Тема “Проблеми навколишнього середовища” (Environmental problems)

In recent years the number of environmental problems has increased greatly. One of the most dangerous problems for our planet is global warming which means that most climates all over the world are changing and getting warmer. It happens because we burn too much petrol resources, such as oil and coal, and the Earth heats up. This process can cause melting of the polar ice and the sea level rising in the future. If the climate changes there will be floods, heavy storms or severe droughts in different areas of the world. Cutting down on exhaust fumes from vehicles could help solve this serious problem.

Our planet is overpopulated, that’s why we are using up our natural resources – they are not endless. So the scientists have started looking for some alternate forms of energy such as water, wind, sunlight and even tides. These resources are clean, natural and unlimited. I’m glad that modern automobile industries make hybrids which use electric or solar energy instead of petrol. It would definitely help protect our environment from pollution.

There are different kinds of environmental pollution: air pollution, water pollution, land pollution. Sadly, not all human beings realize or admit that we are the ones who cause these problems and we should be the first to stop them and protect our environment. Because of the industrial revolution the air is polluted with awful chemicals; seas and oceans are poisoned with oil spills. Many rare species of flora and fauna are threatened with extinction.

Читайте також:  Випуск 18 - ГРАМАТИКА

We should be proud to live on our planet and wonderful understand that the consequences of pollution might be and terrible affect us and our children later. We should start recycling things made of glass, paper, plastic and aluminium. We should stop smoking and plant as many trees as we can because they can give us more oxygen. We need to drive less and use public transport in order to reduce fuel burning. We are responsible for the situation.

 e36669212731e5c0565b10d7b2afa921 Тема Проблеми навколишнього середовища (Environmental problems)

Переклад

Проблеми навколишнього середовища

В останні роки число проблем навколишнього середовища сильно зросла. Однією з найнебезпечніших проблем для нашої планети є глобальне потепління, яке означає зміну клімату по всьому світу і його потепління. Це відбувається тому, що ми спалюємо занадто багато паливних ресурсів, таких як нафта і вугілля, і Земля нагрівається. Цей процес може привести до танення полярного льоду і підвищення рівня моря в майбутньому. Якщо зміниться клімат, відбудуться повені, сильні шторми або жорстокі посухи в різних частинах світу. Скорочення вихлопних газів транспортних засобів могло б сприяти вирішенню цієї серйозної проблеми.

Наша планета перенаселена, тому ми витрачаємо до межі наші природні ресурси – вони не безконечні. Так вчені приступили до пошуків альтернативних форм енергії, таких як вода, вітер, сонячне світло і навіть припливи. Ці джерела чисті, природні і нескінченні. Я радий, що сучасна автомобільна промисловість випускає гібриди, які використовують електричну або сонячну енергію замість бензину. Це обов’язково допоможе захисту середовища від забруднення.

Існують різні види забруднення навколишнього середовища: забруднення повітря, води і грунту. На жаль, не всі люди усвідомлюють або визнають, що саме ми створюємо ці проблеми, і ми повинні бути першими, хто зупинить їх і захистить наше оточення. Через промислової революції повітря забруднене жахливими хімікатами; моря й океани отруєні розливами нафти. Багато рідкісні види флори і фауни, що знаходяться під загрозою вимирання.

Читайте також:  Випуск 35 - ІНТОНУВАННЯ

Нам слід пишатися тим, що ми живемо на нашій чудовій планеті, і слід розуміти, що наслідки забруднення можуть бути страшними і впливати на нас і наших дітей пізніше. Нам потрібно переробляти вироби зі скла, паперу, пластику та алюмінію. Потрібно кидати курити і садити якомога більше дерев для того, щоб вони виробляли для нас більше кисню. Ми повинні менше водити машини і намагатися користуватися громадським транспортом, щоб знизити кількість спалюваного палива. Ми відповідальні за ситуацію.

f93af813d33520d5d0ebe291df3af1de Тема Проблеми навколишнього середовища (Environmental problems)

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: