміщуються після обумовленого іменника.

  The highway is 10 kilometres long. – Ця траса 10 кілометрів завдовжки.
  This lake isn’t big, but it is 30 metres deep. – Це озеро невелике, але глибиною 30 метрів.

  Пройдіть тему в онлайн тренажері:

  • Топ 100 слів рівня Pre-Intermediate
  • Топ 100 слів рівня upper-intermediate
  • Топ 100 слів рівня Intermediate
  • Топ 100 фразовых дієслів
  • Топ 100 слів рівня Elementary

  Утворення прикметників в англійській мові

  Імена прикметники бувають прості, похідні та складні (складені).

  • Прості прикметники не мають у своєму складі ні префіксів, ні суфіксів (big, short, black, red).
  • Похідні включають в свій склад суфікси або префікси, або одночасно ті й інші (natural, incorrect, unnatural).
  • Складні (складені) прикметники утворюються з двох слів, що позначають одне поняття: dark-blue, red-cheeked, snow-white.
  Читайте також:  Система вивчення англійської мови: магія слів і речень

   

  Суфікси, префікси і закінчення прикметників

  Найбільш відомими суфіксами прикметників є:

  «-less»: helpless безпорадний, useless даремний;
  «-able, «-ible»: suitable (відповідний), accessible доступний;
  «-підрозділах»: famпідрозділах знаменитий, dangerпідрозділах небезпечний;
  «-ful»: useful корисний, careful (уважний);
  «-ent»: intellent (розумний); prevalent (поширений)
  «-ary»: elementary (елементарний);
  «-ive»: aggressive (агресивний);
  «-al»: formal формальний, central центральний;
  «-ic»: heroic (героїчний);
  «-y»: snowy (сніговий).

  До найбільш відомим префиксам прикметників ставляться:

  «un-»: unhappy (нещасний), unequal (нерівний);
  «in-»: incomplete (неповний), indifferent (байдужий);
  «im-»: impolite (нечемний), impuberal (статевонезрілий).

  В англійській є список прикметників, які можуть вживатися і з суфіксами, і зі словами «more/most», «less/least».

  able (здатний);
  angry (злий);
  clever (розумний);
  common (загальний);
  cruel (жорстокий);
  friendly (доброзичливий);
  gentle (ніжний);
  handsome (красивий);
  narrow (вузький);
  pleasant (приємний);
  polite (чемний);
  quiet (тихий);
  serious (серйозний);
  simple (простий);
  sour (кислий).

   Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

  Види прикметників в англійській мові

  За значенням прикметники англійської мови бувають:

  • Якісні (big – великий, малий – маленький, clever – розумний).
  • Відносні (wooden – дерев’яний, central – центральний) і т. д.

  Відносні прикметники англійської мови не мають ступенів порівняння, а якісні прикметники мають наступні ступені порівняння: позитивну, порівняльну і чудову.

  Ступені порівняння прикметників

  Якісні прикметники і прислівники способу дії в англійській мові, так само як і в російській, мають три ступені порівняння:

  • абсолютна (absolute),
  • порівняльну (comparative)
  • чудову (superlative).

  Отже, з абсолютною формою все зрозуміло: long, far, good, active, expensive etc.

  Порівняльна форма прикметника вживається, коли порівнюються два чи більше об’єктів чи людей.

  Порівняльне прикметник може бути утворено двома способами:

  • додаванням суфікса «-er» до абсолютної форми прикметника. Це стосується односкладових прикметників (long) і двоскладовій прикметників з «y» на кінці (pretty).

  This is a longer book.
  This doll is prettier.

   Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

  Особливості освіти:

  — у словах, що закінчуються на «e», додається «r» в кінці (lame – lamer);
  — у словах з однієї голосної і однієї приголосної в кінці подвоюється приголосна і додається «-er» (big – bigger);
  — у словах з більш ніж однією голосною або з більше однієї приголосної в кінці, додається «-er» в кінці (hard – harder).

  • додаванням «more» перед прикметником. Це стосується двоскладовій без прикметників «y» на кінці (charming) і прикметників з трьома або більше складами (powerful).

  She is more charming than her friend.
  This gun is more powerful than that one.

  Особливості освіти:

  Читайте також:  Present continuous (I am doing)

  При порівнянні двох предметів (людей), слово «than» розташоване між прикметником і предметом порівняння.

  Oranges are sweeter than grapefruits.
  This painting is more interesting than that painting.

  Чудова ступінь використовується, щоб показати, що річ або людина має найбільшу кількість того чи іншого якості (в групі або в своєму роді). Зазвичай використовується з артиклем «the».

  Вона також може бути сформована двома способами.

  • додаванням «-est» до абсолютної формі. Це стосується односкладових прикметників (big) і двоскладовій, що закінчуються на «y» (lucky).

  This is the biggest table in the room.
  I’m the luckiest person in the company.

   Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

  Особливості освіти:

  — у словах, заканчивающихся на «e», додається суфікс «-st» в кінці (large – the largest);
  — у словах з однієї голосної і однієї приголосної в кінці, приголосна подвоюється і додається «-est» (big – biggest);
  — у словах з більше однієї голосної або з більше однієї приголосної в кінці, додається «-est» (blue – bluest);
  — у словах, що закінчуються на «y», вона замінюється «i» з додаванням «-est» (pretty – prettiest).

  • додаванням «the most» перед прикметником. Стосується двоскладовій прикметників з «y» в кінці, а також прикметників з трьома складами або більше.

  This is the most beautiful dress I have ever seen.
  This is the most popular song on the list.
  That was the most powerful weapon.

  Примітка: прикметники в порівняльній і найвищому ступенях стоять перед усіма іншими.

  I’d like to buy this more beautiful white rose. – Я б хотів купити цю більш красиву білу троянду.
  At the ceremony there were some of the best young French actresses. – На церемонії були присутні кілька кращих молодих французьких актрис.

   Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

  Позитивна форма прикметника

  Позитивна форма використовується у випадках, коли немає відмінностей між двома порівнюваними речами або людьми.

  Щоб сформувати позитивне, ми використовуємо «as» до і після абсолютної форми прикметника.

  Danny is as smart as Phillip.
  She is as beautiful as her older sister.

  Це також можна застосувати в негативному контексті, додаючи слово «not» перед першим «as». Так ми вкажемо, що порівнювані об’єкти не схожі.

  Danny is not as smart as Phillip.
  She is not as beautiful as her older sister.

  Радимо до прочитання! У чому різниця між As і Like?

  Читайте також:  Медичні терміни на англійській мові з перекладом, медичні тексти та діалоги

  Прикметники-виключення

  Такі прикметники, ступені порівняння яких утворюються не за загальним правилом, і їх форми слід знати напам’ять.

  good better the best (гарний – кращий – найкращий);
  badworse the worst (поганий – гірший – найгірший);
  little less the least (маленький – менший – найменший);
  many/muchmore the most (багато – більший – найбільший);
  old older the oldest (старий – старший – найстарший);
  old elder the eldest (старий – старший – найстарший) — про членів сім’ї;
  late later the latest/last (пізній – пізніший – останній/останній по часу);
  late the latter the last (пізній – другий з двох перерахованих – останній по порядку);
  near nearerthe nearest (близький – ближчий – найближчий по відстані);
  near nearer next/the next (близький – ближчий – наступний за часом/наступний по порядку);
  far farther the farthest (далекий – дальший – найдальший);
  far further the furthest (далекий, далекий – дальший – подальший/додатковий).

   Прикметники в англійській мові: види прикметників, ступеня порівняння, порядок в реченні

  Вживання артикля з прикметниками

  Іменник з визначенням, вираженим прикметником у найвищому ступені, вживається з певним артиклем, якщо за своїм змістом не потрібно будь-який займенник.

  London is the largest city in the UK.
  My best friend lives in Seattle.

  Певний артикль зберігається перед чудовою ступенем і в тому випадку, коли іменник не згадано (тобто іменник мається на увазі).

  The London underground is the most beautiful in the world.

  Англійське пропозицію, дві частини якого (розділені комою) починаються з прикметника або прислівника в порівняльної ступеня з певним артиклем перед ним, переводиться на російську мову за допомогою спілок «чим …, тим … »:

  The more we suffer, the stronger we get.

  Примітка: в англійській мові ми можемо прикметників робити іменники. Для цього нам треба додати певний артикль «the» перед прикметником, і ми отримаємо слово у множині числі.

  All the doctors examined the sick. – Всі лікарі оглянули хворих.
  He always used to help the poor. – Він завжди раніше допомагав бідним.
  The rich also cry. – Багаті теж плачуть.

  Прикметники, що закінчуються на «-sh» «-ch» (English, French), перетворюючись в іменники, що вживаються зі значенням множинного числа для позначення нації в цілому.

  Перед ними у цьому випадку варто визначений артикль: the French (французи), the English (англійці), the Dutch (голландці), the Spanish (іспанці).

  Висновок

  Сподіваємося, що тема прикметників відтепер для вас більш ніж зрозуміла. Для закріплення матеріалу пропонуємо вам спробувати наш тренажер з прикметником і ступенями порівняння.

  Stay classy … and get classier!

  Велика і дружна сім’я EnglishDom

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: