Ступені порівняння прикметників в англійській

Hi, everyone! Починаючи з самого раннього дитинства ми постійно порівнюємо різні предмети, людей, почуття, смаки і так далі. “Моя мама красивіша, ніж твоя!”, “Твої кросівки дешевше, ніж мої”, “Я можу стрибати вище, ніж ти” — ми завжди хочемо бути краще за інших, чи не правда? Сьогодні ми навчимося порівнювати прикметники між собою і розберемося, що ж таке comparative and superlative forms of adjectives.

Зміст статті:

 Ступені порівняння прикметників в англійській

Форми ступеня порівняння прикметників

Ми використовуємо порівняльні (comparative) і чудові (superlative) форми прикметників для порівняння та зіставлення різних предметів в англійській мові. Comparative form виражає порівняння між двома предметами або діями, ознаками.

Наприклад:

Our flat is smaller than yours.
Наша квартира менше твоєї.

Superlative form використовується для порівняння трьох і більше предметів, дій, ознак, з яких один виділяється більше за інших.

Наприклад:

We stayed in the largest hotel in NY.
Ми зупинилися в найбільшій готелі у Нью-Йорку.

Способи утворення ступенів порівняння прикметників

Способи утворення ступенів порівняння прикметників можна розділити на 3 категорії:

 • синтетичний (за допомогою суфіксів-er та -est),
 • аналітичний (за допомогою слів more-most, less-least),
 • супплетивный (такі винятки, як bad-worse-the worst).

Синтетичний спосіб може застосовуватися до односкладовим прикметником і двоскладовим прикметником з наголосом на останній склад:

cheap – cheaper – the cheapest (дешевий – дешевший – найдешевший)
young – younger – the youngest (молодий – молодший – наймолодший)
tall – taller – the tallest (високий – вищий – найвищий)

Односкладові прикметники, які закінчуються на ed не можуть приєднати до себе закінчення er або est. Замість закінчень ми використовуємо слова more / the most:

bored – more bored – the most bored (нудний – нудніше – самий нудний)
worried – more worried – the most worried (схвильований– більш схвильований – самий схвильований)

Також сюди входять двоскладові слова закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow:

clever – cleverer – the cleverest (розумний – розумніший – самий розумний)
friendly – friendlier – the friendliest (note: y замінюємо на i) (доброзичливий – дружелюбніше – самий доброзичливий)
pretty – pret-рівня – the prettiest (красивий – красивіший – найкрасивіша)
narrow – narrower – the narrowest (вузький – вже – найвужчий)
simple – simpler – the simplest (простий – простіше – найпростіший)

Читайте також:  Орфографія англійської мови: seize або cease?

 Ступені порівняння прикметників в англійській

Існують орфографічний правила, про які слід пам’ятати при утворенні ступенів порівняння в англійській мові.

 1. Німе e в кінці слів опускається: cute – cuter – the cutest, pale – paler – the palest, late – later – the latest
 2. Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то в порівняльної і ейфорію кінцева приголосна подвоюється: thin – thinner – thinnest, hot – hotter – hottest, sad – sadder – saddest, red – redder – reddest.
 3. Якщо прикметник закінчується на приголосну і літеру y, то порівняльної і ейфорію кінцева y замінюється на i: happy – happier – happiest, scary – scarier – scariest, sleepy – sleepier – sleepiest, lucky – luckier – luckiest.

Аналітичний спосіб використовуємо для багатоскладових слів. Для цього перед прикметником ставимо слова more / most (більше / найбільш), less / least (менше / найменш):

careless – more / less careless – (the) most / least careless
expensive – more / less expensive – (the) most / least expensive
intelligent – more / less intelligent– (the) most / least intelligent

Важливо пам’ятати, що в пропозиціях чудова форма зазвичай використовується з певним артиклем THE:

Yesterday was the hottest day of the year
Вчора був самий жаркий день року.

She is a really nice person — one of the nicest people I know.
Вона дійсно хороша людина — один із самих приємних людей, яких я знаю.

That was the most boring movie i’ve ever seen.
Це був самий нудний фільм, який я коли-небудь бачив.

Але іноді вона опускається, особливо після which:

Which is best? The red one or the one green?
Який найкращий? Червоний або зелений?

Також most + прикметник без the використовується в значенні very:

The book you lent me was most interesting (very interesting).
Книга, яку ти позичив мені була дуже цікавою.

Thank you for the money. It was most generous of you. (very generous).
Дякуємо за гроші. Було дуже щедро з твого боку.

Зверніть увагу, що ми часто використовуємо Present Perfect з чудовою ступенем прикметників:

“War and Peace” is the longest book (that) I have ever read.
«Війна і мир» — сама довга книга, яку я коли-небудь читав.

Jenny is the most beautiful girl (that/whom) I have ever met.
Дженні — найкрасивіша дівчина, яку я коли-небудь зустрічав.

Супплетивный спосіб припускає, що деякі прикметники в англійській мові утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а за допомогою інших слів:

Читайте також:  Фразовий дієслово тижня: to go off

 

AdjectiveComparative form Superlative form
good – хорошийbetter – кращийthe best – найкращий
bad – поганийworse – гіршеthe worst – найгірший
many – численнийmuch – більшеmost – найбільше
little – маленькийless – меншеleast – найменший
far – далекийfarther – далі за відстаннюfarthest – найдальший
far – давнійfurther – далі по часуfurthest – самий дальній по часу
old – старийolder – старший за вікомthe oldest – самий старий, старий

Давайте розглянемо приклади:

The garden looks better after you tidied it up.
Сад виглядає краще після того, як ви видалили його.

It’s one of the best meals i’ve ever had.
Це одне з найкращих страв, які я коли-небудь їв.

The situation was even worse than we expected.
Ситуація була навіть гіршою, ніж ми очікували.

Why do you always come at the worst possible moment?
Чому ви завжди приходите в самий невідповідний момент?

London is farther north than Juneau.
Лондон північніше, ніж Джуно.

Pluto is the farthest planet from the sun.
Плутон — найвіддаленіша планета від Сонця.

This plan requires further study.
Цей план вимагає подальшого вивчення.

He’s my furthest love.
Він моя сама давня любов.

Tom looks older than he really is.
Тому виглядає старше, ніж він є насправді.

This house is the oldest building in the town.
Цей будинок є найстарішим будівлею в місті.

 Ступені порівняння прикметників в англійській

Якщо слово складене і одна його частина є виключенням (з цього списку), то потрібно використовувати форми цього слова:

good-tempered (добродушна) – better-tempered (добродушніше) – the best-tempered (самий добродушний)

little-inhabited (мало заселений) – less-inhabited (менш заселений) – the least-inhabited (найменш заселений)

Використання THAN в реченні

Порівняльна форма може бути самостійною в реченні.

Читайте також:  43 соковитих ідіоми про фруктах і овочах

The gray coat is longer.

Пропозиції зрозуміло, що той, хто порівнює сіре пальто з іншим або з чимось схожим. Однак, якщо нам потрібно згадати кожен предмет, то ми повинні використовувати THAN після порівняльної ступеня:

I feel less tired today than I felt yesterday.
Сьогодні я відчуваю себе менш втомленим, ніж вчора.

A scheduled flight is more expensive than a charter flight.
Регулярний рейс коштує дорожче, ніж чартерний рейс.

Форма порівняння AS…AS

Щоб показати, що дві людини або предмета схожі і володіють однаковими ознаками, ми використовуємо конструкцію «as + прикметник + as». Прикметник у цьому випадку використовується в початковій формі:

Jane is as intelligent as Peter.
Джейн така ж розумна, як і Пітер.

Jeffrey is as handsome as his father now.
Джеффрі зараз такий же привабливий, як і його батько.

Sam is suitable as for the job as I am.
Сем так само підходить для роботи, як і я.

Вирази з as + adjective + as, які можна використовувати кожен день.

 • as clear as crystal – ясний, як кристал
 • as cold as ice – холодний, як лід
 • as good as gold – гарний, як золото
 • as light as a feather – легкий, як пір’їна
 • as old as the hills – старо, як пагорби (старо, як світ)
 • as white as snow – білий як сніг

 Ступені порівняння прикметників в англійській

Висновок

Сподіваємося, що тепер ви без особливих зусиль будете використовувати порівняльну і чудову ступеня прикметників у своїй промові. І наостанок, пропонуємо виконати невелике завдання. Відкрийте дужки в потрібній формі прикметника.

Dear Ann,

Here I am in Las Vegas! I’m having a wonderful time. The weather is …….. (hot) and …….. (dry) in England. The houses are …….. (big) than ours and the cars are …….. (long) and …….. (wide) than those in our country. I love the food here. Yesterday I had ……. (good) hamburger i’ve ever eaten! The hotel is beautiful. I think it’s ………… (beautiful) hotel i’ve ever seen. At the moment I am at a casino. It’s …….. (big) in the world and it’s ………. (busy) in town. I’ll call you when I get back.

Love, Nick.

Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Ми їх обов’язково перевіримо.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: