Тема “Злочини у нашому суспільстві” (Crime in our society)

f68dec263a33952500489971b3a8c403 Тема Злочини у нашому суспільстві (Crime in our society)

Crime has been around us for many centuries. Every day when we open a newspaper or turn on TV almost all we read or hear is about criminals and their illegal actions. According to the law, people who commit a crime must be punished, imprisoned or even sentenced to a death penalty. Without punishment our life in the society would be less secure, although sometimes punishment isn’t strict enough, to my mind.

Some kinds of crimes are as old as the human society (such as stealing, pick-pocketing, vandalism, assault or domestic violence, murder and manslaughter), others are a more recent phenomenon. Armed robbery of stores and banks, hacking into computers (so called “cyber frauds”), corruption or forgery of money and documents, for instance, are some of them. The 20th century also has seen the appearance of organized crimes such as drug-trafficking, drug-smuggling and hijacking. Statistics show an alarming rise of violent crimes and crimes to do with the illegal sale of arms across the world. Unfortunately women and children often become the victims of crime. Sometimes criminals kidnap rich people or their kids and ask for a ransom to be paid for them.

Besides violent crimes, there are so called “white-collar crimes in our modern society. These are frauds when a person isn’t physically threatened hurt or. Among them are tax evasion (when people are accused of not paying taxes on purpose), bribery, identity theft (when a criminal steals personal information of another person in order to use his credit cards or bank accounts, for example).

Читайте також:  Англійська для програмістів. Англійські слова і підручники для програмістів.

To crown it all we must regret that today a great deal of crimes is committed by teenagers who want to become independent as soon as possible and to find a royal road getting to much money. Teenagers use drugs and drink alcohol, so they can’t control themselves. Крім того, modern TV programs and films containing much violence and sex often have huge and negative influence on teenagers.

In conclusion I should say that crime prevention in our society is an extremely and difficult complicated task because we should change our social and moral principles at large.

 0d2d0495d7b2b776d3fd24a74b1358db Тема Злочини у нашому суспільстві (Crime in our society)

Переклад

Злочини у нашому сучасному суспільстві

Злочини оточують нас багато століть. Кожен день, коли ми відкриваємо газету або включаємо телевізор, майже все, що ми читаємо або чуємо, – це злочинці і їх протиправні дії. За законом люди, які вчинили злочини, мають бути покарані, ув’язнені або навіть засуджені до смертної кари. Без покарання наше життя в суспільстві була б менш безпечною, хоча іноді покарання буває недостатньо суворим, на мою думку.

Деякі види злочинів старі, як саме людське суспільство (такі як злодійство, кишенькова крадіжка, вандалізм, розбій і домашнє насильство, навмисне і ненавмисне вбивство), інші види стали більш недавнім явищем. Збройне пограбування магазинів і банків, злом комп’ютерів (так званий «кібер-кримінал»), корупція або підробка банкнот і документів, наприклад, є деякими з них. 20-е століття також побачив появу організованих злочинів, таких як контрабанда і незаконний оборот наркотиків і захоплення літака. Статистика показує тривожний зростання жорстоких злочинів і криміналу, пов’язаного з незаконним продажем зброї по всьому світу. На жаль, часто жінки і діти, стають жертвами криміналу. Іноді злочинці викрадають багатих людей або їх дітей і вимагають за них викуп.

Читайте також:  Уроки з англійської мови - Урок 96

Крім жорстоких злочинів, у нашому сучасному суспільстві існують так звані посадові злочини. Це шахрайські дії, коли людині не погрожують фізично і не заподіюють біль. Серед них – ухилення від податків (коли люди звинувачуються в навмисну несплату податків, хабарництво, розкрадання персональних даних (коли злочинець викрадає особисту інформацію іншої людини з метою використання його кредитних карт або банківських рахунків, наприклад).

Ну і нарешті, ми повинні з жалем визнати, що сьогодні велика кількість злочинів скоюється підлітками, які хочуть стати незалежними як можна швидше і знайти легкий спосіб добування грошей. Підлітки вживають наркотики і алкоголь, тому вони не контролюють себе. Більше того, сучасне ТБ і фільми містять багато жорстокості і сексу і часто мають величезний негативний вплив на підлітків.

На завершення хочу сказати, що запобігання криміналу в нашому суспільстві є вкрай важким і складним завданням, тому що нам слід змінювати наші суспільні і моральні принципи в цілому.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: