Розробка уроків з англійської мови. Приклад і покроковий план

Розробка уроків з англійської мови повинна включати в себе систематизовану підготовку учнів, спрямовану на розвиток навичок усного мовлення, осмислене вживання необхідних граматичних конструкцій і використання активної лексики учнів.

Вимоги до уроків з англійської мови

Розробка уроків англійської повинна відповідати наступним вимогам:

 • логічність;
 • чітке дотримання структурі уроку;
 • використання наочних матеріалів і посібників з метою кращого засвоєння матеріалу.

Приклад розробки уроку з англійської

Розглянемо конспект уроку — розробка уроків з англійської мови на тему Great Britain (Велиобритания).

Мети даного уроку по темі Great Britain:

Сприяння формуванню комунікативної компетенції учнів, запам’ятовування лексичних одиниць з теми «Великобританія», виховання інтернаціоналізму та сприяння розвитку розумових процесів учнів.

Завдання уроку:

 • Сприяти вживання лексики попередніх занять
 • Розширення знань про Великобританії
 • Розвиток мовної здогадки
 • Практика роботи зі словником та іншими наочними посібниками

План уроку:

 • Організаційний момент.
 • Привітання.

— Good afternoon, children! Sit down, please.

— What date is it today?

— What’s the weather like today? Is it cold/ frosty/sunny/rainy etc?

 • Фонетична зарядка, мовна розминка.

Звуки [t] — [d], [w] — [v], [r] та [l]: foot – food, wet – vet, train – blame. Вимова слова hello, window, vain і т. д., звертаючи увагу на правильну артикуляцію звуків.

 • Прочитання вчителем вірша разом з учнями. Розбір граматичних явищ, що зустрічаються в ньому.
 • Перевірка домашньої роботи (усна частина).
 • Введення в тему заняття.

Today we are going to talk about Great Britain and its famous places.

What do you know about England?

What cities of the country do you know?

What can you tell about them?

Викладач викладає тему за допомогою мультимедійної презентації. Потім учні розповідають (російською мовою), що нового вони дізналися про країні досліджуваного мови.

Читайте також:
Різниця у вживанні між say, tell, speak і talk?

Робота з друкованим матеріалом (текстом).

Тренування вимови географічних назв, читання та переклад тексту по ланцюжку, виконання завдань і вправ до прочитаному тексту (по темі уроку).

Вправи до тексту:

Before reading activities:

А) Look at the pictures and try to answer the questions. What is the text about? What problems does it face?

Б) Work with the active vocabulary of the text.

While reading activities:

«True or False».

Дане завдання передбачає розкладання учнями пропозицій на дві групи.

Парна робота з розрізним матеріалом на суміщення початку і кінця пропозиції.

Заповнення пропусків у реченнях.

Відповіді на питання по тексту.

Кросворд. Знайти географічні назви.

Підведення підсумків заняття.

Узагальнення матеріалу, відповіді на запитання учнів та перевірка якості засвоєння ними пройденого матеріалу за допомогою тестів, контрольних робіт та завдань для самостійного виконання.

Виставлення оцінок.

Крім того, розробка уроків з англійської мови передбачає подальшу самостійну роботу учнів удома в цілях закріплення пройденого на заняттях матеріалу. В якості домашнього завдання за темою Great Britain можна використовувати наочний та роздатковий матеріал, складання карток для однокласників і твори на пройдену тему.

Грамотна розробка уроків з англійської мови та їх якісна проробка сприяють міцному засвоєнню матеріалу, мотивації учнів до подальшого вивчення мови, розвиває кругозір і обізнаність учнів, без чого неможлива подальша робота по успішному вивченню англійської мови.

Можливо, вам буде цікаво: Відкритий урок з англійської мови

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн