Тема “Глобалізація: за і проти” (Globalization: pros and cons)

aa0a9462eb83c1d68c972557f8552a48 Тема Глобалізація: за і проти (Globalization: pros and cons)

Globalization is a process of interaction between people, companies and governments of different nations. It is driven by international trade and the development of information technology. We observe its results in all spheres of our life. It has great influence on our environment, culture, political and economic systems. Globalization can be described as movement of people, goods, investments, labour and ideas all over the world. Of course it’s impossible to define whether globalization is good or bad. It has both pros and cons. Some people just hate globalization and find it threatening for national cultures. Others believe that free trade between countries offers prosperity and economic growth for all nations and businesses.

Today we know a lot of world-famous brands. Wherever we are, we are likely to have at lunch a fast-food restaurant mcdonald’s. We can find Coca Cola or Lipton tea at any store. And these products are offered in almost every country. Multinational companies create additional work places for local people. But there is a negative side here because it’s hard for small domestic firms to compete with worldly recognized companies. That’s why they often incur great losses.

Globalization gives me freedom in choosing a place for holidays, in purchasing goods made in a country I prefer most. We can easily get acquainted with other traditions, customs and national cuisines. Living in Russia, for example, we can try new dishes in Japanese, Italian or Georgian restaurants. But on the other hand, little by little we forget about our own culture and the youth starts losing old traditions. Globalization destroys cultural identity.

Читайте також:  Англійська для інженерів з перекладом

Another benefit of globalization is advances in information technology. Thanks to the Internet I can get almost any information I need. It helps me with my education and with my studies at the university too. We can participate in international educational programs, communicate with pen-friends from other countries, apply for a piece of advice to any professional through the Internet.

Another advantage of the era of globalization is that I have an opportunity to get closer to my friends and distant relatives by sending messages and exchanging photos and videos. However the Internet completely transformed our communication and we meet each other in reality less and less nowadays.

 485c16d821b99d061ef1e33a68e85358 Тема Глобалізація: за і проти (Globalization: pros and cons)

Переклад

Глобалізація – це процес взаємодії людей, компаній і урядів різних націй. Її приводять в дію міжнародна торгівля та розвиток інформаційних технологій. Ми спостерігаємо її результати у всіх сферах нашого життя. Вона сильно впливає на наше оточення, культуру, політичну та економічну системи. Глобалізацію можна описати як рух людей, товарів, інвестицій, робочої сили та ідей по всьому світу. Зрозуміло, неможливо визначити точно: гарна чи погана глобалізація. У неї є і плюси, і мінуси. Деякі люди просто ненавидять глобалізацію і вважають її загрозою для національних культур. Інші вважають, що вільна торгівля між державами передбачає процвітання і економічне зростання всіх націй і видів бізнесу.

Сьогодні нам знайомі багато всесвітньо відомі бренди. Де б ми не були, ми напевно зможемо пообідати в ресторані швидкого харчування МакДоналдс. Ми можемо знайти Кока Колу або чай Ліптон в будь-якому магазині. І ці продукти пропонуються майже в будь-якій країні. Транснаціональні корпорації створюють додаткові робочі місця для місцевого народу. Але тут є і негативна сторона – дуже складно малому вітчизняному бізнесу конкурувати з визнаними у всьому світі компаніями. Тому вони часто терплять великі збитки.

Читайте також:  Дифтонги в англійській мові

Глобалізація дає мені свободу у виборі місця для відпустки, у купівлі товару, виготовленого в тій країні, яку я віддаю перевагу. Ми можемо легко познайомитись з іншими традиціями, звичаями, національними кухнями. Проживаючи в Росії, наприклад, ми можемо пробувати страви в японському, італійському або грузинському ресторанах. Але, з іншого боку, поступово ми забуваємо нашу власну культуру, і молодь починає втрачати старі традиції. Глобалізація руйнує культурну самобутність

Іншим плюсом глобалізації є прогрес інформаційних технологій. Завдяки інтернету, я можу знайти практично будь-яку необхідну інформацію. Він допомагає мені в моїй освіті та в університетському навчанні теж. Ми можемо брати участь у міжнародних освітніх програмах, спілкуватися з друзями по листуванню з інших країн, звертатися за порадою до професіоналів за допомогою інтернету.

Ще одна перевага ери глобалізації – це те, що у мене з’явилася можливість стати ближче до друзів і далеким родичам, відправляючи їм повідомлення і обмінюватися фото і відео. Однак інтернет повністю змінив наше спілкування, і тепер ми зустрічаємо один одного в реальності все менше і менше.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: