Присвійні займенники в англійській мові

В англійській мові виділяють кілька груп займенників, однією з яких є присвійні займенники.

Як можна зрозуміти із самої назви, присвійні займенники в англійській мові позначають приналежність чого-небудь кому-небудь. У російській мові такі займенники часто переводяться як «свій», саме тому можуть виникнути певні складнощі з підстановкою правильного займенники.

Отже, відомо, що особовими займенниками є: I (1 л., од. ч.), we (1 л., мн.ч.), you (2 л, од. і мн.ч.), he, she, it (3 л., од. ч.), they (3 л., мн.год.).

У кожного з цих займенників існує відповідний присвійний.

Присвійні займенники в англійській мові можуть бути двох видів:

 • залежними
 • незалежними
 • Залежні займенники обов’язково стоять поруч з тим членом речення, до якого вони відносяться.

  He couldn’t realize that his brother became a King. — Він не міг усвідомити, що його брат став королем.

  She asked me not to take her bag, it’s very expensive. — Вона попросила мене не чіпати її сумочку, вона дуже дорога.

  They are very proud of their children. — Вони дуже пишаються своїми дітьми.

  I used to live here in my childhood. Then my family moved to South. — Я жив тут в дитинстві, потім мої батьки переїхали на південь.

  We have never thought of our friends in a bad way, but they really stole our biscuits. — Ми ніколи не думали поганого про своїх друзів, але вони і правда поцупили у нас печиво.

  See that dog? Put the bone into its plate. — Бачиш собаку? Поклади кістка в її миску.

  Слід зазначити, що присвійні займенники в англійській мові не змінюються за родами і числами.

  Наприклад:

  I love my pupils. I hate my work. — Я люблю своїх учнів (мн.год.). Я не люблю свою роботу (од. ч).

  Для того, щоб визначити, яке займенник слід вжити, треба звернути увагу, до якого власного імені або нарицательному належить займенник.

  He didn’t notice his slippers lying on the floor and went searching for them. — Він не знайшов свої (його) тапочки на підлозі і пішов їх шукати. Займенник відноситься до підлягає «він».

  She was so involved into her project that she even slept at work. — Вона була так захоплена своєю (її) проектом, що навіть спала на роботі. Займенник відноситься до підлягає «вона».

  I don’t want to apologize for my behavior, I know I was right. — Я не хочу вибачатися за свою (мою) поведінка, я знаю, що був прав. Займенник відноситься до підлягає «я».

  They didn’t like the actors in that film because their acting was terrible. — Їм не сподобалися актори в тому фільмі, тому що їх гра була огидна. Займенник відноситься до іменника «актори». Іншими словами, «…тому що гра акторів була огидна».

  We watched this film many times but still couldn’t get its sense. — Ми дивилися цей фільм багато разів, але так і не зрозуміли, в чому його сенс. Займенник відноситься до іменника «фільм».

  Звичайно, в деяких випадках на російську мову було б логічніше перевести таке займенник «свій», але для розуміння суті можна, навпаки, підставляти потрібні, нехай і не надто звучні займенники.

  Друга група присвійних займенників в англійській мові – незалежні. Їм зовсім необов’язково наявність поєднаної слова.

  У кожного залежного присвійного займенника є парне незалежне.

  Наприклад:

  Whose shoes are they? They are mine = they are my shoes. — Це мої черевики.

  This room is his, you can’t take it. — Це його кімната, ви не можете її зайняти.

  Is this car hers? Exactly. — Це її машина? Точно.

  These cups are theirs. — Це їх чашки.

  Whose party it will be? Ours. — Чия це буде вечірка? Наша.

  Whose joke was it, yours? — Чия це був жарт, ваша?

  Займенник it має аналогічну форму its. — Не слід плутати такі обороти:

  It’s my chair = it is my chair. — Це мій стілець.

  This toy is its = this toy belongs to a dog. — Це її іграшка.

  Також іноді використовують наступні обороти з притяжательными займенниками в англійській мові.

  I’d like to introduce a friend of mine (of him, of hers etc). — Я б хотів представити свого друга.

  Таким чином, знаючи правила англійської мови, ви будете застосовувати присвійні займенники англійської мови.

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: