Тема “Вибір професії” (Choosing a profession)

f9f7c6b9c2119486d50cddf1e30ce2ce Тема Вибір професії (Choosing a profession)

One of the most difficult decisions in our life is choosing what to do for a living when we grow up. Finishing school means starting independent lives and one of choosing the roads: a technical school or a university. Starting our life with a right profession is very important because the future of young people depends on this choice. That is why they must choose it with utmost care analyzing all pros and cons. Besides our friends and older relatives can influence our choice or just give a good piece of advice.

It isn’t easy to find a good job. You could be a very pleasant personality but still the employers won’t give you the position of your dream if you don’t have proper qualifications for that kind of job. So it’s essential to analyze what education and what are required skills for your job. To be good at computers and to have a good command of English is absolutely necessary for modern jobs.

In our modern швидкий темп world there are plenty of new interesting and socially important professions. The future profession must not be boring for you. It should suit your interests and features of your character. You might choose working indoors or outdoors, dealing with people or just with papers. In other words you should enjoy the work you do. It should also satisfy your career plans and professional ambitions. It should provide us with a chance of professional growth and personal development.

I am sure that all of us want to earn as much money as possible. However many young people are wise enough to follow a definite career and earn quite a low salary at the beginning. They realize that they have good prospects in a company that trains its staff and soon they can climb the career ladder. At the same time there are young people who would rather prefer taking any kind of work because they just need an income. Even so we must admit that any temporary jobs help us gain much useful experience and we can learn a lot.

Читайте також:  Онлайн тест на знання артиклів в англійській мові | Englishdom

 8e129ac6300f9b0c5768e08ba74144b0 Тема Вибір професії (Choosing a profession)

Переклад

Одним з найважливіших рішень у нашому житті є вибір того, як заробляти собі на життя, коли ми виростемо. Закінчення школи означає початок незалежного життя і вибір однієї з доріг: технікум або університет. Початок нашого життя з правильною професії дуже важливо, так як майбутнє молоді залежить від цього вибору. Тому молодь повинна поставитися до вибору з величезною увагою, проаналізувавши всі за і проти. Крім того, наші друзі і старші родичі можуть вплинути на наш вибір або ж дати добру пораду.

Знайти хорошу роботу нелегко. Ви можете бути прекрасною людиною, але все одно роботодавці не нададуть вам посаду вашої мрії, якщо у вас відсутня необхідна для цієї роботи кваліфікація. Тому важливо проаналізувати яку освіту і які вміння потрібні для вашої професії. Навички користування комп’ютером та гарне володіння англійською мовою є абсолютно необхідними для сучасних посад.

У нашому сучасному стрімкому світі існує багато нових цікавих і суспільно значимих професій. Майбутня професія не повинна бути нудною для вас. Вона повинна відповідати вашим інтересам та рисам характеру. Ви можете віддати перевагу роботу в приміщенні або на вулиці, мати справу з людьми, або ж з паперами. Іншими словами, ви повинні насолоджуватися своєю роботою. Вона повинна задовольняти вашим кар’єрним планам і професійним цілям. Вона повинна забезпечити вас можливістю професійного зростання і особистісного розвитку.

Я впевнений, що всі ми хочемо заробляти якомога більше грошей. Однак багато молоді люди досить мудрі, щоб дотримуватися певної кар’єри і заробляти на самому початку досить мало. Вони усвідомлюють, що у них є хороша перспектива в компанії, яка займається навчанням персоналу і що незабаром вони зможуть піднятися по кар’єрних сходах. В той же час є молоді люди, які воліють братися за будь-яку роботу, аби вона приносила дохід. Навіть якщо це так, ми повинні визнати, що будь-яка тимчасова робота сприяє придбанню корисного досвіду, і ми багато чого у неї вчимося.

Читайте також:  Правильне вивчення англійської мови
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: