Пунктуація в англійській мові

Як такої пунктуації в англійській на курсах вивчення мови практично не навчають.

Сам же англійську мову називають мовою з недостатньою пунктуацією, в той час як російська мова має надлишкову пунктуацію. А ще кажуть, що пунктуація в англійській мові майже завжди є авторською.

Пунктуація представляє з себе систему знаків (крапку, кому, знак оклику, знак двокрапки, і т. д,) яка використовується для розділення речень і більш зрозумілого їх тлумачення. Кожен з таких символів в англійській мові називається «punctuation mark«.

Правила вживання пунктуації в англійській

Точка (full stop or period)

Точка в англійській, в загальному випадку, як і в інших мовах ставиться в кінці речення.

Наприклад:

I like ice-cream. – Я люблю морозиво.

1 В англійській мові слід ставити крапку в кінці розповідного та наказового речення:

The game is over. — Гра закінчена.

Go to school. – Іди в школу.

2 Точка ставиться при скороченні певних слів:

i.e. (від латинського id est) (= that is) = тобто (цебто)

e.g. (від латинського exempli gratia) (= for example) (наприклад)

Однак у сучасному британському варіанті написання скорочення з крапками в кінці не так широко поширені, як в американському варіанті написання:

Mister — Mr (британський варіант) = Mr. (американський варіант) — містер, пан

Mistress — Mrs (британський варіант) = Mrs. (американський варіант) = місіс, пані ( заміжня жінка)

kilogram — kg (британський варіант) = kg. (американський варіант)

USA (британський варіант) = U. S. U. (американський варіант)

Кома (comma)

Кома ставиться згідно з правилами англійської мови, описаним вище.

Приклад:

I speak Spanish, English and German. – Я говорю іспанською, англійською та німецькою.

Крапка з комою (semi-colon)

Крапку з комою ставлять між граматично розділеними пропозиціями (в сложносочиненном реченні), коли відсутня союз, тобто в тому місці, де кома може бути замінена крапкою.

Читайте також:
ТОП-12 шкіл англійської мови, формат та вартість занять у них

Приклад:

We should panish these naughty children; they recently did not obey at all. –

Треба б покарати цих неслухняних дітей; вони останнім часом зовсім не слухаються.

Крапка з комою може також використовуватися для того, щоб розділити пункти перерахування, якщо вони становлять граматичну складність для звичайної коми.

Приклад:

A p?lice officer made a flick of his wand; a machine began slowly to move forward. –

Поліцейський змахнув паличкою; машина почала повільно рухатися вперед.

Двокрапка (colon)

1. Двокрапка може вживатися до цитати або довгого тексту прямої мови (перед коротким текстом ставлять кому):

Приклад:

The president said: «We should unite our efforts to fight corruption» — Президент сказав, нам необхідно об’єднати наші зусилля по боротьбі з корупцією

Зауважте, що перед коротким текстом у прямій мові як правило ставлять кому:

Приклад:

He told me, «Do you want to drink something?» — Він сказав мені: «Ви хочете що-небудь випити?»

2. Двокрапка також ставиться в кінці речення, у тому випадку, якщо надалі передбачається якесь пояснення або уточнення змісту основного речення:

Приклад:

All he was needed to get out of this situation. – Все що йому було потрібно, так це виплутатися з цієї ситуації.

3. Двокрапка в англійській мові також прийнято ставити перед групою перераховуються однорідних членів речення, як правило воно ставиться після узагальнюючих слів:

Приклад:

According to the contract to your city were to be delivered to the following products: milk, flour, bread, sugar beets, potatoes, carrots.

Згідно з контрактом у ваше місто повинні були бути доставлені наступні продукти харчування: молоко, борошно, хліб, цукор, буряк, картопля, морква.

Читайте також:
Збірні іменники в англійській мові: class, crew, crowd, tribe, etc

Знак питання (Question mark)

Знак питання ставлять у кінці питального речення:

Приклад:

Where is your pen? — Де твоя ручка?

Запам’ятайте, що після непрямого запитання (питання, яке передається у непрямій промови) виступає в ролі додаткового підрядного речення, вживати слід точку замість знака питання:

Приклад:

Tom asked where she has been. – Тому запитав, де вона була.

В кінці непрямого питання, тим не менш, слід ставити, також як і в російській мові, знак питання, у випадку, якщо коли головне речення є питальним реченням:

Приклад:

Do you understand what I am talking about? — Ви розумієте про що я кажу?

Знак оклику (Exclamation mark)

Знак оклику слід ставити в кінці оклику пропозиції (у реченнях, в яких виражену думку ми супроводжуємо сильним почуттям):

Hello! I am very happy to see you again! — Привіт! Я дуже щасливий побачити тебе знову!

Лапки (Quotation mark)

Лапки вживають для того, щоб позначити початок і кінець прямої мови і цитати. Лапки ставлять у верхній частині рядка на початку і в кінці прямої мови.

Приклад:

Mary said, «He is coming tonight.» — Марі сказала: «Він приїжджає сьогодні ввечері».

Апостроф (Apostrophe)

1. Знак апострофа використовується для позначення пропуску букв:

Апостроф використовується в:

1) скорочення, які складаються з кількох слів: g’by — good by, so’s — so as, don’t — do not, i’m — I am та ін. 2) скорочення складаються з 1 слова: ’em — them, s pose — suppose, t’ day — today, ’cause — because, doin’ doing, і тд.

3) зустрічається також і в інших типах скорочень, наприклад він може використовуватися замість перших 2 цифр року: summer of ’97 (1997).

Читайте також:
Тема "Проблеми навколишнього середовища" (Environmental problems)

2 Для того, щоб утворити притяжательный відмінок іменників (в однині слід додавати –’s; а в множині і закінчуються в однині на – s додавати потрібно лише тупий наголос):

the teacher’s book – книга вчителя,

the teacher’ books — книги вчителя.

Тире (Dash)

Тире в англійській мові найбільш часто може вживатися при неформальному написанні, воно не використовується, або використовується рідко в офіційних документах. Багато воліють ставити його замість двокрапки або крапки з комою.

Наприклад:

1 Тире може використовуватися при несподіваному, але необхідному поясненні в середині речення:

But they his brothers were not ready to pass this exam. — Але вони, його брати, були не готові до здачі іспиту.

2. Якщо до пропозиції дописується додаткова думка або якесь судження:

Andy will collaborate with us — at least, we talked about it. – Енді буде співпрацювати з нами, принаймні ми говорили про це.

3 Тире також можна вжити для того, щоб позначити незакінчену мова, а от в російській мові в таких випадках слід було б вжити три крапки:

If you will be more carefull – Якщо ви бдете більш обережні …
Риска (дефіс) (hyphen)

Рисочку або дефіс ставлять для того, щоб з’єднати частини складових слів: reading-room читальний зал; dark-green темно-зелений, light-blue світло-блакитний.

Ось, мабуть, і всі основні випадки, в яких можуть використовуватися ті ними інші знаки пунктуації. Сподіваємося, що після цього уроку пунктуація в англійській мові не буде здаватися вам складною, а вивчивши кілька прикладів, ви швидко навчитеся грамотно користуватися її правилами.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн