Тема “Реклама на телебаченні” (Television advertising)

60af75876c662fffbed405792f467da6 Тема Реклама на телебаченні (Television advertising)

Everything we eat, wear or use is often dictated to us through commercial advertising. One of the most powerful forms of advertising is television. It provides an excellent chance for companies to promote and sell their products. It is an easy and effective way to let people from all over the world know about certain brands and attract their interest. To my mind television is able to sell different goods like no other mass medium can.

Some people find TV commercials rather annoying. Advertisers use the concept of repetition in order to promote goods, services, ideas and to awake the desire of purchasing. Besides, people usually get nervous when their favourite film or programme is constantly interrupted by endless ads.

To spend a day without television is almost impossible for a child or teenager living in the 21st century. A number of hours a modern child spends in front of TV is enormous. Adults also depend greatly on TV news, weather reports, sports or entertaining programmes. Advertisers choose the particular time of the day and specific programmes to gain attention of their target audience. For instance, a cartoon show will break for commercials advertising toys, cereals or chocolate for children. Or a soap opera will target women with ads of make-up products or household cleaners. Luckily alcohol and tobacco advertising is banned on TV in our country.

Children and youth are easily influenced and sometimes naive, so I believe that television ads should send only positive and healthy messages. Sex, violence or racism should be banned during TV commercials. Many food companies advertise unhealthy snacks, sugary cereals or fast food. It affects children’s food choices and increases rates of childhood obesity.

Читайте також:  Містер Дункан (Mr Duncan ) Кумедні відео уроки з англійської мови

Television advertising plays an important role in our lives. It influences our views and preferences unconsciously. We often choose this or that chewing gum, for example, because of the colourful TV commercials which convince us, as potential buyers, of its best qualities. Крім того, by exploiting celebrities, fashion or sports icons advertising companies make a huge impact on their consumers and promote their products even more effectively.

 

Переклад

Все, що ми їмо, носимо або використовуємо, часто диктується нам комерційною рекламою. Однією з найпотужніших форм реклами є телебачення. Воно надає компаніям відмінну можливість для просування і продажу свого товару. Це легкий і ефективний спосіб заявити людям з усього світу про певний бренд і залучити їх інтерес. На мою думку, телебачення здатне продавати різні товари так, як не може жоден інший засіб масової інформації.

Деякі люди знаходять телерекламу досить дратівливою. Рекламодавці використовують концепцію повтору для того, щоб просувати свій товар, послуги, ідеї і пробуджувати бажання покупки. Крім того, люди зазвичай починають нервувати, коли їх улюблений фільм або передача постійно переривається нескінченними рекламними роликами.

Провести свій день без телевізора – це майже нереально для дитини чи підлітка 21-го століття. Кількість годин, проведених сучасним дитиною біля екрану, величезна. Дорослі також в сильній мірі залежні від теленовин, прогнозів погоди, спортивних або розважальних програм. Рекламодавці підбирають певний час дня і особливі передачі для залучення уваги саме їх цільової аудиторії. Наприклад, показ мультфільму буде перериватися рекламою іграшок, пластівців або шоколаду для дітей. А мильна опера буде відволікати жінок рекламою косметики або миючих засобів. На щастя, в нашій країні заборонена телереклама алкоголю і сигарет.

Читайте також:  Онлайн тест множина іменників в англійській мові

Діти і молодь легко піддаються впливу і іноді можуть бути наївними, тому я вважаю, що реклама на телебаченні повинна нести лише позитивний здоровий зміст. Секс, жорстокість і расизм повинні бути заборонені в комерційній рекламі. Багато продовольчі компанії рекламують шкідливі батончики, надмірно солодкі пластівці або фаст-фуд. Це впливає на вибір дітей та збільшує відсоток дитячого ожиріння.

Телевізійна реклама грає важливу роль в нашому житті. Вона несвідомо впливає на наші погляди і уподобання. Ми часто вибираємо ту чи іншу жувальну гумку, наприклад, після барвистою телереклами, яка переконує нас, як потенційних покупців, у її найкращих якостях. Більше того, участь знаменитостей, ікон індустрії моди або спорту в рекламі дозволяє рекламодавцям робити величезний вплив на споживачів і більш ефективно просувати свою продукцію.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: