Схожі англійські слова, які часто плутають в англійській

Привіт друзі. Сьогодні ми розберемо 20 пар схожих за написанням і звучанням слів в англійській мові. Ви навчитеся не плутати щоденник з молочними продуктами, а ярмарок з оплатою за проїзд.

Accept or except

Характеристика
Слово

accept /əkˈsept/
except /ɪkˈsept/

Перекладприймати, погоджуватися, допускативиключаючи, за вирахуваннямСинонімиto take, to agree, to receivenot including, not counting, besidesПриклад вживанняI can’t accept his offer. I don’t think it’s a good idea. — Я не можу прийняти його пропозицію. Я не думаю, що це хороша ідея.Everyone was there except Sally, she was ill. — Всі були там, крім/крімСаллі, вона була хвора.

 

Зверніть увагу: accept — це дієслово, в той час як except найчастіше виступає приводом або союзом.

2. Affect or effect

Характеристика
Слово

affect /əˈfekt/
effect /ɪˈfekt/

Перекладвпливати, діяти, вести до зміни, негативно позначатисярезультат, наслідок, ефект, вплив, впливСинонімиto influence, to have an effect onresult, consequence, impactПриклад вживанняWeather always affects my mood. — Погода завжди позначається на моєму настрої.Good music can have a positive effect on our health. — Хороша музика може мати позитивний вплив на наше здоров’я.

 

Зверніть увагу: слово affect найчастіше виступає як дієслово, а effect — як іменник. В якості дієслова effect іноді вживається у формальній мові в значенні «привести до виконання», «викликати дію». Наведемо приклад:

This politician has effected many reforms. — Цей політик привів в дію багато реформ.

3. Desert or dessert

Характеристика
Слово

desert /ˈdezə(r)t/
dessert /dɪˈzəːt/

Перекладпустеля; нудне місце, де нічого не відбувається і не міняєтьсядесертСинонімиwasteland, wilderness, uninteresting placesweet dish, last courseПриклад вживанняA desert is a large area with dry weather. — Пустеля — велика територія з посушливою погодою.Ice cream is the best dessert for summer. — Морозиво — кращий літній десерт.

 

Зверніть увагу: слово desert може використовуватися і як дієслово у значенні «залишити», «залишити». Наведемо приклад:

Birds deserted this area because of cold weather. — Птахи покинули цю місцевість з-за холодної погоди.

4. Envelop or envelope

Характеристика
Слово

envelop /ɪnˈveləp/
envelope /ˈenvələʊp/

Перекладогорнути, покрити з усіх сторінконверт, обгортка, обкладинкаСинонімиto surround, to cover, to wrapwrapper, coveringПриклад вживанняFog enveloped our city. — Туман оповивнаше місто.Please, find an envelope for my letter. — Будь ласка, знайди конверт для мого листа.

 

Зверніть увагу: envelop — дієслово, а envelope — іменник. Можна запам’ятати так: треба іменник, значить, пишемо envelopE.

5. Loose or lose

Характеристика
Слово

loose /luːs/
lose /luːz/

Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 128
Перекладприкметник — вільний, нещільно сидить, незафиксированныйглагол — послабити, розв’язати, рідше — стрілятивтратити, втратити, програтиСинонімиnot fixed, unfastened, movableto be deprived of, having to stop, to be defeated, to be beatenПриклад вживанняShe was dressed in a loose blouse and tight trousers. — Вона була одягнена у вільнублузку і облягаючі штани.He always loses small things. — Він завжди втрачає дрібні речі.You’ll lose the game if you don’t train. — Ти програєш в грі, якщо не будеш тренуватися.

 

Зверніть увагу: найчастіше loose вживається в якості прикметника, а lose — в якості дієслова. Деякі радять запам’ятовувати написання так: якщо вам потрібен дієслово «втрачати», то «втратьте» одну букву «о» у слові loose.

6. Principal or principle

Характеристика
Слово

principal /ˈprɪnsəp(ə)l/
principle /ˈprɪnsəp(ə)l/

Перекладдиректор школи, ректор університету, головапринцип, правило, теоріяСинонімиheadmaster, directorconcept, постулату, essenceПриклад вживанняThe principal of our university is a strict man. — Ректор нашого університету — строгий чоловік.Good client service is our important principle. — Гарне обслуговування клієнтів — наш важливий принцип(роботи).

 

Зверніть увагу: слово principle позначає якесь правило, стандарт, принцип. А principal ми використовуємо, коли говоримо про когось головному: начальника, головному персонажі п’єси, ректора університету і т. д.

7. Stationery or stationary

Характеристика
Слово

stationery /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/
stationary /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/

Перекладканцтоваринерухомий, стаціонарнийСинонімиwriting materials, office materialsmotionless, immobilized, staticПриклад вживанняJohn provides our office with stationery. — Джон постачає наш офіс канцтоварами.We remained in a stationary bus until the police arrived. — Ми залишалися в нерухомому автобусі, поки не приїхала поліція.

 

Зверніть увагу: stationery — це завжди іменник, тобто воно називає якісь предмети. У той же час stationary — прикметник, тобто з допомогою цього слова ми характеризуємо якийсь предмет як нерухомий.

8. Beside and besides

Характеристика
Слово

beside /bɪˈsaɪd/
besides /bɪˈsaɪdz/

Перекладпоруч, білякрім того, що; в добавок до того, що, поряд з; заразом; крім того (як вступного слова)Синонімиnext to, by, by the side ofaside from, apart from, exceptПриклад вживанняThere was a green vase beside the chair. — Біля стільця стояла зелена ваза.He is a fair-weather friend. Besides, he is a dishonest person. — Він друг тоді, коли йому це вигідно. Крім того, він нечесний чоловік.

 

Зверніть увагу: besides часто виступає в якості вступного слова, в таких випадках воно відокремлюється комою.

9. Cook or cooker

Характеристика
Слово

cook /kʊk/
cooker /ˈkʊkə(r)/

ПерекладкухарплитаСинонімиchefstoveПриклад вживанняI’m the best cook of the restaurant. — Я кращий кухар ресторану.He needs to buy an electric cooker for a new apartment. — Йому треба купити електричну плиту для нової квартири.

 

Зверніть увагу: слово cooker частіше використовується у Великобританії, США плиту зазвичай називають словом stove.

10. Current and currant

Характеристика
Слово

current /ˈkʌrənt/
currant /ˈkʌrənt/

Перекладпоточний, актуальний, чиннийсмородинаСинонімиpresent, contemporary, ongoing, popular, modern—Приклад вживанняCurrent economic conditions make us save money. — Поточні економічні умови змушують нас берегти гроші.The jam is made of currant and raspberry. — Джем зроблений з смородини і малини.
Читайте також:  Випуск 29 - ПРО ПОДІБНОСТІ І РОЗХОДЖЕННЯ

 

Зверніть увагу: current найчастіше вживається в якості прикметника і перекладається як «поточний», «діючий». Також словом current називають потік води або повітря, але воно рідше зустрічається в текстах або відео загальної тематики. Currant — це тільки іменник, що позначає ягоду.

11. Effective and efficient

Характеристика
Слово

effective /ɪˈfektɪv/
efficient /ɪˈfɪʃ(ə)nt/

Перекладефективний, результативнийефективний і продуктивнийСинонімиsuccessful, functional, of assistancewell organized, productive, labour-savingПриклад вживанняAspirin is an effective headache remedy. — Аспірин — дієве ліки від головного болю.This project made efficient use of our resources limited. — У цьому проекті були ефективно використані обмежені ресурси.

 

Зверніть увагу: різницю між цими словами досить складно вловити. Давайте спробуємо розібратися в них. Слово effective можна перекласти як «що має бажаний ефект», воно показує, чи досягнуто результат. Слово efficient демонструє, наскільки продуктивно використовуються наявні ресурси: гроші, час і т. д.

12. Personal and personnel

Характеристика
Слово

personal /ˈpɜː(r)s(ə)nəl/
personnel /ˌpɜː(r)səˈnel/

Перекладособистий, індивідуальний, власнийперсонал, кадри, штатСинонімиindividual, privatestaff, employees, workers, workforceПриклад вживанняHer personal experience helps her to teach students. — Її особистий досвід допомагає їй навчати студентів.We need good sales personnel in order to increase gross profit. — Нам потрібні хороші кадри у сфері продажу, щоб збільшити валову прибуток.

 

Зверніть увагу: personal — це прикметник, тобто цим словом щось характеризуємо. Personnel — іменник, яким називають групу людей.

13. Quite or quiet

Характеристика
Слово

quite /kwaɪt/
quiet /ˈkwaɪət/

Перекладдосить, досить, в деякій мірі, зовсім, дуже, цілкомтихий, безшумний, спокійнийСинонімиfairly, rather, slightly, almostsilent, still, soundless, calm, serene, peacefulПриклад вживанняHe’s quite an interesting person. — Він досить цікавий чоловік.I’m quite sure that you’ll be back. — Я цілком впевнений, що ти повернешся.Her child is always quiet in front of strangers. — Її дитина завжди спокійний перед незнайомцями.This washing machine has a quiet engine. — У цієї пральної машини тихийдвигун.

 

Зверніть увагу: слово quite — прислівник, воно дає характеристику дієслова. У нашому прикладі воно показує, наскільки цікава людина, наскільки ви впевнені. Quiet — прикметник, воно дає характеристику іменника: дитина (який?) спокійний, двигун (який?) тихий.

14. Sensible or sensitive

Характеристика
Слово

sensible /ˈsensəb(ə)l/
sensitive /ˈsensətɪv/

Перекладрозсудливий, розумнийчутливий, вразливий, ніжний, образливийСинонімиpractical, rational, reasonableresponsive, delicate, fragile, tenderПриклад вживанняThe most sensible way of solving this problem is to learn English and pass an exam. — Найбільш розумний спосіб вирішення цієї проблеми — вчити англійську і здавати іспит.My teeth are quite sensitive to cold drinks and food. — Мої зуби досить чутливі до холодних напоїв і їжі.

 

Зверніть увагу: в російську мову вже увійшло слово сенситивність (чутливість), сенситивний (чутливий), тому його буде простіше запам’ятати.

15. Shade or shadow

Характеристика
Слово

shade /ʃeɪd/
shadow /ˈʃædəʊ/

Перекладтінь для захисту від сонця, прохолодне місцетінь від предмета або людиниСинонімиshelter, coolness, darknesssilhouette, shape, contourПриклад вживанняI think we should find some shade to rest. — Я думаю, нам слід знайти тінь, щоб відпочити.Vampires don’t cast shadows. — Вампіри не відкидають тіні.
Читайте також:  Вільне володіння англійською мовою, або ще один крок на шляху до fluency

 

Зверніть увагу: щоб навчиться розрізняти ці два слова, уявіть собі наступну ситуацію. Якщо у спекотний літній день ви встанете в тінь дерева (shadow), то опинитеся в прохолодному затінку (shade).

16. Conscience or conscious

Характеристика
Слово

conscience /ˈkɒnʃ(ə)ns/
conscious /ˈkɒnʃəs/

Перекладсовістьіменник — сознаниеприлагательное перебуває у свідомостіСинонімиmoral sense, principles, ethicsawake, awareПриклад вживанняEvery time she cries he suffers a pang of conscience. — Кожен раз, коли вона плаче, вона потерпає від мук совісті.Jim was conscious throughout the operation. — Джим був у свідомості протягом всієї операції.

17. Dairy or diary

Характеристика
Слово

dairy /ˈdeəri/
diary /ˈdaɪəri/

Перекладмолочний магазин, молочні продуктищоденник, щоденникСиноніми—journal, appointment book, organizerПриклад вживанняHe is allergic to dairy. — У нього алергія на молочні продукти.When I was a child I used to keep a diary. — Коли я був дитиною, я вів щоденник.

 

Написання і вимова цих слів доведеться просто запам’ятати, інакше за кордоном ви ризикуєте купити щоденник замість улюбленого молочного продукту.

18. Device or devise

Характеристика
Слово

device /dɪˈvaɪs/
devise /dɪˈvaɪz/

Перекладпристрій, схема, планвинаходити, вигадувати, розроблятиСинонімиgadget, tool, plan, schemeto conceive, to come up with, to inventПриклад вживанняMay I use electronic devices on board? — Я можу використовувати електронні пристрої на борту?We’ve devised a plan to make our employees work better. — Ми розробили план, стимулює працівників працювати краще.

 

Зверніть увагу: досить легко запам’ятати, як вживати кожне з цих слів. Потрібно іменник — беремо deviCe, потрібен дієслово — devise.

19. Fair or fare

Характеристика
Слово

fair /feə(r)/
fare /feə(r)/

Перекладіменник — ярмаркаприлагательное — чесний, світлийвартість проїзду/квиткаСинонімиjust, honest (в значенні «справедливий»), blond/blonde (світле волосся), lightticket price, fee, chargeПриклад вживанняKate is a cute girl with long fair hair. — Кейт мила дівчина з довгими світлимиволоссям.A taxi driver asked her to pay her fare. — Водій таксі попросив її оплатити вартість поїздки.

 

Зверніть увагу: для запам’ятовування цих слів можна використовувати асоціації. Fare чимось схоже на російське «фара», адже ми платимо fare як раз в транспорті з фарами.

20. Career carrier or

Характеристика
Слово

career /kəˈrɪə(r)/
carrier /ˈkæriə(r)/

Перекладкар’єра, професія, рід діяльностікомпанія-перевізник, транспорт, переносник (речей, хвороб)Синонімиprofession, occupation, jobbearer, transporter, courierПриклад вживанняHe made a successful career in the oil industry. — Він збудував успішну кар’єру в нафтовидобувній промисловості.If you are busy, we can send this equipment by carrier. — Якщо ви зайняті, ми можемо вислати це обладнання через компанію-перевізник.

 

Зверніть увагу: всі ми знаємо слово carry (переносити, перевозити), по аналогії з ним можна запам’ятати і слово перевізник — перевізник, переносник.

Англійські слова, які легко сплутати

Ми розібрали 20 пар англійських слів, які найчастіше плутають. Сподіваємося, тепер вам буде легше використовувати їх у своїй промові. Спробуйте скористатися нашими порадами і гарненько розібратися, в чому ж різниця між ними. І не забудьте додати цю статтю в закладки, щоб повертатися до матеріалу і повторювати його при необхідності.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: