Тема “Вибір кар’єри” (Choosing a Career)

8c3d5bfb8bfdc912e78cfa59cce97e9e Тема Вибір карєри (Choosing a Career)

The global trends of the dynamically developing world influence on the formation of the future professions. Formerly the students might choose their future professions in the fifth or sixth classes, because the primary trends were obvious enough, but nowadays the ever-changing global market dictates its terms. My generation should choose the profession of the future, which are not existed right now. Thus, the issue of choosing a career is getting harder.

What tendencies should our generation draw attention to? There are three professional areas per minimum, which will need in the human resources. If you choose one of it, you will be able to adapt to the global changes and requirements of the market and you will have permanent field for your individual and professional advancement.

The information technology is the most popular and high-demand industry even now, and it will be on-fire specialty in the next ten and twenty years. The key factor is the tendency of automation and optimization of the labor. Accordingly, the most required profession of the near future will be connected with the soft engineering. But there are also several branches such as the industry of virtual entertainment, finances and economics, design or optimization for reduction of the manual labor.

The healthcare industry is steadily widened and need in new type specialists, first of all in the genetics. The genetic experiments for fighting against the health problems and different pathologies cannot be conducted without top experts.

For people, who care about the nature, fauna and flora, the professions in the ecology will be more preferable. Specialties in environmental protection will also be in-demand in several years, because the state of our planet is more than unsatisfied and need in emergency aid. Having chosen a career in ecology you will have a chance to save the Earth.

Читайте також:  Audio story: The Two Witch Cats

Переклад

Загальносвітові тенденції світу, який динамічно розвивається впливають на формування майбутніх професій. Раніше, учні могли вибирати свої майбутні професії в п’ятому чи шостому класах, тому що основні тенденції були достатньо прозорими, але сьогодні постійно мінливий ринок диктує свої правила. Моє покоління має вибирати професії майбутнього, яких на даний момент навіть не існує. Таким чином, стає все складніше вирішувати питання про вибір кар’єри.

На які тенденції слід звернути увагу представникам нашого покоління? Існує як мінімум три професійні області, які будуть мати потребу в людських ресурсах. Якщо ви оберете одну з них, ви будете здатні адаптуватися до глобальних змін і вимог ринку, і у вас буде постійне поле для індивідуального і професійного зростання.

Інформаційні технології вже зараз є однією з найбільш популярних і затребуваних областей, ця спеціальність залишиться на піку популярності і через десять, і через двадцять років. Ключовим фактором стала тенденція до автоматизації й оптимізації праці. Відповідно, найбільш затребувана професія буде пов’язана з програмуванням. Однак і тут є кілька напрямів, як, наприклад, індустрія віртуальних розваг, фінанси та економіка, проектування або оптимізація для скорочення ручної праці.

Індустрія охорони здоров’я набирає обертів і потребує фахівців нового типу, перш за все, в генетиці. Генетичні експерименти для боротьби з патологіями і проблемами зі здоров’ям не можуть проводитися без експертів вищого рівня професіоналізму.

Для тих, хто піклується про природу, фауну і флору, будуть краще професії зі сфери екології. Спеціальності по захисту навколишнього середовища будуть затребувані через кілька років, так як стан нашої планети більш ніж невдоволене і потребує негайної допомоги. Вибравши кар’єру в екології, ви отримаєте шанс врятувати Землю.

Читайте також:  Чому англійська мова стала міжнародною — коли і чому англійська став найбільш впливовим і популярним у світі?
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: