Тема “Інтернет у нашому житті” (Internet in our life)

3fbd96ec2f7426b1310a376019198f59 Тема Інтернет у нашому житті (Internet in our life)

Just a century ago we didn’t even know about computers and the Internet. But today we take them for granted and can’t imagine our life without these inventions. I think that the Internet (or WorldWideWeb) is the greatest invention ever and it has made a significant impact on our lives.

Nowadays the Internet is affordable almost for anyone and it connects people all around the world. You can stay in touch with your friends, relatives and colleagues. Our modern life will stop without the net because it helps to make on-line business transactions, manage our bank accounts, pay our gas or electricity bills and send important e-mails, for example.

The Internet is the largest source of information. There are millions of Internet sites storing plenty of useful data about everything: science, history, psychology, sports, fashion, music, cooking and many other subjects. We can also download our favourite movies or songs, listen to radio channels or play games. Learning or practising foreign languages is possible with the Internet too.

The Internet saves our time and money. We can do on-line shopping choosing the desirable thing at the best price. And then we just click “Order the delivery”. By the way, we can also sell various things in the net. We often don’t need to go to the library: surfing the net can easily help us to find and open the book we need. Buying stamps-and-envelopes isn’t required if you’re going to send an e-mail. It takes just a few seconds to send an instant message by e-mail.

Читайте також:  Як швидко підготуватися до ЗНО з англійської мови з нуля | Частини та особливості іспиту

The Internet helps shy people or those with low-esteem to find on each other dating sites. On-line chatting through social networking websites is more comfortable for Internet users with the lack of social skills.

I am sure that the Internet has changed our life for the better. There is only one disadvantage about it: some people become rather addicted to spend it and all days long surfing the net, on-line dating or playing games. Over-using the net can be dangerous because new technology victims start neglecting their families, friends, work and real hobbies.

 

0cb8350a912ebba1fa67e77f8d78306e Тема Інтернет у нашому житті (Internet in our life)

Переклад

Всього лише одне сторіччя тому ми навіть не знали про комп’ютерах та інтернеті. Але сьогодні ми вважаємо само собою зрозумілими і не можемо уявити своє життя без цих винаходів. Я вважаю інтернет (або Всесвітню павутину) найбільшим винаходом всіх часів, і він зробив істотний вплив на наше життя.

У наші дні інтернет може собі дозволити практично кожен, і він з’єднує людей по всьому світу. Ви можете залишатися на зв’язку зі своїми друзями, родичами і колегами. Сучасне життя зупиниться без інтернету, оскільки він допомагає здійснювати торгові операції онлайн, керувати нашими банківськими рахунками, оплачувати рахунки за газ або електрику і посилати електронні повідомлення, наприклад.

Інтернет є найбільшим джерелом інформації. Існує мільйони інтернет-сайтів, що містять море корисних даних про все: науці, історії, психології, спорті, моді, музиці, кулінарії і багатьох інших областях. Ми також можемо завантажувати улюблені фільми або пісні, слухати радіостанції або грати в ігри. Вивчення або практика іноземних мов теж можливі в інтернеті.

Інтернет економить наш час і гроші. Ми можемо здійснювати онлайн покупки, вибравши бажану річ за найкращою ціною. І потім просто натиснути «Замовити доставку». Між іншим, ми також можемо продавати різні речі в мережі. Нам часто не потрібно навіть відправлятися в бібліотеку: пошук в інтернеті легко допоможе нам відшукати і відкрити потрібну книгу. Придбання марок та конвертів не вимагається, якщо вам потрібно відправити електронне спілкування. Потрібно лише кілька секунд для того, щоб миттєво відправити лист по електронній пошті.

Читайте також:  Нульовий артикль в англійській мові: MORE POWER CUTS

Інтернет допомагає сором’язливим людям або тим, у кого низька самооцінка, знаходити один одного на сайтах знайомств. Бесіди онлайн за допомогою соціальних мереж більш зручні для інтернет-користувачів, які страждають від браку навичок спілкування.

Я впевнений, що інтернет змінив наше життя на краще. Є лише один недолік в цьому: деякі люди стають досить залежними від нього і проводять дні безперервно, блукаючи по інтернету, просиджуючи на сайтах знайомств або розважаючись іграми. Надмірне користування інтернетом може стати небезпечним, тому що жертви нових технологій починають нехтувати своїми родинами, друзями, роботою і реальними захопленнями.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: