Професії англійською мовою з перекладом – список

46d7b766463249490fcee836814a794e Професії англійською мовою з перекладом   список

Всі, хто починають вчити англійську мову, одним з перших починають вивчення найпопулярніших професій (profession ). Ці іменники стають основою для складання перших речень англійською мовою. Ось список, в якому представлені основні назви професій англійською.

Перелік професій англійською мовою

Назва професії англійською

Транскрипція

Вимова

Переклад

Actor

[ˈæktə]

 

Актор

Adjuster

[əˈʤʌstə]

 

Монтер

Administrator

[ədˈmɪnɪstreɪtə]

 

Адміністратор

Administrator

[ədˈmɪnɪstreɪtə]

 

Адміністратор

Agronomist

[əgˈrɔnəmɪst]

 

Агроном

Airhostess

[ɛə ˈhəʊstɪs]

 

Стюардеса

Analyst

[ˈænəlɪst]

 

Аналітик

Architector

[ˈɑːkɪtekʧə]

 

Архітектор

Artist

[ˈɑːtɪst]

 

Художник

Assistant

[əˈsɪstənt]

 

Асистент

Baby-sitter

[ˈbeɪbɪ ˈsɪtə]

 

Няня

Baker

[ˈbeɪkə]

 

Пекар

Banker

[ˈbæŋkə]

 

Банкір

Bartender

[ˈbɑːtendə]

 

Бармен

Biologist

[baɪˈɔləʤɪst]

 

Біолог

Bookkeeper

[ˈbʊkkiːpər]

 

Бухгалтер

Botanist

[ˈbɔtənɪst]

 

Ботанік

Broker

[ˈbrəʊkə]

 

Маклер

Builder

[ˈbɪldə]

 

Будівельник

Businessman

[ˈbɪznəsmæn]

 

Бізнесмен

Butcher

[ˈbʊʧə]

 

М’ясник

Cabby

[ˈbɑːtendə]

 

Таксист

Car Mechanic

[kɑː mɪˈkænɪk]

 

Автомеханік

Carpenter

[ˈkɑːpɪntə]

 

Столяр

Cashier

[kæˈʃɪə]

 

Касир

Chef

[ʃef]

 

Шеф-кухар

Chemist

[ˈkemɪst]

 

Хімік

Chief Specialist

[ʧiːf ˈspeʃəlɪst]

 

Головний спеціаліст

Cleaner

[ˈkliːnə]

 

Прибиральниця

Coach

[kəʊʧ]

 

Тренер

Cobbler

[ˈkɔblə]

 

Швець

Copywriter

[ˈkɒpɪraɪtər]

 

Копірайтер

Cosmonaut

[ˈkɔzmənɔːt]

 

Космонавт

Counsellor

[ˈkaʊnslə]

 

Консультант

Dentist

[ˈdentɪst]

 

Стоматолог

Designer

[dɪˈzaɪnə]

 

Дизайнер

Doctor

[ˈdɔktə]

 

Доктор

Driver

[ˈdraɪvə]

 

Водій

Ecologist

[iːˈkɒləʤɪst]

 

Еколог

Economist

[iːˈkɔnəmɪst]

 

Економіст

Editor

[ˈedɪtə]

 

Письменник

Electrician

[ɪlekˈtrɪʃn]

 

Електрик

Engineer

[enʤɪˈnɪə]

 

Інженер

Financier

[faɪˈnænsɪə]

 

Фінансист

Guard

[gɑːd]

 

Охоронець

Guide

[gaɪd]

 

Гід

Hunter

[ˈhʌntə]

 

Мисливець

Jeweler

[ˈʤuːələr]

 

Ювелір

Journalist

[ˈʤɜːnəlɪst]

 

Журналіст

Judge

[ʤʌʤ]

 

Суддя

Lawyer

[ˈlɔːjə]

 

Юрист

Legal Adviser

[ˈliːgəl ədˈvaɪzə]

 

Юрисконсульт

Librarian

[laɪˈbrɛərɪən]

 

Бібліотекар

Loader

[‘ləudə]

 

Вантажник

Locksmith

[ˈlɔksmɪθ]

 

Слюсар

Manager

[ˈmænɪʤə]

 

Менеджер

Mechanik

[mɪˈkænɪk]

 

Механік

Metalworker

[ˈmetlwɜːkə]

 

Слюсар

Milker

[ˈmɪlkə]

 

Доярка

Musician

[mjuːˈzɪʃn]

 

Музикант

Nurse

[nɜːs]

 

Медсестра

Painter

[ˈpeɪntə]

 

Маляр

Personnel Officer

[pɜːsəˈnel ˈɔfɪsə]

 

Кадровик

Photographer

[fəˈtɔgrəfə]

 

Фотограф

Physicist

[ˈfɪzɪsɪst]

 

Фізик

Pilot

[ˈpaɪlət]

 

Льотчик

Priest

[priːst]

 

Священик

Producer

[prəˈdjuːsə]

 

Продюсер

Salesman

[ˈseɪlzmən]

 

Продавець

Senior Specialist

[ˈsiːnjə ˈspeʃəlɪst]

 

Провідний спеціаліст

Tailor

[ˈteɪlə]

 

Швачка

Workman

[ˈwɜːkmən]

 

Робочий

У цьому списку основні професії англійською мовою з перекладом. Так, професій значно більше, але навіть цей перелік дозволить вам створити уявлення про мову, і якщо ви запам’ятаєте їх всі, то знання вашої мови поліпшуватися.

Ви повинні пам’ятати, що “робота” англійською – це “work” (використовується в самому широкому сенсі, як будь-яка діяльність, де треба докласти зусиль для отримання результату).

Також знання назв професій вам допоможе при працевлаштуванні на роботу в англомовній країні. Досить популярні і частенько трапляються вакансії, які не вимагають знань англійської мови в процесі роботи, тим не менш, друкуються англійською мовою. Навіть якщо ви хочете влаштуватися на просту робочу професію, і вам не потрібно знати англійську навіть на мінімальному рівні, то обов’язково прочитайте список професій англійською мовою. Вам може стати в нагоді ця інформація, в тому числі у самостійному пошуку роботи на вулиці.

Професії допоможуть вчити англійську

Вивчення професій допомагає вивчити похідні слова від більшої частини таких іменників. Наприклад, writer – письменник, а write – писати, writing – написання. Або слово baby-sitter допомагає запам’ятати слово baby – малюк.

Такі професії як designer допоможуть запам’ятати слово design – дизайн, а baker, bake – випікати. Знаючи професію bookkeeper, ви запам’ятаєте слово book – книга. А знаючи професію musician, ви будете знати слово music – музика. Це можна застосувати практично до всіх професій, які мають похідні дієслова, іменники і прикметники.

Професії, пов’язані з англійською мовою

248f46d026a27adf727ec6975c566870 Професії англійською мовою з перекладом   список

На Землі по-англійськи говорять близько 20% населення. Англійська мова – один з найбільш поширених і вважається мовою міжнародного спілкування. На англійській мові представлено близько 80% всієї інформації в світі. Сьогодні знання англійської мови життєво необхідно кожному, хто має освіту. Знаючи англійську мову, ви можете використовувати свої знання в інших сферах і застосовувати їх. Втім, співробітник з хорошим знанням іноземної мови завжди може претендувати на бонуси до зарплати.

Є професії, пов’язані з англійською мовою: маркетолог, секретар, дипломат, перекладач, екскурсовод. Список цих професій збільшується день від дня.

Marketing specialist

[ˈmɑːkɪtɪŋ ˈspeʃəlɪst]

Маркетолог

Secretary

[ˈsekrətrɪ]

Секретар

Diplomat

[ˈdɪpləmæt]

Дипломат

Interpreter

[ɪnˈtɜːprɪtə]

Перекладач

Guide

[gaɪd]

Екскурсовод

(House)maid

[ˈhaʊsmeɪd]

Покоївка

Babysitter

[ˈbeɪbɪsɪtə]

Няня

Kindergarten teacher

[ˈkɪndəgɑːtn ˈtiːʧə]

Вихователь

Sales consultant

[seɪlz kənˈsʌltənt]

Продавець-консультант

Waiter

[ˈweɪtə]

Офіціант

Administrator

[ədˈmɪnɪstreɪtə]

Адміністратор

English Teacher

[ˈɪŋglɪʃ ˈtiːʧə]

Вчитель англійської мови

Journalist

[ˈʤɜːnəlɪst]

Журналіст

Lawyer

[ˈlɔːjə]

Юрист

Flight attendant

[flaɪt əˈtendənt]

Бортпровідник

Economist

[iːˈkɔnəmɪst]

Економіст

Професії, пов’язані з комп’ютером

Сьогодні стали популярні такі професії як копірайтер, веб-дизайнер, телемаркетолог. Всі ці професії пов’язані з англійською мовою, а якщо ви володієте нею на достатньому рівні, то можете працювати на іноземних роботодавців, використовуючи англійську мову як основну. Також ви можете працювати блогером на зарубіжних сайтах, знаючи англійську мову і термінологію. Перерахуємо професії англійською мовою, володіючи якими, Ви можете працювати віддалено по інтернету.

Список IT-професій

Copywriter

[ˈkɒpɪraɪtər]

Копірайтер

Mobile Application Developer

[ˈməʊbaɪl æplɪˈkeɪʃn dɪˈveləpə]

Розробник мобільних додатків

Computer Programmer

[kəmˈpjuːtər ˈprəʊgræmər]

Програміст

IT Analyst

[aɪ ti ˈænəlɪst]

Аналітик інформаційних технологій

Software Engineer

[ˈsɒftweər enʤɪˈnɪər]

Розробник програмного забезпечення

Web Administrator

[web ədˈmɪnɪstreɪtə]

Веб-адміністратор

Content manager

[ˈkɔntent ˈmænɪʤə]

Контент-менеджер

Web-designer

[web-dɪˈzaɪnə]

Веб-дизайнер

System administrator

[ˈsɪstɪm ədˈmɪnɪstreɪtə]

Системний адміністратор

IT security specialist

[sɪˈkjʊərɪtɪ ˈspeʃəlɪst]

Фахівець з інформаційної безпеки

Game developer

[geɪm dɪˈveləpə]

Розробник ігор

Computer graphic animator

[kəmˈpjuːtər ˈgræfɪks ˈænɪmeɪtər]

Аніматор комп’ютерної графіки

Blogger

[ˈblɒgər]

Блогер

Якщо ж ваші мрії більш приземлені, тоді знання англійської вам допоможуть влаштуватися покоївки, нянею, вихователем, продавцем-консультантом, офіціантом або адміністратором. До речі, певна “спеціальність” по-англійськи називається “speciality”.

Важливо зауважити, що на сьогоднішній день практично будь-яка професія, супутня доброму знанню англійської мови може стати більш високооплачуваною. Можна працювати і медсестрою, і лікарем, і водієм, і інженером, програмістом в англомовній країні або працювати віддалено, але для цього обов’язково знання мови на достатньому рівні.

Деякі професії просто не існували б без англійської мови, наприклад, вчитель англійської мови або перекладач. Тому для таких професій вивчення англійської мови становить першочергову важливість і здійснюється настільки глибоко, наскільки це можливо. Особливо це стосується професії перекладача-синхроніста, для оволодіння якою вимагається знання мови на рівні носія, причому включаючи специфічні знання, терміни з різних областей і наук.

Навчайтеся з онлайн самовчителем Lim English не менше 30 хвилин в день і вже через кілька місяців Ви зможете заговорити англійською!

Читайте також:  «Ульотні» фрази для розмови англійською: I believe I can fly
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: