Тема “Освіта в нашому житті” (Education in our life)

d80ed801977aa0bdf4f855153d0a0b58 Тема Освіта в нашому житті (Education in our life)

Our modern world is full of technological advances and education is very important today. Human progress mainly depends on well-educated people. They say that those who have information, rule the world.

When we are 7 years old we are sent to schools to get useful knowledge about our world, although that isn’t the main purpose of education. The most important thing, to my mind is learning how to learn in order to use this ability in our future life. At school children also enjoy lots of cultural activities which reveal their personal talents. However some people think that the current system of education isn’t able to teach pupils how to become good thinkers and schools are only about passing exams.

Education is very important for me and it goes without saying that i’m planning to get a higher education after finishing school. I’m sure it will enable me to achieve better prospects in career growth. Nowadays you can’t find an interesting job with a decent salary without a certain level of education because every company looks for well-qualified specialists. While studying at a university you get essential knowledge for your future profession. Крім того, university life is exciting and always eventful.

I believe it is impossible to overestimate the importance of education. It is one of the most valuable possessions and the most powerful weapons we can get in our life. It develops many sides of human personality and helps us to understand ourselves deeper. Education trains the mind to think, that’s why educated people have the ability to change our world and contribute to the well-being of our society.

Читайте також:  Репетитор англійської мови – як вибрати гідного?

Переклад

Наш сучасний світ сповнений науково-технічних досягнень, і освіта сьогодні дуже важливо. Людський прогрес в основному залежить від добре освічених людей. Кажуть, що ті, хто володіє інформацією, керує світом.

Коли нам виповнюється сім років, нас відправляють в школу для того, щоб ми отримали корисні знання про світ, хоча це не є головною метою освіти. Найбільш важливим, на мій погляд, є навчання тому, як треба вчитися для того, щоб використовувати це вміння в нашого майбутнього життя. У школі діти також насолоджуються багатим культурним життям, в якій розкриваються їхні індивідуальні таланти. Проте деякі люди вважають, що чинна система освіти не здатна навчити дітей того, як стати ефективними мислителями, і школи існують лише для того, щоб здавати іспити.

Освіта для мене дуже важливо і, само собою зрозуміло, що я маю намір отримати вищу освіту після закінчення школи. Впевнений, що це дасть мені можливість домогтися гарної перспективи в кар’єрному зростанні. У наш час неможливо знайти цікаву роботу з пристойною заробітною платою без певного рівня освіти, оскільки будь-якої компанії потрібні кваліфіковані фахівці. Під час навчання в університеті ви отримуєте важливі знання для своєї майбутньої професії. Більш того, університетська життя дуже захоплююча і насичена подіями.

Я вважаю, що неможливо переоцінити важливість освіти. Це одне з найбільш цінних надбань і найпотужніша зброя, які можна отримати в житті. Воно розвиває багато сторони людської особистості і допомагає нам глибше зрозуміти себе. Освіта вчить наш мозок думати, тому освічені люди в силах змінити наш світ і внести внесок в благополуччя нашого суспільства.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: