Розділові питання в англійській мові

Розділовий питання в англійській мові ставлять у тому випадку, коли потрібно перевірити якесь припущення, отримати згоду чи незгоду зі своєю думкою.

Розділовий питання ще називається питання з хвостиком (tag question).

Він складається з двох частин.

Перша частина – це звичайне стверджувальне або негативне оповідний пропозицію.

Друга частина питання – це короткий загальний питання, який складається з займенники і модального або допоміжного дієслова. Вводиться друга частина через кому. Модальний або допоміжний дієслово є частиною присудка з першої частини і обов’язково є протилежним до дієслова з першої частини. Тобто, якщо перша частина ствердна, друга – негативна, і навпаки.

You always do your homework, don’t you? (Ти завжди робиш домашню роботу, чи не так?).

He is polite, isn’t he? (Він ввічливий, чи не правда?).

Друга частина розділового питання в англійській мові (або хвостик) перекладається завжди «не так?», «чи не правда?» «адже так?».

Якщо дієслово to be в 1-м особі од. числі, якщо вопросительная частина негативна, то буде використовуватися не форма am not, а форма aren’t.

I’m so reckless, aren’t I?

I am strange, aren’t I?

Однак якщо вопросительная частина позитивна, то використовується форма am.

I am not like that, I am? (Я не такий, чи не правда?).

I am not a real man, am I? (Я ж не справжній чоловік?).

Хвостик може також не переводитися звичайним чином. В українській мові йому відповідає входження слова «адже».

You have already done your work, haven’t you? (Адже ти вже зробив свою роботу?).

У запитальній частині суб’єкт висловлювання завжди представлений відповідним займенником.

My guests and Pitt are at home now, aren’t they? (Мої гості і Піт зараз вдома, так адже?).

У часі Present Simple,якщо в основній частині немає допоміжного дієслова, то «хвостик» буде використовувати дієслова do/does.

He speaks English, he doesn’t? (Адже він говорить по-англійськи?).

We often play with them, don’t we? (Ми часто граємо з ними, правда ж?).

Під час Past Simple, якщо в основній частині немає допоміжного дієслова, то «хвостик» буде використовувати дієслово did.

He went to the shop last night, he didn’t? (Адже він ходив вчора вечорів в магазин?).

They stayed with you yeaterday, didn’t they? (Вони були у тебе вчора, чи не так?).

У часи Continious у запитальній частині використовується відповідна форма to be.

They are playing in they yard, aren’t they? (Вони грають у дворі, чи не правда?).

My friend isn’t calling him, he is? (Мій друг адже не дзвонить йому?).

У часи Perfect у запитальній частині використовується дієслово have/had.

You haven’t seen him for ages, have you? (Ти не бачив його вже сто років, чи не так?).

His friends hadn’t come here before, they had? (Його друзі адже не приходили сюди раніше?).
Як правильно відповісти на питання

Як правильно відповідати на розподільчий питання в англійській мові? Так як той, хто задає розділовий питання, чи хоче отримати підтвердження або заперечення своєї думки, то й відповідь повинна бути коротко: yes або no.

Якщо перша частина ствердна, то підтвердження містить Yes, а заперечення No.

He will answer my question, won ” t he? – No, he won’t. (Адже він відповість на моє питання? Ні, не відповість).

My friends are nice, aren’t they? – Yes, they are. (Мої друзі милі, не чи правда? Так, вони милі).

Якщо перша частина негативна, то згода містить No, а незгода – Yes.

This people won’t understand me, they will? – No, they won’t. (Ці люди не зрозуміють мене, адже так? – Так, не зрозуміють.)

His father isn’t vey kind, is he? – Yes, he is. (Його батько не дуже добрий, чи не так? Ні, він добрий).

Інтонаційно перша частина розділового питання в англійській мові вимовляється з понижающейся інтонацією, а вопросительная частина – з пониженням тону.

Спонукальні розділові питання, які починаються зі слова let’s, вимагають «хвостик» Shall we.

Let’s go to the cimena, shall we? (Давайте підемо в кіно, добре?).

Питальні речення, які закликають не робити чого–небудь, мають хвостик – will you.

Don’t play with that boy, will you? (Не грай із тим хлопчиком, добре?).

Питання, які починаються з let me/him etc, мають хвостик – will you або won’t you.

Let me help him, will you? (won’t you?) (Дай мені допомогти йому, добре?).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: