Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

Дана стаття є оглядової і присвячена одній з найбільш складних тем в англійській граматиці — майбутнього часу. Про нашому майбутньому ми можемо тільки припускати. Таким чином, коли ми говоримо про майбутнє, то ми маємо на увазі такі модальні значення:

намір – intention
бажання – will
зобов’язання – obligation
впевненість – assurance
очікування – expectation
пророкування/ припущення — prediction

У зв’язку з цим способи вираження майбутнього часу в англійській мові представляють значну складність. Будемо розбиратися з цією складною темою поступово і для цього розділимо її на 3 рівні.

Рівень 1: Майбутнє в англійській мові – (для початківців: beginners)
Рівень 2: Майбутнє в англійській мові – (для продовжуючих: intermediate)
Рівень 3: Майбутнє в англійській мові – (для удосконалюються: advanced)

Кожен рівень включає в себе вправи для відпрацювання кожного способу для кращого розуміння теми. Всім успіхів!

* * *

Часи і конструкції для вираження майбутнього часу в англійській мові (за рівнями складності)

496721dee143bc917155787bfe7298e2 Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

Майбутнє в англійській мові. Рівень 1 (початковий, для початківців)

Таблиця 1.
4874d89389fd67da1f6f84e164dfe7a8 Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

Спосіб 1. Future Simple Tense — просте майбутнє. Якщо ви початківець, то, говорячи про своє майбутнє, просто ставте дієслово will перед дієсловом-дією. Future Simple Tense чудово підходить для вираження майбутнього часу. Вас зрозуміють, не сумнівайтеся! Використовуйте конструкцію «збиратися — be going to», коли говорите про свої плани (спосіб 2.3).

Спосіб 2. «Be going to» — заплановане дію в найближчому майбутньому.
Даний випадок може викликати труднощі у вивчають майбутнє час, так як таке діяння може бути виражене Present Continuous (особиста домовленість) або конструкцією be going to (намір, план). Однак, не хвилюйтеся, у більшості випадків ці конструкції взаємозамінні. Вони різняться лише ступенем ймовірності вчинення дії! Вправи нижче допоможуть вам розібратися з цим.

Виконати вправи по темі «Майбутнє в англійській мові для початківців»

* * *

Майбутнє в англійській мові (рівень 2, intermediate)

Таблиця 2.1

ac5f826c010e951f4dbe9f5acbb5788a Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

Таблиця 2.2.

a322d2e55cef90b98f2cb7783456a72d Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

Як бачите, способи вираження майбутнього часу можуть заплутати будь-якого вивчає англійську мову. А адже вони дуже часто зустрічаються в тестах. Що ж робити??

З усіх 10 способів треба навчитися відрізняти спосіб 7. Очікування розпорядження і спосіб 8. Розклад, а також запам’ятати, що майбутній час вживається в складних реченнях з «if/ when» (спосіб 9). Почнемо з цих способів, тому що вони самі легені.

* * *

Спосіб 7. Дієслово Shall — очікування розпорядження. Якщо ви очікуєте, що хтось збирається дати вам якесь доручення або попросити про щось, ви можете запитати його про це самі. Вивчіть приклади. Важливо, що цей зворот вживається тільки з займенниками I і we.

ПРИКЛАДИ

 1. Shall I water the flowers? — Мені полити квіти?
 2. Shall I feed the dog? — Мені погодувати собаку?
 3. Shall we do the gardening? — Нам попрацювати в саду?
 4. What shall I do? — Що мені зробити?
 5. What shall we do? — Що нам зробити?
Читайте також:
Цікаві фрази англійською: in love we often doubt what we most believe

Вправа 2. Закінчите пропозицію по ситуації. Використовуйте конструкцію Shall I (we)…? – Мені (нам) зробити…?

1) You and your friend want to do something in the evening but you don’t know what. Ask your friend.

2) You try on a jacket in a shop. You are not sure if you want to buy it or not. Ask your friend for advice.

3) it’s Helen’s birthday next week. You want to give her a present, but you don’t know what. Ask your friend for advice.

4) You and your friend are going on holiday together, but you haven’t decided where to. You ask him/her.

5) You want to visit your friend later. You don’t know what time to come. You ask him/her.

* * *

Спосіб 8. Present Simple — розклад. Якщо в реченні мова йде про п’єсу, фільм, концерт, якому-небудь громадському заході або прибуття та відправлення автобуса, поїзда, літака, то в ньому треба вживати The Present Simple Tense. Справа в тому, що всі ці події початку заплановані і відбуваються регулярно і за розкладом (програмі). Дієслова побічно підказують на розклад: arrive, depart, leave, take off, start, begin, finish, end і деякі інші. Також часто Present Simple використовується, коли мова йде про розклад людей. ПРИКЛАД What time do you finish work today?

Вправа 1. Всі пропозиції містять події, які відбудуться у майбутньому, але за розкладом. Який час треба в них використовувати?

1. The match … (finish) at half past nine, so I will be at home at ten o’clock.
2. School … (start) о 8.45 every morning.
3. My elder sister … (finish) school in June.
4. What time … the next bus … (leave) for Bristol?
5. The plane … (arrive) at midnight.
6. I … (start) my new job on Monday.

* * *

Спосіб 9. Future Simple — умовні речення. Виявляється, ці пропозиції в англійській мові укладаються в стандартну схему: в головній частині Future Simple, в придаткових – Present Simple.

Вправа 3.

A. Співвіднесіть виразу 2-х колонок і складіть пропозиції в майбутньому часі.

0cbee8415f719a5fc64f3c14106f72a1 Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

B.
1. He says that he … (to visit) us before he … (to leave) our town.
2. Jane … (to stay) at home until she … (to feel) better.
3. I … (to tell) you as soon as I …(to know).
3. Give my love to Laura if you … (to see) her.
5. We … (not to finish) work in time unless you … (to help) us.
6. I … (to give) you my bike if you … (to bring) it back tomorrow.
7. Mother says that we … (to have dinner) after we … (to unpack) our things.
8. Don’t get off the train until it … (to stop).
9. You may take this book if you …(not to keep) it too long.
10. Your boss … (to give) you a day off on condition that (за умови що) you … (to work) on Saturday morning.

Читайте також:
Скільки часів в англійській мові - 12, 16 або 24?

Відпрацювати Вправи на підрядні речення часу умови.

* * *

Спосіб 10. Future Simple — конструкції There is/are і Passive Voice в майбутньому часі.

Вправа 4. There is/ are. Перекладіть речення на англійську мову, використовуючи конструкцію There is/are (в майбутньому часі).

 1. На вечірці буде багато гостей.
 2. Наступного тижня в магазинах буде повно людей.
 3. У цьому магазині буде розпродаж завтра.
 4. Цієї весни в парку висадять нові дерева.
 5. Цієї осені в лісі багато грибів (mushrooms).
 6. У цьому театрі буде нове уявлення (performance).

Вправа 5. Passive Voice. Переробіть речення в Passive Voice (в майбутньому часі).

ЗРАЗОК. They will write the letter. — The letter will be written by them.

 1. They will invite many people to the party.
 2. She will translate the text on history.
 3. He will ask the questions about the story.
 4. We will discuss our plans on holidays.
 5. The teacher will bring the dictionaries.
 6. Sam is going to buy tickets to the cinema.
 7. Ann is going to make the sandwiches.
 8. I will probably meet Mr Johnson at the entrance.

* * *

Переходимо до більш складних випадків вираження майбутнього часу в англійській мові, але саме на них треба звернути увагу, так як вони часто використовуються і постійно зустрічаються в тестах і вправах. Розглянемо способи 3, 4, 5, 6.1 — Future Simple у порівнянні із способом 6.2 (be going to).

Особливу увагу потрібно звернути на спосіб 6.2, так як в ньому конструкція «be going to» втрачає своє звичайне значення «збиратися». В даному випадку мова йде про припущенні, заснованому на «ознаки майбутнього в сьогоденні» і часто ці ознаки важкувато побачити. Так, наприклад, якщо на небі збираються хмари, ми можемо припустити, що скоро піде дощ. Вправи нижче допоможуть вам розібратися з ними.

Вправа 6. Be going to. Зробіть передбачення або припущення, засноване на цієї ситуації. В цьому випадку для вираження майбутнього треба використовувати конструкцію be going to.

What is going to happen in these situations?
1. There are a lot of black clouds in the sky. (rain) __________________

2. It’s 8.30. Tom is leaving his house. He has to be at work at 8.45., but the journey takes 30 min. (late) ___________________

3. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole. (sink) ____________________

4. Lucy and Chris are driving. There is very little petrol left in the tank. The nearest petrol station is a long way away. (run оut) ___________________

* * *

Що стосується способів 5 та 6.1, то запам’ятайте слова probably, perhaps, а також дієслова (hope, promise, expect, think, believe, be sure, be afraid, know) і сміливо вживайте в реченнях з ними Future Simple Tense.

Вправа 5. Will/ be going to. Навчіться відрізняти припущення, засноване на інтуїції, від припущення, заснованого на «ознаки майбутнього в сьогоденні».
1. It ____________ probably (rain) tomorrow.
2. The sky is dark. It ____________ (rain).
3. I think your father __________ (take) me with you.
4. Look at that tree. It ______________ (fall ) down.
5. It’s Christmas morning and mum______________ (cook) a turkey.
6. I think, in future we ____________ study on the Internet.
7. I hope Mary _____________ (pass) her exam.
8. In 100 million years the sun ________ (be) dead.

Читайте також:
The past simple tense / Простий минулий час.

Ви виконали вправи на кожен спосіб вираження майбутнього часу окремо, а також вправа 5 на порівняння. Продовжуйте вивчати майбутній час в англійській мові і виконайте вправи на способи вираження майбутнього часу (intermediate)

* * *

Майбутнє в англійській мові (рівень 2, advanced)

Таблиця 3.

65e54539a5e4127ca9f531b3cc566778 Способи вираження майбутнього в англійській мові (за рівнями складності)

Спосіб 11. Дієслово Shall. В сучасній англійській мові дієслово shall вказує на повинність, в той час як дієслово will – на бажання, факт та ін (див. таблицю 1). Виконайте вправу, щоб відчути це.

Вправа 8. Shall або will?

 1. I … help you tomorrow.
 2. We … never leave our friends who need us.
 3. The two brothers … never be separated again!
 4. I… pay my account at the end of the month.
 5. He … feel cold without an overcoat in December.
 6. We … all grow old, sooner or later.
 7. It … cost a lot of money to live in such a fine hotel.
 8. A fish out of water … die very quickly.

* * *

Спосіб 12. Future Continuous Tense використовують, коли дія відбудеться в конкретний момент часу в майбутньому.

У деяких підручниках стверджується, що якщо дія очікується в будь-якому випадку і відбудеться незалежно від мовця (природний хід подій), то також треба використовувати The Future Continuous Tense. Це випадок досить складний! Вивчіть приклади, але поки його розглядати не будемо.

ПРИКЛАДИ

* * *

Спосіб 13. Future Perfect Tense.

 Future Perfect не вживається в придаткових пропозиціях часу і умови після спілок after, when, etc. і змінюється на Present Perfect, хоч і перекладається на російську мову майбутньому часом.

ПРИКЛАД i’ll tell you all about the book after I have read it.- Я розповім тобі про цю книгу, коли прочитаю її. ( Present Perfect тут підкреслює, що саме після того, як закінчить читання).

Вправа 9. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в одному з майбутніх часів: Future Simple. Future Continuous, Future Perfect.

ЗРАЗОК.

 1. I will do the work tomorrow. (Future Simple)
 2. I will be doing the work at 6 o’clock tomorrow. (Future Continuous)
 3. I will have done the work by 6 o’clock tomorrow. (Future Perfect)
 1. At 7 p.m. I (fly) to Paris.
 2. When I come home tomorrow, my family (have) supper.
 3. Don’t come to my place tomorrow. I (write) an essay the whole evening.
 4. What … you (do) the day after tomorrow?
 5. What … you (do) at 8 o’clock tomorrow?
 6. How many pages … you (read) by the time I come?
 7. I (cook) from 5 till 8 tomorrow.
 8. By his arrival I (finish) the cleaning.

Дана вправа ознайомлювальне, так як ці випадки вираження майбутнього часу рідко зустрічаються!

* * *

Спосіб 14. Конструкції.

Виконайте вправи на конструкції be likely, be sure. СКОРО

Отже, в цій статті ми детально розглянули всі способи вираження майбутнього часу в англійській мові. Я постаралася зробити це максимально доступно і допомогти вам розібратися з цією складною темою. Як вийшло, судити вам!

Продовжуємо вивчати майбутній час в англійській мові?

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн