Тема “Глобальне потепління” (Global warming)

 

9f28320eb65b24aec6995d29805aa355 Тема Глобальне потепління (Global warming)

Our planet is facing a very serious environmental crisis today. It is called global warming. And it is the result of man’s intervention with our nature.

Power stations, cars, factories and plants produce an enormous amount of carbon dioxide (CO2) nowadays. Cement production and burning of carbon-based fuels have boosted its concentration in the atmosphere, leading to global warming. Perfume sprays and carbons used in refrigerators also contribute to global warming. Trees and plants are able to change carbon dioxide back to vital oxygen. However humankind is rapidly cutting down trees in the Amazon rainforests. That is why the amount of carbon dioxide in the air is constantly increasing.

Carbon dioxide is a greenhouse gas, it allows infrared radiation from the sun to enter the atmosphere on the Earth and not to leave it. This process causes the surface to heat up. Scientists discovered that the polar ice caps and glaciers around the world were melting. It creates more water and raises sea levels. In many parts of our planet, from North Pole to South Pole, there are intense floods on land near the coast. In general, the world’s climate is changing: warm areas are suffering from severe winters, and cold areas are getting warmer.

If warming continues, the sea levels are expected to rise much more. Floods, storms and hurricanes are likely to become stronger. All the cities near the sea shore will be under water. Besides, some infectious diseases (malaria, for example) can become common with increasing temperatures. And our crops will be infected with diseases too. So it’s a common concern of humankind to save our planet. There are many possible ways to make our climate stable and safe: increasing forestlands, vehicle fuel economy, using of wind and solar power and many others.

Читайте також:  Додаткові заняття з англійської мови

 

75149ef6d29bdcb151eca39829315683 Тема Глобальне потепління (Global warming)

Переклад

Сьогодні наша планета зіткнулася з серйозною екологічною кризою. Називається він глобальним потеплінням і є результатом людського втручання в нашу природу.

В наш час електростанції, автомобілі, фабрики і заводи виробляють неймовірну кількість вуглекислого газу. Цементне виробництво і згоряння вуглецевих видів палива різко збільшили його концентрацію в атмосфері, що призводить до глобального потепління. Духи-аерозолі і вуглець, який використовується в рефрижераторах, також сприяють глобальному потеплінню. Дерева і рослини здатні перетворювати вуглекислий газ в життєво необхідний кисень. Проте людство стрімко вирубує дерева в тропічних лісах Амазонії. Тому вміст вуглекислого газу в повітрі постійно зростає.

Вуглекислий газ є парниковим газом. Він дозволяє інфрачервоному випромінюванню сонця входити в атмосферу Землі і не дозволяє її покидати. Цей процес веде до нагрівання поверхні. Вчені виявили танення полярних льодів і льодовиків по всьому світу. Це створює більшу кількість води і підвищує рівень морів. У багатьох частинах нашої планети, від Північного до Південного полюса, відбуваються сильні повені на землі, біля узбережжя. В цілому, світовий клімат змінюється: теплі райони страждають від суворих зим, а холодні місця стають теплішими.

Якщо потепління триватиме, рівень морів підніметься ще більше. Повені, шторми та урагани, ймовірно, стануть сильнішими. Всі міста на морському узбережжі опиняться під водою. Крім того, в умовах зростаючої температури деякі інфекційні захворювання (малярія, наприклад) стануть поширеними. Зернові культури також будуть заражені хворобами. Тому порятунок нашої планети є спільним інтересом всього людства. Існує багато реальних шляхів зробити наш клімат стабільним і безпечним: збільшення кількості лісів, економія транспортного палива, використання енергії вітру і сонця, і багато інших.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: