Прислівник в англійській мові – правила освіти і таблиця з прикладами

a92cebb345e6c6c114c5ae9e82f95da4 Прислівник в англійській мові  правила освіти і таблиця з прикладами

Людина не може стверджувати, що володіє мовою, якщо він не знайомий з грамотним вживанням прислівників у мовленні. Ця граматична одиниця допомагає урізноманітнити мова і точніше донести смисл висловлювання. Тому в цій статті ми розглянемо прислівника в англійській мові як елемент прикраси пропозиції, а також всі правила і тонкощі їх вживання.

Що таке прислівник?

Ще зі школи нас учили тому, що воно є частиною мови, що означає манеру виконання певної дії, тобто яким чином, коли, якою мірою і де відбувалося дію. Дана граматична категорія визначає або уточнює їх ознаки, а також прикметників. У цій статті ми доступно уявімо англійські прислівники з перекладом.

Види прислівників

У першій категорії представлені приклади, що визначають значення прислівника. Для зручності сприйняття вони розділені на кілька підгруп. Щоб не заплутатися і зрозуміти, які бувають прислівника в англійській мові, ця таблиця наочно демонструє всі їх види:

ТипПитанняПриклади
Прислівник місцяце слова, що відповідають на питання «де?»Insideoutside – всерединізовні;

Herethere – туттам;

Wheresomewhereanywherenowhere – де де-тоде-небудьніде;

Abovebelow – надпід;

Nearfar –близькодалеко.

Прислівник часувідповідають на питання «коли?»Now – в даний момент;

Before – до цього;

Early – рано;

When – коли;

Tomorrowyesterdaytoday– завтравчорасьогодні;

Soon – скоро;

Once – одного разу.

Прислівник способу діївідповідають на питання «яким чином?»Quicklyповільно – швидкоповільно;

Attentively – уважно;

Slow – повільно;

Quietly – тихо;

Thoroughly – ретельно;

Легко – легко;

Hard – складно;

Vigorously – рішуче.

Прислівники міри й ступенявідповідають на питання «до якої міри?»Enough – цілком достатньо;

Little – трохи;

Too – надто;

Much – багато;

Nearlyalmost – майже;

Scarcelyhardly– ледве, насилу.

Прислівники частотностівідповідають на питання «як часто?», «з якою періодичністю?»Seldom – рідко;

Never – ніколи;

Occasionally – зрідка, час від часу;

Always – завжди;

Usually – звичайно.

Якщо розглядати прислівники з точки зору утворення та їх форми, виділяють 4 типи прислівників:

 • Прості (на англ. simple adverbs). До складу цієї групи входить лише один корінь. Такі як today, soon, now, here, well і т. д.
 • Похідні (на англ. derived adverbs). Це такий вид, де до кореня додаються префікси і суфікси. Дана граматична категорія утворюється шляхом додавання одного із суфіксів як єдиної частини слова –wise, -fold, – ly, like та інших. Наприклад, twofold, actually, warlike, westward.
 • Складні (на англ. compound adverbs) – це прислівника в англійській мові, отримані шляхом додавання двох самостійних слів. Тобто при морфемном розборі слова такі прислівники будуть мати дві основи – два кореня. Наприклад, sometimes, everywhere.
 • Складові фразові (на англ. composite phrasal adverbs). Це кілька слів, які в поєднанні мають один зміст (подібно фразовою дієслів). До таких відносяться a lot of, at least, now and then.

Як утворюються прислівники?

Якщо розглядати утворення прислівників від прикметників в англійській мові, то найбільш використовуваним стає додавання суфіксів. При цьому необхідно зауважити, що існують правила чергування голосних при додаванні суфікса, тому деякі букви можуть змінюватися і виходять слова такого виду:

1. Прикметники з останньою літерою y, змінюють її на –i, а далі додається суфікс. Наприклад: Lucky + ly = Luckily.

2. Частина мови, чия остання буква –e, зберігають її: Nice + ly = Nicely; Зверніть увагу, що в даній групі є винятки: Truly (від True), Duly (від Due).

3. Частина мови, а саме прикметники з останнім складом –le, можуть змінити -e -y. В результаті виходять подібні англійські прислівники: Simple – Simply; Виняток становлять: Whole – Wholly.

4. Частини мови, остання буква яких – l у прикметнику, а у прислівнику отримуємо і пишемо дві ll: Beautiful – Beautifully.

5. Якщо у прикметнику останній склад – ic, що додається суфікс у розглянутій частині мовлення –ally: Heroic – Heroically.

Розглянута граматична категорія досить варіативна і може бути складена з суфіксами виду: fold (threefold), wise (screw-wise), way (sideways), most (uttermost), like (warlke), ward (onward).

У досліджуваному мові представлена підгрупа частин мови з закінченням на –ly, але це не призводить до отримання прислівники: friendly, ugly, lonely, silly, lovely, cowardly. Щоб грамотно скласти прислівник від представлених прикладів, необхідно використовувати конструкції типу «in a … way manner fashion».

 • In a cowardly manner – боягузливо;
 • In a friendly fashion – дружелюбно;
 • In a lonely way – самотньо.

Вище були наведені варіанти, коли прислівника в англійській мові були отримані шляхом перетворення прикметника: змінювалися закінчення, додавалися суфікси. Англійська мова включає також і іменники, на основі яких можна отримати наступні приклади прислівників:

 • Week – Weekly;
 • Day – daily;
 • Year – yearly;

Ступені порівняння

Якщо виникає необхідність показати переваги або різницю між двома схожими за будь-якою ознакою предметами, то мовця у висловлюваннях з допомогою прислівників слід включати ступені порівняння. В даній підгрупі представлені два варіанти: чудова ступінь і порівняльна – за існуючої аналогії в класі прикметників. З цього випливає, що принцип освіти ступені порівняння прислівників в англійській мові буде практично таким же.

I. Для утворення порівняльної ступеня односкладових частин мови (типу «soon», «high», «slow») характерно додавання суфікса –er, а чудова ступінь виходить шляхом додавання суфікса –est.

Наприклад, soon – sooner – soonest.

Тут є група винятків: прислівники little, мисһ, far, badly, well утворюють порівняння подібно аналогічним частинам мови в підгрупі прикметників.

II. Багатоскладові види прислівників використовують обидва варіанти ступенів за допомогою допоміжних слів «more»«less» (для порівняльної) і «most»«least» (для чудової).

Наприклад, attentively – less attentively – least attentively – уважно – менш уважно –невнимательнее всього.

thoroughly – more thoroughly – most thoroughly – ретельно – ретельно – найбільш ретельно.

Існують винятки прислівників, які нездатні ні з допомогою суфіксів, ні за допомогою додаткових конструкцій перетворювати слово в чудову або порівняльну ступінь. До такої групи належать «here», «before», «very».

Місце в реченні

Розглядаючи місце прислівника в англійському реченні, необхідно взяти до відома, що в залежності від типу прислівники і позначає слова вони можуть розташовуватися на початку, в кінці або в середині речення. Давайте розбиратися.

I. Якщо мова йде про говіркою, що позначає образ дії, то такі слова можуть знаходитися у трьох позиціях у складі пропозиції: або перед основним дієсловом, або в кінці речення, або після допоміжного.

He broke the car accidentally.He accidentally broke the car. – Він випадково розбив машину.

My grandma is greatly respected by the whole family. – Мою бабусю дуже поважає вся сім’я.

II. Прислівники частотності в англійській мові зазвичай займають позицію між двома дієсловами: основним і допоміжним.

She always visits her grandparents. – Вона завжди відвідує своїх дідуся і бабусю.

III. Говорячи про прислівники міри й ступеня (таких як quite, completely, rather, very, absolutely, extremely, etc.), необхідно пам’ятати, що їх місце перед прислівником, основним дієсловом або прикметником, але завжди після допоміжного дієслова.

The funds were totally withdrawn. – Кошти були повністю виведені.

Коли об’єктом розгляду стають тимчасові прислівника в англійській мові, зазвичай вони знаходяться або в кінці, або на початку речення. Таке ж правило застосовується до прислівників місця. Примітно, що коли в межах одного речення зустрічаються обидва прислівники, то першу позицію займає прислівники місця. Нижче наведено приклад такого випадку:

He was walking slowly yesterday. – Він вчора йшов повільно.

They’ll come tomorrow. – Вони прийдуть завтра.

Читайте також:  Англійські питальні слова з перекладом, або What does the fox say?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: