Таблиця часів англійської мови – освіту всіх видів сьогодення, майбутнього і минулого часу

91c7af7b38b77534feb18fe8cabc12c5 Таблиця часів англійської мови  освіту всіх видів сьогодення, майбутнього і минулого часу

Вивчення часів є невід’ємною частиною знайомства з лінгвістикою іншої країни. Без чіткого усвідомлення правил і розуміння граматичних тонкощів неможливо вибудувати загальну картину того, як використовувати часи дієслів в англійській мові.

Розмовна мова британців характеризується розгалуженою системою дієслівних сполучень, тому вимагає пильної уваги. У цій статті дано докладне пояснення форм дієслів. Ви можете вивчати кожне час окремо, так і відразу перейти до зведеної таблиці часів.

Часові форми в англійській мові

Для людей, що збираються вивчати англійську мову, часи відіграють важливу роль. У сучасних граматиках існують різні підходи до виділення часу дієслова іноземної мови. Однак, жителі туманного Альбіону, згідно класичної версії, вказують 12 часових форм.

У статті ми докладно розглянемо їх різновиди, а також просто і зрозуміло розберемо правила вживання і освіти. Відповідно до цього підходу, виділяють три форми:

 • минулий час (Past);
 • теперішній час (Present);
 • майбутнє час (Future).

У кожному варіанті виділяється чотири групи: Continuous (тривалий), Simple (простий), Perfect continuous (вчинене тривалий), Perfect (вчинене). Ось так виглядає загальна таблиця часів англійської мови:

 

Простий (Simple)

Тривале (Continuous)

Досконале (Perfect)

Досконале тривалий (Perfect continuous)

Даний (Present)

I make

I am making

I have made

I have been making

Минув (Past)

I made

I was making

I had made

I had been making

Майбутнє (Future)

I will make

I will be making

I will have made

I will have been making

1. Даний час (Група Present Tenses)

Даний час в англійській мові використовується, щоб вказати, що дія відбувається в момент мовлення. Виділяються 4 форми.

1.1 Теперішній простий час (Present Simple)

Час Present Simple використовується в багатьох випадках. Давайте їх розглянемо:

 • Щоб підкреслити регулярність виконуваних дій в сьогоденні. She wakes up at 6 ранку. – Вона встає о 6 ранку. Вона постійно кожен день встає в один і той же час.
 • Щоб заявити про загальновідомі факти, істини, аксіомах, т. д. The sun city in the east and sets in the west – Сонце встає на сході і заходить на заході.
 • Англійські часи використовують цю форму при переказі послідовності дій, що відбуваються у теперішньому часі. The boy comes to visit his grandmother, greets her and gives her flowers – Хлопчик приходить до бабусі, вітає її і дарує їй квіти.
 • Щоб позначити розпорядок дня, розклад, графік роботи, т. д. opens The shop at 9 am. – Магазин відкривається в 9 ранку.
 • Щоб вказати на звички. He drinks 5 cups of coffee a day – день він випиває 5 чашок кави.
 • Правило освіти: Ця форма легше всіх інших. Щоб утворити теперішній простий час в англійській мові, необхідно додати до підлягає інфінітив без частки to. Запам’ятайте, що в 3-м особі однини (hesheit) до инфинитиву додається суфікс -s-es.

  The cat eats mice. – Кіт їсть мишей. (eat + s)

  We go to the movies. – Ми ходимо в кіно.

  Дієслово to be має особливі форми дієвідміни в теперішньому часі:

  I – am
  Hesheit – is
  You, we, they – are

  Часи групи present утворюють негативну форму шляхом додавання частки not до допоміжного дієслова: do (Iwethey)does (hesheit) + not + v1.

  She does not go to the theatre. – Вона не ходить в театр.

  I do not drink hard drinks. – Я не п’ю спиртні напої.

  Часи в англійській мові мають інверсію в питальних реченнях: на перше місце виходить допоміжний дієслово (dodoes), друге місце займає підмет, потім йде смисловий дієслово. Наприклад, Does she go for a picnic with us? – Вона йде з нами на пікнік?

  Існують певні маркери часу, використання в мовленні яких вказує на необхідність вживання певної дієслівної форми. Так, нині в англійській мові використовується, якщо є такі слова: usually (зазвичай); once in a while (іноді); often (часто); “always”); regularly (регулярно); sometimes (іноді), from time to time (час від часу).

  1.2 Теперішній тривалий час ” (Present Continuous)

  Час Present Continuous вживається, щоб позначити дію, що відбувається в момент мовлення, а також дію, заплановане в найближчому майбутньому.

  He is now watching TV. – Зараз він дивиться телевізор.

  They are going to the theatre tonight. – Сьогодні ввечері вони йдуть в театр.

  Правило освіти: теперішній тривалий час утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в потрібній формі + v4 (дієслова з закінченням -Ing).

  The mother is cooking dinner. – Мама готує вечерю.

  Справжні часи в англійській мові утворюють заперечення шляхом додавання частки not після використовуваного допоміжного дієслова.

  John is not reading a book now. – Джон не читає зараз книгу.

  У питальних пропозиціях відбувається інверсія (подібно справжньому простому часу): на перше місце виходить допоміжний дієслово, потім йде підмет і присудок. Нижче представлена «шпаргалка», де можна знайти всі конструкції та часи в англійській мові: таблиця з прикладами і словами-маркерами.

  Is he reading a book now? – Він читає зараз книгу?

  1.3 Даний вчинене час (Present Perfect)

  Час Present Perfect використовується, коли мова йде про дії, розпочатому в минулому, але має результат у сьогоденні, або ж ще не закінчився на момент промови. Наприклад: The boy has broken the window. – Хлопчик розбив вікно.

  Правила освіти: Форма використовує дієслово to have у якості допоміжного + v3. Таблиця англійських часів, представлена нижче, включає в себе конструкції всіх сполучень.

  V3 – форма неправильного дієслова знаходиться у третьому стовпчику таблиці. Якщо ж дієслово правильний, необхідно до инфинитиву додати закінчення –ed.

  They have finished their work. – Вони закінчили свою роботу.

  The mother has already found her earing. – Мама вже знайшла свою сережку.

  У негативних пропозиціях not ставиться після використовуваного допоміжного дієслова.

  The mother has not found her earing yet. – Мама ще не знайшла свою сережку.

  Питальні речення будуються за такою ж схемою, як і попередні часові форми дієслів. На перше місце виходить допоміжний дієслово, потім підмет і присудок.

  Has he out his work yet? – Він вже закінчив свою роботу?

  У даному прикладі можна відзначити такі маркери, як already (вже), not…yet (немає ще), just (тільки що), this week (на цьому тижні).

  1.4 Даний вчинене тривалий час (Present Perfect Continuous)

  Деякі часи дієслів схожі за вживання. Так, справжня досконала тривала тимчасова форма схожа на даний вчинений з тією лише різницею, що тут акцент робиться на тривалість процесу. Тобто період включає дію, початок якого відбулося в минулому, тривало протягом деякого часу і завершилося незадовго до моменту мовлення або все ще триває.

  I have been washing my car. – Я мив свою машину.

  Якщо ви бачите комбінацію допоміжних дієслів havehas been, час в англійській мові буде даний вчинене тривалий, чия формула утворення to have+ been +v4 (-ing).

  У негативних пропозиціях not займає позицію після допоміжного дієслова.

  My father has not been watching TV. –Мій тато не дивився телевізор.

  У питальних реченнях підмет і допоміжний дієслово міняються місцями.

  Have you been playing tennis? – Ти грав у теніс?

  Часто зустрічаються слова помічники в англійських часи. Так, since (з), all day (весь день), by (до…), for (протягом), when (коли) є маркерами цього досконалого тривалого часу.

  2. Майбутнє час (Група Future Tenses)

  Майбутній час в англійській мові застосовується для визначення майбутніх дій і існує в чотирьох формах.

  2.1 Майбутнє простий час (Future Simple)

  Майбутнє простий час вказує на дію, яка ще відбудеться.

  Future Simple утворюється за допомогою дієслова will + інфінітив без частки to.

  I will do homework.– Я буду робити домашнє завдання.

  У негативних пропозиціях утворення часів схоже тим, що третю позицію займає негативна частка not, а в питальних пропозиціях використовується вже відома інверсія: допоміжний дієслово – підмет – основний дієслово.

  She will not (won’t) wash her car. – Вона не буде мити свою машину.

  She Will wash her car? – Вона буде мити свою машину?

  Часи групи future використовують такі допоміжні індикатори, як tomorrow(завтра), in a few days (через кілька днів), next week (наступного тижня), т. д.

  2.2 Майбутнє тривалий час (Future Continuous)

  Майбутня тривала тимчасова форма застосовується, коли необхідно сказати про дію чи процес, яка буде мати місце в певний момент у майбутньому.

  Future Continuous утворюється за допомогою дієслова will + be + v4.

  Негативний і питальний варіанти складаються аналогічно до попередніх прикладів. Нижче для бажаючих мати перед очима всі часи в англійській мові: таблиця містить структуровану інформацію, наведену в статті.

  She will be singing a song when he comes. – Вона буде співати пісню, коли він прийде.

  She will not be signing a song when he comes. – Вона не буде співати пісню, коли він прийде.

  She Will be writing a letter when he comes? – Вона буде співати пісню, коли він прийде?

  Часто when виступає в якості індикатора майбутнього часу. Подана нижче таблиця часів англійської мови включає можливі слова-помічники.

  2.3 Майбутнє досконале час (Future Perfect)

  Майбутнє досконале час використовується, коли мовець має намір завершити якусь дію до зазначеного моменту в майбутньому.

  Конструкція Future Perfect утворюється за допомогою дієслова will+ have+ v3.

  I will have washed my car by 6 pm. – Я помию свою машину до 6 години вечора.

  I will not have washed my car by 6 pm. – Я не помию свою машину до 6 години вечора.

  Will you have washed your car by 6 pm? – Ти помиєш свою машину до 6 години вечора?

  Найчастіше, вчинене майбутній час в англійській мові використовує by в якості індикатора певного періоду.

  2.4 Майбутнє досконале тривалий час (Future Perfect Continuous)

  Майбутня досконала тривала тимчасова форма дуже рідко використовується в англійській мові. Випадки застосування близькі в майбутньому скоєного з тією лише різницею, що розглянутий період підкреслює тривалість діїпроцесу.

  Future Perfect Continuous утворюється шляхом використання допоміжних дієслів will + have + been + v4.

  She will have been studying here for 5 months by December. – До грудня вона буде вчитися тут вже 5 місяців.

  3. Минулий час (Група Past Tenses)

  3.1 Простий минулий час (Past Simple)

  Простий минулий час в англійській мові використовується, щоб позначити одноразове дію в минулому або послідовність дій.

  Щоб утворити Past Simple, необхідно поставити основний дієслово у 2-ма форму. Для правильних дієслів необхідно додати суфікс -ed, а неправильну форму необхідно шукати у другому стовпчику таблиці неправильних дієслів.

  She saw me yesterday. –Вона бачила мене вчора.

  He out his work yesterday. – Він закінчив роботу вчора.

  Негативну форму минулого простого часу утворюють, використовуючи do в минулому часі (did) + not + інфінітив основної частини мови без to. Наведена нижче таблиця з часом включає інформацію щодо кожного варіанту.

  She did not see me yesterday. –Вона не бачила мене вчора.

  Минулий час в англійській мові утворює питальні речення за допомогою інверсії: did займає першу позицію:

  She Did see you yesterday? – Вона тебе вчора бачила?

  3.2 Минулий тривалий час (Past Continuous)

  Минулий тривалий використовується, коли необхідно сказати про дію, що відбувається в певний момент у минулому.

  Щоб отримати Past Continuous, необхідно поставити to be в минулий час (waswere) +v4.

  She was writing a letter at 3 o’clock yesterday. – Вчора в 3 години вона писала лист.

  3.3 Минув вчинене час (Past Perfect)

  Минулий досконала тимчасова форма показує предшествование дії в минулому.

  Past Perfect утворюється шляхом постановки дієслова to have у формі минулого часу (had) + v3.

  До речі, марно шукати відповідь, якого типу дієслово had been v3: який час — це сказати неможливо, тому що такий дієслівної форми не існує. Можливо вживання або had been + v4, або had + v3.

  I had washed the dishes before I went to the theatre. – Я помив посуд перед тим, як пішов у театр.

  3.4 Минув вчинене тривалий час (Past Perfect Continuous)

  Часи групи past включають минулий досконалу тривалу тимчасову форму, яка використовується, щоб підкреслити період попереднього процесу в минулому.

  Past Perfect Continuous утворюється за допомогою дієслів had + been + v4.

  I had been washing my car before you came. -Я мив свою машину перед тим, як ти прийшов.

  Таблиця часів англійської мови

   

  Як утворити

  Як вживати

  Слова-маркери

  Даний просте(Present Simple)

  Подл. + V (-s-es)

  Подл. + dodoes + not + v1

  DODoes + подл. + v1?

  – Регулярно повторювана дія

  – Звичка

  – Аксіоми

  Often, always, usually, seldom.

  Теперішній тривалий(Present Continuous)

  Подл.+ amisare + V4

  Подл.+ amisare + not + V4

  Amisare +подл. + V4?

  Дія, що відбувається в даний момент

  At the moment, now, at present

  Даний вчинене(Present Perfect)

  Подл.+ havehas + V3

  Подл.+ havehas + not + V3

  Havehas + подл.+ V3?

  Дія, яке почалося в минулому, але триває до теперішнього моменту або ж закінчилося і є результат

  Just, already, never, yet, ever, since, for

  Даний вчинене тривалий(Present Perfect Continuous)

  Подл. + havehas + been + V4

  Подл. + havehas + not + been + V4

  Havehas + подл.+ been + V4?

  Дія тривало в минулому і триває до теперішнього моменту

  Since, for

  Майбутнє просте(Future Simple)

  Подл. + willshall + v1

  Подл. + willshall + not + v1

  Willshall + подл. + v1?

  Одноразове дію в майбутньому

  In future, tomorrow, in two days

  Майбутнє тривалий(Future Continuous)

  Подл. + will + be + v4

  Подл. + will + not + be + v4

  Will + подл. + be + v4?

  Дія буде тривати певний момент майбутнього

  When, while, at 6 o’clock

  Майбутнє досконале(Future Perfect)

  Подл. + will + have + v3

  Подл. + will + not + have + v3

  Will + подл. + have + v3?

  Дія завершиться до певного моменту в майбутньому

  By, before, by the time

  Майбутнє досконале тривалий(Future Perfect Continuous)

  Подл. + will + have + been + v4

  Подл. + will + not + have + been + v4

  Will + подл. + have + been + v4?

  Дія триватиме до певного моменту в майбутньому

  Till, for, before

  Минув просте(Past Simple)

  Подл. + V2

  Подл. + did + not + v1

  Did + подл. + v1?

  Одноразове дію або набір дій в минулому

  Yesterday, ago

  Минулий тривалий(Past Continuous)

  Подл. + waswere + v4

  Подл. + waswere + not + v4

  Waswere + подл. + v4?

  Дію, що триває в певний момент у минулому

  All night long, while, when

  Минув вчинене(Past Perfect)

  Подл.+ had + v3

  Подл.+ had + not + v3

  Had +подл.+ v3?

  Попереднє дію в минулому

  By the time before, by

  Минув вчинене тривалий(Past Perfect Continuous)

  Подл. + had + been + v4

  Подл. + had + not + been + v4

  Had +подл.+ been + v4?

  Тривалий дію до моменту в минулому

  By, before

  Умовні позначення: Подл. – підмет; V1-V4 – форми дієслів.

  Для більшої зручності Ви можете завантажити таблицю англійських часів на свій комп’ютер, щоб використовувати як шпаргалку при виникненні необхідності.

  57ed591a4998224975f2c9da125a8272 Таблиця часів англійської мови  освіту всіх видів сьогодення, майбутнього і минулого часу Завантажити таблицю часів

  Щоб закріпити англійські часи на практиці, ми рекомендуємо пройти курс “Граматика” в навчальному онлайн-сервісі Lim English. Реєструйтесь по посиланню і приступайте до ефективним і захоплюючим онлайн-вправам.

  Успіхів у вивченні!

  Читайте також:  Listen, repeat, find, або Як навчитися розуміти англійську мову
  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: