Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

Ahoy, guys! Кажуть, любов — це коли перестаєш порівнювати. You know we love you! Але сьогодні поговоримо про порівняння і якостях, тобто розберемо різницю між «as» (не «ass») і «like». Розглянемо вживання та значення цих слів, а також наведемо приклади. Ain’t nothing new! Just some new… let’s go!

Зміст статті:

Обидва слова вживаються для порівнянь. Ми можемо порівнювати один предмет з іншим чи однієї людини з іншим. Але між ними є різниця.

I’ve been working as a dog — буде звучати дивно, так як припускає, що ви працювали собакою, т. е. займали посаду під назвою «собака» і виконували її роботу. Звучить підозріло.

В свою чергу:

I’ve been working like a dog — працював як собака (подібно собаці) — буде означати, що ви працювали в поті чола. And that’s the way you say it!

Давайте розберемося детальніше!

 

Like

Вимова і переклад: [laɪk] – такий же, схожий на когось (щось); подібний; подібний чогось.

Значення: зазвичай — привід, за яким слід іменник або займенник.

Вживання: використовується для порівняння; щоб заявити, що хтось (щось) схожий(е) на когось (щось).

He speaks like a native speaker. – Він говорить, як носій мови (подібно носія).
She looks like a celebrity. – Вона виглядає як знаменитість.
The claws of cats are very sharp. They are like razor. – Котячі кігті дуже гострі. Вони як бритва (схожі на бритву).

Як ми вказали вище, «like» — це привід. Саме тому після нього ставиться займенник, іменник або слово з закінченнямing (герундій).

Reading this book is like speaking to an old friend. – Читання цієї книги — як бесіда зі старим другом.
Hate is like drinking poison and expecting someone else to die. – Ненависть — це як пити отруту і чекати, що помре хтось інший.

 • «Like» можна доповнити прислівниками «just», «more», «very much» etc.:

Just like you, Jane wanted to be a doctor. – Як і ти, Джейн хотіла бути лікарем.
More like boy toy, actually. – Скоріше більше схожий на молодого коханця.
As you see, he is very much like you. – Як бачиш, він дуже схожий на тебе.

 Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

 • Може виступати в ролі прикметника:

I responded in like (similar) manner. – Я відповів подібної (схожої) манері.

 • У неформальному англійською, «like» часто використовується в якості союзу. Це дуже поширене в розмовному американському англійською мовою. Однак це не вважається граматично правильним.

Nobody loves her like I do. – Ніхто не любить її так , як я.
She needs the money, like I do, so she works overtime. – Їй потрібні гроші, як і мені, тому вона переробляє.
I hope you’ll not get ill again, like you did when we went to Paris. – Сподіваюся, ти не захворієш, як в минулий раз, коли ми поїхали в Париж.

 • Також у неформальному англійською іноді вживається в ролі прислівника:

There was this funny smell — sort of dusty like. – Там був якийсь дивний запах, такий курний.
So she comes into the room and she’s like, “Where is everybody?”. – Так ось вона входить в кімнату і така: «А де всі?».

 Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 33

Вирази і слова з «like»:

like a baby’s bottom – м’який на дотик (особливо про особу після гоління);
like a bat out of hell – дуже швидко, зі свистом, з усіх ніг, кулею, що є духом; що є сечі, драпаком;
like a bitch – сильно, дуже, набагато, багато;
like family – однієї крові;
flies like to honey – як мухи на мед (або “as flies to shit”);
like a bear with a sore head – дуже сердитий, розлючений, злий як чорт;
like a beast at bay – як загнаний звір;
like a beggar – по-жебрацькому;
like a bolt from the blue – як обухом по голові, як грім серед ясного неба;
likeability – здатність подобається людям;
like all get out – на чому світ стоїть;
like an elephant in a china shop – как слон в посудній лавці;
like father like son – яблуко від яблуні недалеко падає;
like parents, like children – як від кого, той і в кого (які батьки, такі й діти);
like-for-like – рівноцінний, типовий, абсолютно схожий; аналогічний; ідентичний;
like shit off a shovel – швидко;
like shit to a blanket – як банний лист;
like shooting ducks on a pond – легко, без ускладнень, просто;
like shooting fish in a barrel – як пару пальців об асфальт;
like shaving a shark – як горохом об стіну;
like sin – дуже сильно;
like smoke – швидко і легко, моментально, без сучка; як по маслу;
like fun – тримай кишеню ширше, навряд чи, як би не так; пішов ти!; брешеш! вираз недовіри, відмови, заперечення);
like a bastard – як шалена;
like shock – лайк-шок (відчуття, яке виникає у людини, чий пост в соцмережах зібрав набагато більше «лайків», ніж він очікував).

As

Вимова і переклад: [æz] – як; раз; як; в ролі; тому, що; у зв’язку з тим, що; ніж; за мірою.

Значення: виступаючий в конкретної функції чи виконує конкретну роботу. Може бути не тільки приводом, але й іншими частинами мови. Наприклад, союзом. Використовуємо в тому випадку, якщо за ним слідує підмет з дієсловом, який зазвичай є присудком.

Вживання: зазвичай перекладається як «як». Вживається, говорячи про професії. Акцент стоїть на ролі або функції когось (чогось). Тобто, предмети не схожі між собою, один предмет і є інший.

Читайте також:  Сімейка Крудс / The Croods (2013)

Після «as» слід підмет і присудок.

 Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

«As» (= in the same way that). Як правило використовується в ролі союзу.

Nobody paints as he does. – Ніхто так не малює, як він.
It started raining as we said it would. – Почався дощ, як ми і передбачали.
I will do that work as you showed me. – Я зроблю ту роботу, як ти показав мені.
The water can be used as a source of energy. – Воду можна використовувати як джерело енергії.
She used her family photos as the only decoration for the walls. – Вона використовувала свої сімейні фотографії як єдина прикраса для стін.

У випадках, де «as» виступає в ролі союзу, за ним слід прийменниковий оборот (prepositional phrase) або підрядне речення (subordinate clause). Так як союз «as» вказує на схожість.

Nobody loves her as I do. – Ніхто не любить її так, як я.
In August, as in July, the weather is very hot. – У серпні, як і в Липні, погода дуже жарка («in July» — prepositional phrase).

Коли ми говоримо про те, що хто-то ким працює, «as» необхідний.

She works as a secretary. – Вона працює секретарем.

 Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

 • Поєднання «such as» – «наприклад», «такі як» вживається без дієслова.

Some cars such as BMW can be very expensive. – Деякі машини, такі як BMW, можуть бути дуже дорогими.

До речі, рекомендуємо до прочитання: So і Such: є відмінності?

 • На письмі і в розмовній мові часто вживається вираз «as usual» – «як завжди».

He won as usual. – Як зазвичай, він виграв.

 • Перекладається «такий же якв конструкції «asas …» (при цьому в середині стоїть прикметник).

He’s as stupid as his brother! – Він такий же дурний, як і його брат!

 Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

Стійкі вирази з «as»:

як ти знаєш – as you know
так як я сказав – as I told you
так як він пропонував – as he suggested
так як я думав – as I thought
як зазвичай – as usual
як завжди – as always
як ми і домовилися – as we agreed

 • Зверніть увагу: У деяких випадках «as» може вживатися в конструкції «as + іменник».

Коли ми вживаємо «as + іменник», ми показуємо, що щось (хтось) є або було чимось (кимось) насправді. «Like» в свою чергу служить лише для порівняння. Порівняйте:

In 2003 John work as a teacher. – 2003 Джон працював вчителем (він насправді працював учителем).
There are many dead birds in the garden. It’s like a cemetery. – В саду багато мертвих птахів. Він схожий на кладовищі (але насправді це не кладовище).
As your boss, I must warn you to be careful (я є твоїм босом).
Like your boss, I must warn you to be careful (я не є твоїм босом, але так само, як і він, я повинен тебе попередити).

 • As if / as though – ніби.
Читайте також:  Топ 20 компліментів англійською

Після «as if / as though» використовується другий тип умовного способу (Subjunctive II). Детальніше про умовних пропозиції радимо почитати тут.

She walks as if she were a model. – Вона ходить так, ніби вона модель.
They have captured and imprisoned him, as though he were a criminal. – Вони схопили і ув’язнили його у в’язницю, як ніби він злочинець.

 Різниця між Like та As: правила вживання і в чому відмінності

 • Коли ми хочемо дати приклад, то можна використовувати «such as» або «like».

He prefers classical composers, like Chopin. – Він воліє класичних виконавців таких як, Шопен.
She prefers French actors, such as Delon. – Вона віддає перевагу французьких акторів таких як, наприклад, Делон.

Вирази і словосполучення з «as»:

as a blind – для відводу очей, для відмазки;
as a body – у цілому, в сукупності;
as varied by – із змінами, внесеними;
as verified – за результатами перевірки;
as viewed from – з боку;
as laid down by – як викладено;
as last resource – тільки в крайньому випадку;
as legislation allows – в межах допустимих законом;
as a bet – на спір;
as fair as a lily – прекрасний як лілія;
as far again – вдвічі далі;
as far as – оскільки, наскільки, що стосується;
as gains and losses – у складі прибутків і збитків;
as happy as a pig in mud / as a clam at high tide / as a dog with 2 tails – радості повні штани;
as pale as death / as a ghost / as a corpse / as ashes – блідий як смерть;
as a bombshell – як грім серед ясного неба (розмовна англійська);
as lean as a rake – худий як тріска (розмовна англійська);
as bad as all that / as it gets – гірше бути не може (розмовна англійська);
as a basket of chips – надзвичайно, вкрай (розмовна англійська).

Висновок

Підсумуємо?

Використовуємо:

 • «Like» з «noun» або «pronoun». «Like» – «як». Говоримо про схожість двох предметів. People like Jack. I ran like hell.
 • «As» + підмет (іменник) + присудок (дієслово). Коли один і той же предмет виступає в іншій якості. Як хороша мати (as a good mother), Джейн стежила, щоб діти був здорові. Бос вибрав Лору в якості заступника (as a deputy).

А закріпити цю тему можна в нашому онлайн-тренажері з допомогою вправи “Різниця між As і Like”!

Hope everything is clear now! Stay classy as you can!

Велика і дружна сім’я EnglishDom

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: